Organisatie

De stichting Zeijerwiek en omgeving (hierna ook De Stichting ZeijerWiek en Omgeving of kortweg de stichting) is in 2001 opgericht en is een maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk. De stichting heeft een actief bestuur en heeft ten doel: het behoud en het verbeteren van de woon- en leefomgeving in het buitengebied van de schoolkring Zeijen.

De stichting Zeijerwiek en omgeving staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder:
·         KvK-nummer 040 63 807 en
·         RSIN 8098 70 939.

Het postadres van de stichting is:
Vorenkampsweg 4
9488 TG  Zeijerveld

Elektronisch is de stichting bereikbaar op:

Het Bestuur
·         Henk Boxma (voorzitter)
·         Corry Meijering (secretaris)
·         John Tukker (penningmeester)
·         Henk Veenstra (lid; technische zaken)
·         Hetty Regeer (lid; plv. voorzitter; natuurwerkdag, monitoring)

Bankrekeningnummer van de stichting: NL38 RABO 0376 0340 33

De donateursadministratie wordt bijgehouden door:
·         Erik Heling

Coördinatie onderhoud tjaskers;
          Menno van den Ham
 
Relevante documenten
Hieronder kunt u een aantal relevante documenten over De Stichting ZeijerWiek en Omgeving vinden:

Beleidsplan
De Stichting ZeijerWiek en Omgeving heeft tot doel, het behoud en het verbeteren van de woon- en leefomgeving in het buitengebied van de schoolkring Zeijen. Het beleid is hier te downloaden en wordt op deze website toegelicht onder het item ‘Doelstelling en uitgangspunten’ die u linksboven in het menu kunt vinden.
Download: https://zeijerwiek.zeijen.nu/uploads/images/Zeijerwiek%20Visie%20en%20Beleid%202022.pdf

Beloningsbeleid
Alle werkzaamheden van De Stichting ZeijerWiek en Omgeving en haar werkgroepen worden onbezoldigd door vrijwilligers uitgevoerd. De stichting en haar werkgroepen hebben geen medewerkers en ook de bestuursleden doen hun werkzaamheden onbezoldigd.
Download: https://zeijerwiek.zeijen.nu/uploads/images/Zeijerwiek%20Beloningsbeleid%202022.pdf

Jaarverslag
Vanaf 2020 zal de stichting hier jaarlijks rapporteren over haar werkzaamheden.
Download: Jaarverslag 2022

Financiële verantwoording
Vanaf 2020 zal de stichting hier jaarlijks haar financiële verantwoording publiceren.
Download: kostenoverzicht 2022-23

Privacy-verklaring
De gegevens van donateurs worden niet voor andere doeleinden gebruikt zoals is vastgelegd in de Privacy-verklaring.
Download: https://zeijerwiek.zeijen.nu/uploads/images/Zeijerwiek%20Privacy%20verklaring%202022.pdf

Naamgeving
De stichting dankt haar naam aan de oude watergang (de Zeijerwiek) dat aan het begin van de vorige eeuw als aftakking (een wiek) van de Drentsche Hoofdvaart is aangelegd om Zeijen en Zeijerveld beter te kunnen bereiken ten behoeve van de ontginning van het gebied. Omdat de werkzaamheden van de stichting breder zijn dan alleen de Zeijerwiek wordt ook wel de naam Stichting ZeijerWiek en Omgeving gebruikt. Hiermee wordt niet alleen naar de Zeijerwiek verwezen, maar ook nadrukkelijker naar de Zeijer omgeving met haar veentjes en houtwallen en naar de wieken van de tjaskermolens. Deze tjaskers heeft de stichting in eigendom en in beheer.
 

 Terug