Maatschappelijke stage

IMG_7336


Een maatschappelijke stage houdt in dat scholieren vrijwilligerswerk doen als onderdeel van het onderwijsprogramma, in plaats van de gebruikelijke lessen te volgen. Het biedt scholieren de mogelijkheid om tijdens hun schooltijd kennis te maken met de samenleving, door bijvoorbeeld te wandelen met ouderen, een sponsorloop te organiseren of ander vrijwilligerswerk te doen.

Scholen mogen zelf bepalen of zij hun leerlingen een maatschappelijke stage laten volgen. Wanneer de school besluit dit te doen, ben je als scholier verplicht mee te doen.

Er zijn geen vaste regels voor wat geldt als stageplek en wat niet. Eén belangrijke voorwaarde is dat het gaat om vrijwilligerswerk; je mag dus niet betaald krijgen. Daarnaast moet je bijdragen aan de maatschappij of de maatschappij op een andere manier leren kennen via je stage. Uiteindelijk bepaalt je school of je stageplek geschikt is of niet. Een leerling jonger dan dertien jaar mag alleen op school zelf stage lopen.

De Stichting ZeijerWiek en Omgeving bied je de mogelijkheid om jouw maatschappelijke stage in te vullen. Mocht je stage willen lopen bij de Werkgroep ZeijerWiek en op de zaterdagochtend lekker en zinvol werk doen in de natuur, dan kun je je aanmelden door een email te zenden naar   Samen met lid van de werkgroep gaan we kijken wat je mag en kunt doen.

dorpsboomgaard

 Terug