Kinderen van het landschap

"Kinderen van het landschap" is een educatie project voor het basisonderwijs in Zeijen en is een van de onderdelen van het vierde Omgevingsplan Zeijen.

De kinderen van de groepen 5 t/m 8 van de openbare basisschool Zeijen leren met dit project het hen omringende landschap te lezen en te begrijpen, inclusief de daarmee verbonden cultuurhistorisch interessante bijzonderheden. Het project kan iedere twee jaar met nieuwe leerlingen worden herhaald waarbij telkens een andere landschappelijk of cultuurhistorisch aspect wordt uitgelicht. Het project is tevens bedoeld als pilot. De ervaringen kunnen worden benut bij het op andere basisscholen uitvoeren van een soortgelijk op het landschap gericht project.

"Kinderen van het landschap" is een van de onderdelen van het vierde Omgevingsplan Zeijen. De uitvoering van het project is financieel mogelijk gemaakt door de gemeente Tynaarlo, de provincie Drenthe, het Prins Bernhard Cultuurfonds, het Coördinatiefonds van de Rabo Bank Noord Drenthe en de Soroptimistenclub Assen.Terug