Overzichten flora en fauna

Natuurwaarnemingen gedaan in en rondom Zeijen zijn terug te vinden op zeijerwiek.waarneming.nl. Sinds 2018 wordt ieder jaar een overzicht gemaakt van al deze waarnemingen. In deze overzichten is ook te zien in welk jaar een soort voor het eerst en in welk jaar hij voor het laatst is waargenomen.

Van de bijzondere broedvogels in de omgeving van Zeijen worden bovendien ieder jaar territoriumkaarten gemaakt.

De overzichten en de territoriumkaarten worden samengesteld door Sjoerd Boonstra, coördinator van de Natuurwerkgroep Zeijen.

territoriumkaart-turkse-tortelVoorbeeld territoriumkaart Turkse tortel in telgebied 2020

 

turkse-tortel-sjoerd-boonstraTurkse tortel (foto Sjoerd Boonstra)

 


pdf-file2015_vleermuistellingen.pdf548 KB2023-07-25
pdf-file2017_vleermuistellingen.pdf311 KB2023-07-25
pdf-file2018_vleermuistellingen.pdf594 KB2023-07-25
pdf-file2018_Zeijen_Overzicht_flora_en_fauna.pdf1.930 KB2022-04-12
pdf-file2018_Zeijerwiek_Territoriumkaarten_totaal.pdf1.136 KB2022-04-12
pdf-file2019_vleermuistellingen.pdf1.480 KB2023-07-25
pdf-file2019_Zeijen_overzicht_flora_en_fauna.pdf1.095 KB2022-04-12
pdf-file2019_Zeijerstrubben_Territoriumkaarten_totaal.pdf996 KB2022-04-12
pdf-file2020_Zeijen_Overzicht_flora_en_fauna.pdf1.319 KB2022-04-12
pdf-file2020_Zeijerstroeten_Territoriumkaarten.pdf1.295 KB2022-04-12
pdf-file2021_ Zeijerwiek_territoriumkaarten_ totaal.pdf1.633 KB2022-04-12
pdf-file2021_Zeijen_overzicht_flora_en_ fauna.pdf1.477 KB2022-04-12
pdf-file2022_vleermuistellingen.pdf777 KB2023-07-25
pdf-file2022_Zeijen_dorp _territoriumkaarten.pdf1.097 KB2022-12-29
pdf-file2022_Zeijen_overzicht_flora_en_ fauna.pdf826 KB2023-02-17
pdf-file2022_Zeijerstrubben_territoriumkaarten.pdf1.273 KB2022-12-29
pdf-file2023_vleermuistellingen.pdf1.185 KB2023-07-25
pdf-file2023_Zeijerstroeten_territoriumkaarten.pdf1.643 KB2023-10-09
pdf-file2024_vleermuistellingen.pdf1.587 KB2024-05-17

Terug