Routes wandelen en fietsen

De fietsroute 'Beleving van het landschap' en de vernieuwde 'Veentjesroute' zijn opgesteld door Roelof Heling.
De fietsroute met een lengte van ca. 30 km. laat de fietser kennismaken met het gevarieerde landschap rondom Zeijen waarbij zowel het oude landschap wordt aangedaan als de ontginningen.
De vernieuwde Veentjesroute (de vierde uitgave al weer) voert de wandelaar rondom het brinkdorp Zeijen langs de essen, de veentjes, de Zeijerwiek en door de beekdalen en de Zeijer strubben. Nieuw in de route is het pad over een tweetal nieuwe landgoederen aan weerszijde van de Zeijerwiek. Deze route is ca. 8 km. lang.

De uitgave van beide routes komt voort uit het vierde Omgevingsplan Zeijen dat invulling geeft aan het gemeentelijk beleid van het Landschaps Ontwikkelingsplan Tynaarlo. De uitvoering is mogelijk gemaakt door de gemeente Tynaarlo, de provincie Drenthe, het Prins Bernard Cultuurfonds en het Coöperatiefonds van de Rabobank Noord Drenthe.

De boekjes zijn in Zeijen o.a. verkrijgbaar bij:

  • Café Hingstman
  • Echte Bakker Fleddérus
  • De Oranjerie

 

De stichting Zeijerwiek beheert deze Veentjesroute Zeijen al vanaf haar ontstaan in 1996. Vrijwilligers van de werkgroep voeren de volgende werkzaamheden uit:

  • begaanbaar houden van wandelpaden door maaien en opsnoeien;
  • beleving behouden en vergroten, bijvoorbeeld door toegankelijkheid en bepalende zichtlijnen;
  • onderhoud informatiebordjes;
  • beheren van de 'gedichtenroute';
  • beheren recreatieve voorzieningen.


Terug