Organisatie

   

Algemeen bestuur Stichting ZeijerWiek en Omgeving

Henk Boxma (voorzitter)

Corry Meijering (secretaris)

John Tukker (penningmeester)

Menno van de Ham (lid, belangenvereniging)

Henk Veenstra (lid; technische zaken)

Hetty Regeer (lid; natuurwerkdag, monitoring)

Erik Heling (ledenadministratie)

De werkzaamheden en activiteiten die worden uitgevoerd op basis van een jaarlijks opgesteld werkplan dat tot stand komt in nauw overleg met het Staatsbosbeheer, de gemeenten Tynaarlo, Assen en Landschapsbeheer Drenthe. Het uitgebreide werkplan kunt u links op de menubalk vinden onder 'werkplan'. De uitvoeringswerkzaamheden worden uitgevoerd door de werkgroep Zeijerwiek.
 

De Werkgroep Zeijerwiek (opgericht 1983)
De Werkgroep Zeijerwiek bestaat uit 14 vrijwilligers. Zij houdt zich sinds 1983 actief bezig met natuur, cultuurhistorie, recreatie en landschap rondom Zeijen. De werkgroep is actief in de periode van september tot en met maart. In de zomermaanden voert zij ook diverse onderhoudswerkzaamheden uit, onder meer aan de Veentjesroute en aan de Fietsroute Zeijen. Zij bestaat uit de volgende leden: Henk Boxma, Bert Beute, Thalling Blüm, Piet Bouwknegt, Douwe Boxma, Danny Drenth, Henk Denkers, Erik Heling, Roelof Heling, Hetty Regeer, Wim van der Spoel, John Tukker, Henk Veenstra.

Privacyverklaring Stichting Zeijerwiek en Omgeving

In deze privacyverklaring legt de Stichting Zeijerwiek en omgeving (hierna Stichting), gevestigd te Vorenkampsweg 4 9488TG te Zeijerveld met KvK-nummer: 04063807, uit welke persoonsgegevens de Stichting verzamelt en verwerkt en voor welke doeleinden deze gegevens worden gebruikt. De Stichting respecteert de privacy van al haar leden. Persoonlijke gegevens die aan Stichting worden verstrekt worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en adequaat beveiligd. Uw gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met organisaties of individuen die niet met de activiteiten van Stichting te maken hebben. De Stichting houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Persoonsgegevens in het kader van de dienstverlening van de Stichting of wanneer u anderszins contact heeft met de Stichting, bijvoorbeeld via e-mail, legt de Stichting de door u opgegeven gegevens vast. De Stichting bewaart en verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die door u worden opgegeven. Tevens informeert de Stichting haar leden over haar dienstverlening en/of activiteiten door middel van mailverkeer. Het mailbestand van de leden wordt niet aan derden verstrekt. De Stichting gebruikt uw gegevens voor de optimale uitvoering van haar dienstverlening. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens hebt verstrekt. Uw gegevens worden in geen geval zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht is. Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als dat naar het oordeel van de Stichting naar de aard van het contact noodzakelijk is.

Voor vragen over dit privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met de Stichting opnemen door het sturen van een e-mail naar:

Wijzigingen in deze privacyverklaring: de Stichting behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Van eventuele wijzigingen wordt u per mail op de hoogte gebracht.

 (indien van toepassing)

Elektronische mailings

Voor het versturen van e-mails en/of nieuwsbrieven door de Stichting is geen uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming nodig van de ontvanger. Zij moet namelijk via e-mail kunnen informeren over het reilen en zeilen binnen de Stichting, zoals het versturen van een uitnodiging of informatie met betrekking tot de Stichting.

De Stichting gebruikt de mailadressen van haar leden uitsluitend en alleen voor doeleinden als in de vorige zin is aangegeven.

 

Toelichting

Elke stichting is verplicht om vanaf 25 mei 2018 een privacyverklaring te hebben volgens de Algemene Verordering Gegevensbescherming. In de verklaring staat hoe de Stichting Zeijerwiek en omgeving omgaat met persoonsgegevens. Bijgaand ontvangt u de privacyverklaring van onze Stichting. 

Mocht u hierover nog vragen of op- of aanmerkingen hebben dan deze graag aan mij mailen. 

  

Met vriendelijke groet,

C. Meijering

secretaris

 Terug