Educatie

"Kinderen van het landschap" is een educatie project voor het basisonderwijs in Zeijen en is een van de onderdelen van het vierde Omgevingsplan Zeijen.

De kinderen van de groepen 5 t/m 8 van de openbare basisschool Zeijen leren met dit project het hen omringende landschap te lezen en te begrijpen, inclusief de daarmee verbonden cultuurhistorisch interessante bijzonderheden. Het project kan iedere twee jaar met nieuwe leerlingen worden herhaald waarbij telkens een andere landschappelijk of cultuurhistorisch aspect wordt uitgelicht. Het project is tevens bedoeld als pilot. De ervaringen kunnen worden benut bij het op andere basisscholen uitvoeren van een soortgelijk op het landschap gericht project.


Daarnaast vinden jaarlijks activiteiten voor de schoolkinderen plaats. Vanaf 2018 wordt dit gecombineerd met de Nationale Natuurwerkdag. Ook vinden er periodiek excursies plaats voor groepen volwassenen.

natuurwerkdag jeugdTerug