Schenken of nalaten

Header Zeijerwiek 2008-2009

De Belastingdienst heeft onlangs de ANBI-status toegekend aan de Stichting Zeijerwiek en omgeving. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling, wat zoveel betekent dat de Stichting Zeijerwiek wordt aangemerkt als een Goede Doelen organisatie.

Voordelen ANBI status

Donatie aftrekbaar van de inkomstenbelasting
Als donateur kunt u uw donatie aftrekken van uw inkomen bij de Aangifte Inkomstenbelasting, ongeacht de hoogte van de gift. Voorwaarde is wel dat u als donateur een overeenkomst sluit met de Stichting Zeijerwiek dat u ieder jaar een donatie doet voor een periode van tenminste 5 jaar.

Nalaten
U kunt ook blijvend iets betekenen voor de natuur in deze omgeving door een gift aan de Stichting Zeijerwiek op te nemen in uw testament. Normaal gesproken betaalt de ontvanger van de schenking minimaal 30% erf- en schenkbelasting over deze gift. Als ANBI is de Stichting Zeijerwiek vrijgesteld van het betalen van deze erfbelasting. Uw gift komt dus volledig ten goede aan de natuur.

Meer informatie
Klik hier als u meer wilt weten over hoe schenken precies werkt en wat de voorwaarden zijn.

Wilt u een persoonlijk gesprek over een mogelijk nalatenschap of schenking dan kunt u via mail een afspraak met ons maken,

Header Zeijerwiek kolk 2008

ANBITerug