Overzichten flora en fauna

Natuurwaarnemingen gedaan in en rondom Zeijen zijn terug te vinden op zeijerwiek.waarneming.nl. Sinds 2018 wordt ieder jaar een overzicht gemaakt van al deze waarnemingen. In deze overzichten is ook te zien in welk jaar een soort voor het eerst en in welk jaar hij voor het laatst is waargenomen.

Van de bijzondere broedvogels in de omgeving van Zeijen worden bovendien ieder jaar territoriumkaarten gemaakt.

De overzichten en de territoriumkaarten worden samengesteld door Sjoerd Boonstra, coördinator van de Natuurwerkgroep Zeijen.

territoriumkaart-turkse-tortelVoorbeeld territoriumkaart Turkse tortel in telgebied 2020

 

turkse-tortel-sjoerd-boonstraTurkse tortel (foto Sjoerd Boonstra)

 


pdf-file2018_Zeijen_Overzicht_flora_en_fauna.pdf1.930 KB2021-04-21
pdf-file2018_Zeijerwiek_Territoriumkaarten_totaal.pdf1.136 KB2021-04-21
pdf-file2019_Zeijen_overzicht_flora_en_fauna.pdf1.095 KB2021-04-21
pdf-file2019_Zeijerstrubben_Territoriumkaarten_totaal.pdf996 KB2021-04-21
pdf-file2020_Zeijen_Overzicht_flora_en_fauna.pdf1.319 KB2021-04-21
pdf-file2020_Zeijerstroeten_Territoriumkaarten.pdf1.295 KB2021-04-21

Terug