Omgevingsplannen

Omgevingsplan

Het Omgevingsplan Zeijen is een samenhangend plan voor de woon- en leefomgeving van Zeijen. Het plan is gericht op
behoud en verbetering van natuur, landschap, cultuurhistorie en recreatiemogelijkheden.

Via openbare bijeenkomsten en via de website is de bevolking van Zeijen in staat gesteld om ideeën voor het plan aan te dragen.

Zo is in 1995 Omgevingsplan 1 tot stand gekomen. De uitvoering van dat plan is afgerond in 1999. In overleg met de bevolking zijn vervolgens de Omgevingsplannen 2, 3, 4 en 5 grotendeels uitgevoerd. Op dit moment is Omgevingsplan 6 in een voorbereidende fase.

Een Omgevingsplan is dus geen statisch plan maar een plan dat door de tijd heen steeds wordt aangepast en aangevuld. In het plan zijn adviezen verwerkt van bijvoorbeeld Staatsbosbeheer, Landschapsbeheer Drenthe, de gemeente Tynaarlo, de provincie Drenthe en het waterschap Noorderzijlvest. De stichting is al enkele keren er in geslaagd om subsidie voor uitvoering van onderdelen van het plan te verkrijgen. Het algemeen bestuur van de stichting stelt vervolgens het plan vast.

 


  • 9.6:Omgevingsplan 2016-2021

  • Terug