Schenken of nalaten

Header Zeijerwiek 2008-2009

De Stichting Zeijerwiek en omgeving heeft van de Belastingdienst de ANBI-status gekregen. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling, wat zoveel betekent dat de Stichting Zeijerwiek wordt aangemerkt als een Goede Doelen organisatie.

U kunt ook blijvend iets betekenen voor de natuur in deze omgeving door een gift aan de Stichting Zeijerwiek op te nemen in uw testament. Normaal gesproken betaalt de ontvanger van de schenking minimaal 30% erf- en schenkbelasting over deze gift. Als ANBI is de Stichting Zeijerwiek vrijgesteld van het betalen van deze erfbelasting. Uw gift komt dus volledig ten goede aan de natuur.

Meer informatie
Klik hier als u meer wilt weten over hoe schenken precies werkt en wat de voorwaarden zijn.

Wilt u een persoonlijk gesprek over een mogelijk nalatenschap of schenking dan kunt u via mail een afspraak met ons maken,

Header Zeijerwiek kolk 2008

ANBITerug