Welkom op de officiële website van de Stichting ZeijerWiek en Omgeving

De stichting ZeijerWiek en Omgeving is een organisatie zonder winstoogmerk die staat voor een duurzaam behoud en ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden rond Zeijen, waarbij gestreefd wordt naar een hoge belevingswaarde. De Belastingdienst heeft onlangs de ANBI-status toegekend. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling, wat zoveel betekent dat de stichting wordt aangemerkt als een Goede Doelen organisatie. Meer lezen, klik hier.     

U kunt op deze site informatie vinden over bescherming, beheer en ontwikkeling van de waardevolle landschapselementen en -gebiedjes in de omgeving van Zeijen. Verder alles over onze wandelroute en fietsroute. De diverse activiteiten van het bestuur en van de vrijwilligers van de Werkgroep Zeijerwiek worden toegelicht. Ook is een historisch overzicht vanaf 1981 beschikbaar.

Links in de menubalk vindt u de nodige informatie-onderdelen.

Hieronder vind u onze geactualiseerde voorlichtingsfilm.

 

 

STILLE PRACHT

O, Zeijerwiek, O, Zeijerwiek,
In mien oren klinkt jouw geluud as de mooiste klassieke muziek.
Jouw rust, jouw schoonheid, jouw waoter as helder glas,
Met daorin weerspiegeld prachtige bomen en het gruunste gras!
Haozies, knienties, vogelies, vissen, kortum alles wat de natuur oes gef,
Hef hier zien plekkie vunden en ik hoop dat dat nog hiel lang zo blef!
Stillegies stao ik hier te luustern naor de geluuden van de natuur,
Het is het mooiste wat der bestiet, zo eerlijk en zo puur….
Hiel in de verte heur ik een viool, wat klinkt dat zacht…
Dankbaor bin ik, dat ik hier mag genieten van zoveul Stille Pracht.

                                       Ina Snijder, juli 2017

(website @ 2021)


Recente nieuwsartikelen


Bord voor de kop

16-04-2021

Klinkt negatief. Maar tijdens een wandeling langs het Haverkampsveen had ik dat opeens: een bord voor de kop. En wat voor een bord! Een prachtig nieuw info-bord.

Soortgelijke borden stonden al aan de beide uiteinden van de Zeijerwiek, maar nu hebben het Haverkampsveen; het Bollenveen en het Meestersveen ook zo'n mooi bord. De borden zijn geplaatst door de werkgroep Zeijerwiek en geven informatie over de veentjes. De prachtige plaatjes van Natascha Stenvert tonen wat je er zoal aan natuur tegen kan komen.

Mijn advies: ondanks de hagelbuien; de soms wat modderige paden; de nog gure wind; het voorjaar dat op zich lijkt te laten wachten en de goed bedoelde adviezen om toch lekker warm binnen te blijven: Wees eigenwijs! Ga lekker wandelen en geniet ook van deze mooie borden en het fraaie Zeijense landschap.

Kort gezegd: bord voor je kop en gaan!
Veel plezier.

De werkzaamheden van de Werkgroep Zeijerwiek vloeien voort uit het omgevingsplan 5 en zijn mogelijk door oa. de bijdrages van gemeente Tynaarlo en de provincie Drenthe. Ook de samenwerking met Staatsbosbeheer blijft van onschatbare waarde. Daarom danken wij alle donateurs en partners en hopen dat u allen blijft genieten van de Zeijerwiek en omgeving.

Vroege vogels Natuurwerkgroep Zeijen op pad voor vogel-inventarisatie

13-04-2021

Groenling SB Leden van de Natuurwerkgroep Zeijen zijn ook dit jaar weer vroeg op pad voor de inventarisatie van broedvogels in onze omgeving. Dit jaar wordt voor de tweede keer het gebied rond de Zeijerwiek geïnventariseerd. De inventarisatie is gestart eind maart. Iedere twee weken lopen de leden van de Natuurwerkgroep hun ronde rond zonsopkomst.

In 2018 is de Natuurwerkgroep Zeijen opgericht en sindsdien worden heel veel natuurwaarnemingen in onze omgeving vastgelegd. Voor de vogels gaat het niet om alle vogels, maar om de bijzondere broedvogels. Als u vroeg uit de veren bent en mensen langdurig stil ziet staan, vraagt u zich misschien af wat voor vreemde vogels dat zijn. Het zijn de vogeltellers van de Natuurwerkgroep Zeijen. Ze staan te kijken en ook te luisteren welke vogels ze horen. Omdat vogels vooral rond zonsopkomst zingen, gaan ze heel vroeg op pad. Dit jaar inventariseren ze het gebied ten zuiden en westen van Zeijen. Alle waarnemingen leggen ze vast. Coördinator Sjoerd Boonstra verzamelt alle gegevens en per telronde ontstaat dan een kaartje met alle waarnemingen. De waarnemingen worden bovendien vastgelegd op zeijerwiek.waarneming.nl.

Binnenkort komt er op de pagina’s van de Zeijerwiek onder Monitoring een pagina ‘Overzicht flora en fauna’ met de waarnemingen van eerdere jaren.
Wilt u meer weten over de Natuurwerkgroep Zeijen, kijk dan op zeijerwiek.zeijen.nu onder Monitoring bij werkwijze. Wilt u iets melden? Neem contact op met de coördinator Sjoerd Boonstra of met Hetty Regeer (zeijerwiek.zeijen.nu/contact-monitoring) of stuur dan een e-mail naar natuurwerkgroepzeijen@gmail.com.

Foto Groenling, gemaakt door Sjoerd Boonstra

Illegale vuilstort bij het Haverkampsveen

11-03-2021

Afgelopen maandag of dinsdag heeft er een vuilstort met plaatsgevonden langs de zandweg bij het Haverkampsveen. Een zware auto met kar heeft daar ook nog even vastgezeten, zo blijkt uit de bandensporen.

Zij die iets hebben gezien kunnen informatie doorgeven aan Henk Mulder van Staatbosbeheer.
Email: h.mulder@staatsbosbeheer.nl

 

Veentjesroute Zeijen druk bewandeld

3-02-2021

Het Meestersveen aan de Oosterweg

Het is u waarschijnlijk al opgevallen dat vooral in het weekend er talrijke auto's geparkeerd staan bij café Hingstman. Talrijke wandelaars hebben inmiddels de Veentjesroute Zeijen ontdekt. En afgelopen zondag nodigde het winterweer weer velen uit de omgeving uit. Eens te meer blijkt hoe belangrijk de natuur is voor het welbevinden van de mens, zeker in het coronatijdperk. Inmiddels heeft Hingstman in het weekend bij het startpunt een koffieafhaalpunt voor de dorstige wandelaar.

Stichting ZeijerWiek en Omgeving

Het Veldakkersveen gelegen in het Landschap De Zeijerwiek

Broedvogelonderzoek 2020

1-02-2021

Ondanks de beperkingen hebben we als Natuurwerkgroep Zeijen in 2020 toch ook weer een gebied kunnen inventariseren op broedvogels. Deze keer was dat het gebied aan de oostkant van ons dorp (tussen Zeijen, Rhee en Ubbena). Best een groot gebied (ruim 500 ha.) van akker- en grasland, nogal wat boomgroepen en bossingels en het water- en moerasgebied van Meestersveen en de zandwinningsplassen.

Tot nu toe gingen we jaarlijks samen als groep op pad, dat ging vanwege corona nu niet. Daarom hebben we ervoor gekozen om individueel of hooguit met 2 personen op pad te gaan. De gezelligheid van met elkaar op pad gaan werd gemist, maar wel konden we nu een groter gebied  goed onderzoeken. Hieronder een kort verslag.

Muskuseend Watervogels
Op het Meestersveen en de zandwinningsplassen troffen we heel wat watervogels aan. Naast algemene watervogels als Meerkoet, Waterhoen, Dodaars en Futen konden we ook territoria vaststellen van verschillende eenden- en ganzensoorten: Wilde Eend, Kuifeend, Krakeend, Grauwe Gans, Grote Canadese Gans, Brandgans en Nijlgans. Ook zat er op het Meestersveen een tijdje een Muskuseend, een ontsnapte exoot, oorspronkelijk afkomstig uit Zuid-Amerika.

Klik op 'verder lezen' voor het gehele verslag.

Klik hier voor de bijlage met daarin de territoriumkaarten.


Lees meer op Zeijen.nu »

Vleermuizentellingen Drenthe 2020

7-01-2021

Ieder jaar in januari/februari worden de overwinterende vleermuizen in Drenthe op diverse locaties geteld. Afgelopen jaar telde de vleermuizenwerkgroep Drenthe in de vleermuizenbunker in Zeijen 6 gewone grootoorvleermuizen. Dat was voor onze bunker het hoogste aantal ooit geteld.

In heel Drenthe werden in 2020 aanzienlijk meer vleermuizen geteld dan in de voorgaande jaren, maar dit kwam vooral door een forse toename van het aantal overwinterende vleermuizen in het zuidelijk deel van Drenthe. In Noord- en Midden-Drenthe telde de vleermuizenwerkgroep juist wat minder overwinterende vleermuizen. Dit kwam met name door een aanzienlijke afname van het aantal baardvleermuizen, een soort die niet overwintert in de bunker van Zeijen.

Voor een totaaloverzicht van de vleermuizentellingen in Drenthe in 2020 klik hier.

Om zowel de tellers als de vleermuizen te beschermen tegen het corona virus worden de vleermuizen dit jaar helaas niet geteld.

'De Zeijerwiek' trots op 25 jaar Omgevingsplannen Zeijen

12-12-2020

Het is precies 25 jaar geleden dat het Omgevingsplan Zeijen werd gelanceerd. Geïnitieerd en uitgevoerd door de vrijwilligers van werkgroep Zeijerwiek met zijn roerganger At de Groot. Inmiddels zijn we vijf omgevingsplannen verder die samen met de gemeenschap zijn uitgedacht en uitgevoerd. Het betekende in 1995 de start van het behouden en ontwikkelen van onze waardevolle landschapselementen zoals de zeldzame veentjes oftewel pingoruïnes, de Zeijerwiek en diverse water- en landschapselementen. In die periode werd de informatieve Veentjesroute Zeijen bedacht en in brochurevorm uitgebracht. Om de wandelaars in de zomer van 1996 te kunnen ontvangen werd door de vrijwilligers keihard gewerkt om de route begaanbaar te maken en werd gestart met diverse meerjarige projecten. Zo werd de zwaaikom op het Zeijerveld verbonden met de Zeijerwiek richting Zeijen en werd er ook gestart met het Bollenveen. De werkgroep had het geluk dat er sprake was van een strenge winter, een Elfstedenwinter, zodat vanaf de dikke ijsvloer kon worden gewerkt. De foto's en het filmpje uit die tijd spreken voor zich.

Meer informatie en foto's op: https://historisch.zeijen.nu/zeijerwiek/overzichten-zeijerwiek/overzicht-1995-1996

Stichting ZeijerWiek en Omgeving

INCASSO - SEPA Pre notificatie STICHTING ZEIJERWIEK

26-10-2020

Conform de SEPA vereisten, worden alle donateurs, die een incassomachtiging aan de stichting Zeijerwiek hebben gegeven, vooraf geïnformeerd als er bedragen van hun rekening worden geïncasseerd.

Uw jaarlijkse donateurbijdrage wordt in de maand november 2020 geïncasseerd. Hierbij wordt de naam van de incassant “Stichting Zeijerwiek” en uw machtigingskenmerk vermeld. Uw machtigingskenmerk is uw persoonlijk donateurnummer.

De donateurs, die ons niet gemachtigd hebben, ontvangen een schriftelijk verzoek om de donatie over te maken.

Als u vragen hebt, kunt u contact met mij opnemen per e-mail. Erik Heling/Stichting Zeijerwiek, donateuradministratie E-mail: stichting@zeijerwiek.nl

Zeldzame veenmossen voelen zich goed in Veldakkersveen

19-10-2020

Nu de waterhuishouding rond het Veldakkersveen in het Landschap de Zeijerwiek nagenoeg op orde is, komen steeds meer zeldzame planten- en diersoorten terug. Het meest bijzondere om te zien zijn de oprukkende veenmossen die zich goed thuis voelen. De veenmossen zijn permanente CO2 vastleggers en dragen bij aan de hernieuwde veenvorming. De Werkgroep ZeijerWiek, die werkt volgens het vernieuwde COVID-19 protocol, spotte ook nog de zeldzame zonnedauw en de wateraardbei. Inmiddels vordert het beheerwerk rond het veen en langs de bovenloop van de Broekenloop. Fijn om ter plekke te horen dat de vele wandelaars zichtbaar genieten van ons vrijwilligerswerk voor natuur en landschap.

Stichting ZeijerWiek en Omgeving

Wiekappeltaart

17-09-2020

Een historisch moment! Of, op z'n minst, een aangename gebeurtenis.

Afgelopen zaterdag konden de leden van de werkgroep ZeijerWiek, in een prettig warm ochtendzonnetje bij het Meestersveen, genieten van een heerlijk stuk appeltaart!
Ik hoor u denken: "leuk hoor (ze zullen niet zo vaak taart eten), maar moet dáár nou een stukje over geschreven worden?" Welzeker.

De appels, da's het bijzondere, gebruikt voor dit lekkernij kwamen namelijk van de dorpsboomgaard. Toen in 2014 samen met de schooljeugd de jonge boompjes geplaatst werden, konden we nog niet weten dat het tot vorige week zou duren voor er een beetje fatsoenlijke oogst af zou komen die genoeg zou zijn om er, bijvoorbeeld, een taart van te bakken. 

Als je dat kan. En wij hebben Erna; die kan dat.

Daarom: Erna, de taart was heerlijk! Dank je wel!!!!

Als u nu straks een wandelingetje langs de Wiek maakt, 'pik' dan gerust ook eens een stukje fruit uit de dorpsboomgaard. Dat is lekker voor onderweg. En voor de taart ....misschien als u Erna hééééél lief aankijkt...

Opening werkseizoen Zeijerwiek

6-09-2020

Stichting_Zeijerwiek Het afgelopen voorjaar liep het werkseizoen van de Zeijerwiek door de Corona crisis wat abrupt af. Deze zomer hebben we nauwelijks als werkgroep samen gewerkt; als we al wat deden was dat alleen of in hele kleine groepjes. Inmiddels is de zomervakantie voorbij en staat iedereen weer te popelen om te beginnen. Er is genoeg werk te doen!

Het is nog steeds erg lastig om als groep aan het werk te gaan. Daarom hebben we een speciaal protocol afgesproken. We volgen natuurlijk de richtlijnen van het RIVM; we blijven thuis als we verkouden zijn of ons niet lekker voelen, desinfecteren onze handen regelmatig, geven geen hand enzovoort, maar we hebben ook wat aanvullende regels afgesproken. Zo werken we op afstand van elkaar, gebruiken de hele ochtend hetzelfde gereedschap, zit alleen de bestuurder op de gator en gebruiken we de keet niet. Deze, en nog wat andere, afspraken hebben we gemaakt om toch veilig weer aan het werk te kunnen in en rondom Zeijen.

We zijn het werkseizoen begonnen bij het Bollenveen. Hier hebben we opslag verwijderd en zijn ook enkele veengleuven machinaal uitgebaggerd; alles om verlanding van het veentje tegen te gaan. Overal rond het veentje heb je nu weer zicht op het water.

29-08-2020Hettybosmaaier De komende weken gaan we naar de Zeijerwiek. De oevers krijgen een maaibeurt en zullen worden ontdaan van opslag zodat het aanzicht van de oude trekvaart weer wordt geaccentueerd .Voor het goed begaanbaar houden zal de snoeischaar langs de wandelpaden gaan. De singel ten noorden van de Zeijerwiek gaan we op enkele plaatsen uitdunnen. Op deze manier creëren we licht en variatie in de singel, wat goed is voor de vele vogels en insecten.

Als dit klaar is, verplaatst 'het zaterdagochtend-circus’ zich weer naar een andere plek in ons werkgebied.

Het bestuur van de stichting ZeijerWiek eo heeft besloten dit jaar niet mee te doen met het organiseren van een natuurwerkdag plek.

Dat was geen makkelijke beslissing want, buiten het feit dat het altijd erg gezellig en druk bezocht is, vinden wij de natuurwerkdag een belangrijk moment om contact met het dorp en met name ook met de jeugd van de school te houden. De huidige situatie is echter te onzeker en de risico’s te groot om voldoende veilig een natuurwerkdag te organiseren. Heel erg jammer, maar het is even niet anders.

We gaan ervan uit dat we u volgend jaar weer met veel plezier kunnen uitnodigen voor de de door ons georganiseerde natuurwerkdag 2021.

Tot dan! (en in de tussentijd kunt u natuurlijk af en toe, rustig wandelend, onze werkzaamheden komen bewonderen)

Nachtopname egel en steenmarter in Zeijen

25-06-2020

Prachtige nachtopnamen uit de tuin van Menno van den Ham

Wieker Winterseizoen Weemoed & Zomerseizoenwerken

10-05-2020

Stichting_Zeijerwiek Het winterwerkseizoen 2019-2020 van de werkgroep Zeijerwiek (& omgeving) zit er weer op. Er is weer veel gedaan; er is weer veel beleefd. Ontijzeringsbasin geschoond, Tjasker wieken geplaatst, houtwallen gedund, opslag afgezet, maaisel afgevoerd, een Natuurwerkdag georganiseerd en nog veel, veel meer. 

We 'wieken' elke zaterdagochtend om vooral vanaf het voorjaar, als het lekkere wandelweer er weer aan komt, iedereen van de prachtige natuur rondom ons dorp te kunnen laten genieten. Normaal gaat dit winterwerkseizoen naadloos over in 'zomeravondwerkzaamheden'. Dit jaar loopt dit, door de Corona-crisis, een beetje anders. Geen bijeenkomsten meer met de hele werkgroep; strengere hygiënemaatregelen; anderhalve meter afstand... Kortom: de RIVM richtlijnen worden nageleefd. En dan is het toch nog wel mogelijk om wat te doen.

Zo zijn er in de uitgedunde houtwal links langs de Wiek (vanaf het pomphuis) meerdere inheemse boomsoorten aangeplant om diversiteit te verhogen en het aanzicht te verfraaien.

Ook is er onderzoek gedaan bij het Veldakkersveen om een beeld te krijgen van de dikte van de in het verleden opgebrachte grond. Een klusje dat prima binnen de RIVM richtlijnen uit te voeren was. Deze kennis is nodig om te zijner tijd het Veldakkersveen weer tot aan de rand van de pingo te herstellen. Zo zal er een robuuste verbinding ontstaan met het achterliggende jonge bos van het Landgoed Veenbroeken. Tevens zal dit voor wandelaars een mooi belevingspunt geven!

Een klus die al een tijdje voor het ijsbaangebouwtje lag te wachten, is ook afgelopen weekend afgemaakt: de nieuwe (picknick) banken zijn in elkaar gezet en geplaatst. De bouwploeg is bezig gegaan met de bouwpakketjes waarna de plaatsploeg zorg heeft gedragen voor aflevering en verankering op de juiste plek. Het mooie, robuuste materiaal maakte dat het geen klusje was waar 'te licht' over moest worden gedacht; de hulp van het kraantje van Jacqueline de Wit was daarom onmisbaar. De prettige samenwerking leidde tot een perfect resultaat: een prachtige zitplek waar, ook in deze 'rare' tijd, een ieder de rust en schoonheid van de veentjes kan beleven.

De werkzaamheden van de Wiekers vloeien voort uit het omgevingsplan 5 en zijn mogelijk door oa. de bijdrages van gemeente Tynaarlo en de provincie Drenthe. Ook de samenwerking met Staatsbosbeheer blijft van onschatbare waarde. Daarom danken wij alle donateurs en partners en hopen dat u allen blijft genieten van de Zeijerwiek en omgeving!

Klik op 'verder lezen' om alle foto's te bekijken die tijdens diverse werkzaamheden zijn gemaakt.


Lees meer op Zeijen.nu »

Twintig jaar Wieker

8-05-2020

Het afscheid van Piet als Wieker was al in januari. Onder het mom van 'beter laat dan nooit’ hierbij een stukje over Piet Bouwknegt.

Twintig jaar! Van 1999 t/m 2019 zette Piet Bouwknegt zich elke zaterdagochtend met hart & ziel in bij de werkgroep van stichting Zeijerwiek. Als een ware Wieker heeft hij geharkt, geverfd, gesleept en nog veel meer om Zeijen & omgeving een stukje mooier te maken. Twintig jaar lang! Dat betekent dat toen Piet begon bij de Zeijerwiek onze jongste Wieker nu, Douwe, nog niet eens geboren was. Lange tijd dus.

Om precies te zijn is Piet lid geworden op 25 augustus 1999. Hij verscheen in die beginjaren in een opvallende oranje overall: zeemanskwaliteit. Zijn kapiteins verleden bleek erg handig toen er maaisel vanaf het 'eiland' in het Meestersveen over het water moest worden afgevoerd. Ook was Piet een meester in bitterballen draaien. De zelfgemaakte bitterballen van Piet waren zo goed dat er ooit serieus is overwogen om het Bollenveen om te dopen tot Ballenveen. Toen het fysiek wat minder ging en hij niet meer met 'zware' werkzaamheden mee kon doen, bleef hij zich inzetten voor de werkgroep door in ieder geval elke zaterdagochtend de koffie te verzorgen: heerlijke koffie met altijd een smakelijk stuk koek erbij.

17 januari 2020 gaf Piet een feestje voor de Wiekers en hun partners bij Hingstman. Na twintig jaar was het tijd om afscheid te nemen van de werkgroep. Met een praatje, lekker eten & drinken, een lach en een traan zijn de werkberichten voor zaterdagochtend uitgezwaaid.

Misschien geen actieve rol meer, maar een Wieker zal hij blijven. Bedankt Piet!

Tjasker Bollenveen hersteld

18-03-2020

De paaltjasker in het Bollenveen is hersteld. Dit nadat de molen ruim een jaar gelden zwaar beschadigd raakte. De vrijwilligers hadden de nodige moeite om de wieken weer goed gemonteerd te krijgen. De tjasker is in eigendom en beheer van de stichting ZeijerWiek en Omgeving. In heel Nederland zijn nog maar 25 tjaskers te vinden, waarvan elf molens in Friesland. In Drenthe werden tjaskers vroeger benut voor het bemalen van vennetjes ten behoeve van de turfstekerij. Als u de Veentjesroute Zeijen wandelt kunt u weer genieten van dit cultuurhistorisch erfgoed in het Bollenveen, nabij het Archeologisch Rijksmonument de Zeijerstrubben. Veel wandelplezier.

Meer lezen: https://zeijerwiek.zeijen.nu/veentjes-of-pingoruïnes/het-bollenveen >>

Stichting ZeijerWiek en Omgeving

Overzicht waarnemingen flora en fauna in en rond Zeijen in 2019

17-03-2020


In februari heeft Sjoerd Boonstra, de oprichter en coördinator van de Natuurwerkgroep Zeijen, een mooi artikel geschreven over de inventarisaties van die Natuurwerkgroep in 2019. Daarnaast heeft hij ook een totaaloverzicht gemaakt van alle natuurwaarnemingen in en rond Zeijen. In dit overzicht is bovendien aangegeven wanneer een soort voor het eerst is waargenomen in onze omgeving. Zeldzame soorten zijn in rood aangegeven.

Geïnteresseerd? Klik hier voor het totaaloverzicht van natuurwaarnemingen in en rond Zeijen.

Kroon op het werk: uitwerpselen van otter gevonden bij Zeijen

23-02-2020

"In de buurt van Zeijen zijn de uitwerpselen van een otter gevonden, wat mogelijk betekent dat het dier zich in de buurt gevestigd heeft. De kroon op het werk van de vrijwilligers van Stichting Zeijerwiek. Al bijna veertig jaar onderhouden zij de natuur in het gebied.
   
Elke zaterdag komen tien tot veertien mensen naar de rand van het dorp om de ochtend in de natuur door te brengen. Vandaag zijn de vrijwilligers bomen aan het kappen om de houtwal uit te dunnen, omdat die te ver over het land buigen. Daarna zullen ze..."

Lees verder én bekijk de video op de website van RTV Drenthe >>

Natuuronderzoek Zeijen

19-02-2020

De Natuurwerkgroep Zeijen heeft in 2019 weer een aantal inventarisaties gedaan. De broedvogels in de Zeijerstrubben, de Broekenloop en de aangrenzende gras- en akkergebieden zijn in kaart gebracht. En daarnaast zijn de libellen geteld in een aantal veentjes. Graag hadden we ook de dagvlinders nog willen inventariseren, maar dat is niet gelukt. Wel is er nog een soorteninventarisatie gedaan van vogels binnen het dorp Zeijen. Hieronder een kort verslag.

Watervogels
Naast algemene soorten als Wilde Eend, Meerkoet en Waterhoen hebben we in de veentjes de Kuifeend, Dodaars, Grauwe Gans en Brandgans met jongen waargenomen.
De Brandgans heeft in een graspol in het Bollenveen gebroed, maar toen de jongen uit het ei waren gekropen, is de hele familie aan de wandel gegaan om naar het Haverkampsveen.

 

Weidevogels
Grutto en Tureluur hadden we niet verwacht. Daarvoor zijn de onderzochte gebieden niet of nauwelijks geschikt. Ook de Scholekster hebben we niet gezien. Deze soort broedt niet meer op de akkers, maar heeft de gebouwen van de industriegebieden van Assen opgezocht. Daar worden meer jongen groot dan op de akkers rond Assen waar vossen en loslopende honden niet kunnen komen.
Van de weidevogels hebben we wel de Kievit op 4 plekken waargenomen en slechts één zingende Veldleeuwerik.

Bosvogels
Het lang gerekte lint van de strubben kent een variatie aan begroeiing met bomen en struiken. Dat zie je terug in de vogelsoorten in deze verschillende gebieden: Grote Bonte Specht, Boomklever, Boomkruiper, Glanskop, Grote Lijster, Bonte Vliegenvanger en Zwarte Mees. Langs de randen kom je andere soorten tegen als Geelgors en Boompieper en de Gekraagde Roodstaart.

Struweelvogels
Het cultuurlandschap van de Broekenloop, maar ook de graslanden tussen Haverkampsveen en de strubben hebben veelal singels van bomen en struiken die voor heel veel soorten een aantrekkelijke verblijfplek zijn. Typische soorten als Geelgors, Grasmus, Gekraagde Roodstaart en Boompieper komen hier een behoorlijke dichtheden voor. De combinatie van struweel met (extensief) grasland is het domein van de Roodborsttapuit, Graspieper en Grasmus.
Bijzondere waarnemingen
In de Broekenloop hebben we de meest spectaculaire waarneming van 2019 gedaan. Tijdens een van onze bezoeken zagen we een mannetje Grauwe Klauwier. Deze soort verspreidt zich vanuit het Bargerveen steeds verder over onze provincie, maar dat wij deze soort hier zouden waarnemen was een verrassing. In het vroege voorjaar hebben we tijdens de trek ook een aantal Tapuiten en een Paapje waargenomen. Soorten die hier in het verleden wel hebben gebroed.

 

Vogelsoorten Zeijen
Binnen de bebouwde kom van Zeijen hebben we onderzocht welke soorten in ons dorp voorkomen en hoeveel dat er ongeveer zijn. We hebben in totaal 39 verschillende soorten geteld. Een groot deel daarvan zijn algemeen voorkomende vogels als Huismus, Roodborst, Merel, Koolmees, Pimpelmees, enz. Niet alledaagse soorten waren er ook. In de weilanden aan de rand van de bebouwing werden Nijlgans en Ooievaar waargenomen. Daarnaast hebben we o.a. ook de Bosuil, Sperwer, Groene Specht, Witte Kwikstaart, Gekraagde Roodstaart, Zwarte Roodstaart en Braamsluiper aangetroffen.

Totaal aantal soorten
We onderzoeken niet alle vogelsoorten. Van de algemene soorten als mussen, duiven, mezen, enz. stellen we alleen vast of ze aanwezig zijn en binnen het gebied gebroed hebben. Waar dat kan, maken we een schatting van het aantal broedparen.
In totaal hebben we tijdens ons onderzoek in 2019 in het onderzoeksgebied 74 verschillende soorten geteld. In het dorp telden we 39 soorten en in de Zeijerstrubben en Broekenloop 63 soorten. Soorten die wel in het dorp voorkwamen, maar niet in het buitengebied zijn bijvoorbeeld Ekster, Ringmus, Turkse Tortel, Zwarte Roodstaart en Huiszwaluw. Soorten die stenen gebouwen nodig hebben of de omgeving van mensen opzoeken. Van al deze soorten staan er 15 op de Rode Lijst.

Libellen en waterjuffers
Hetty Regeer heeft samen met Roelof Blaauw op een drietal dagen de libellen geteld in en rond het Meestersveen, Haverkampsveen en Veldakkersveen. Dat heeft 6 nieuwe soorten opgeleverd die nog niet eerder waren waargenomen.
In totaal zijn er 21 soorten waterjuffers en libellen waargenomen in 2019.
Twee soorten die ook in een achtertuin voorkomen, zijn de Vuurjuffer en het Lantaarntje. Daarnaast is ook de Azuurwaterjuffer in een tuin te vinden, zeker als daar water aanwezig is.

Klik hier voor de Territoriumkaarten en hier voor het overzicht van de broedvogels.

Meer weten? Er is een speciale webpagina met waarnemingen in ons gebied op het gebied van flora en fauna: www.zijerwiek.waarneming.nl. Mocht u zelf iets bijzonders zien, dan horen we dat ook graag!

Natuurwerkgroep Zeijerwiek Sjoerd Boonstra sj.boonstra@gmail.com 0592-409185 / 06-13147901

Het nut van monitoring!

16-02-2020

Veel van de werkzaamheden die we als Werkgroep Zeijerwiek doen zijn gericht op het verbeteren van de biodiversiteit. Om te weten of dit beleid ook succesvol is doen we veel aan monitoring. Enthousiaste mensen uit Zeijen en omgeving inventariseren de flora en fauna rondom Zeijen. Op onze site zijn de resultaten daarvan te vinden. In de afgelopen jaren zijn er al enkele hele mooie en bijzondere waarnemingen gedaan. De terugkomst van de Rietorchis, de Blauwborst en de Zonnedauw om er maar enkele te noemen. Voor ons een grote stimulans om door te gaan op de ingeslagen weg.

Kort geleden is daar nog een andere hele mooie waarneming bijgekomen. Cindy de Jonge van werkgroep CaLutra van de Zoogdiervereniging is rondom de Zeijerwiek op zoek gegaan naar sporen van de Otter en…. heeft die ook gevonden!! Afgelopen werkochtend kwam ze bij ons in de keet om wat meer te vertellen over het gedrag van de Otter en de opkomst daarvan in Drenthe. Daarna is ze met ons het veld ingegaan en heeft ze ons uitleg gegeven over hoe je kan herkennen dat er een Otter actief is in het gebied. En, wat blijkt, er zijn sporen volop! De Otter zelf zul je niet gauw zien. Er naar op zoek gaan heeft echt geen zin. Het is een erg schuw dier dat bij mensen uit de buurt zal blijven. En het is ook meestal ’s nachts actief. Oog in oog met een Otter kom je dan ook niet zo snel. Het beste kun je de aanwezigheid van een Otter vaststellen aan… zijn poep. Om dat vriendelijker te laten klinken noemen ze dat bij een Otter een spraint. In een spraint kun je terugvinden wat de Otter eet. Dat is meestal vis of rivierkreeft, maar het kunnen ook muizen of vogeltjes zijn. De geur ervan is erg kenmerkend en ruik een beetje naar laurierdrop. De spraints van Otters worden onderzocht op DNA en daarmee kan worden vastgesteld of er een of meerdere Otters in een gebied voorkomen en uit welke populatie ze afkomstig zijn.

Als werkgroep zijn we natuurlijk erg blij met de komst van de Otter in ons gebied. We hopen dat ze hier een mooie toekomst tegemoet gaan.


Lees meer op Zeijen.nu »

Werken aan biodiversiteit in houtsingels

4-02-2020


De houtsingels zijn grotendeels in de ruilverkaveling aangelegd. Het kwam nogal eens voor dat de nieuwe houtsingel direct naast de bestaande oudere houtwal werd aangeplant. Deze nieuwe houtsingels waren 'de compensatie' voor het verdwijnen van houtwallen, bosjes en vennetjes en andere landschapselementen in de ruilverkaveling. De laatste vijftig jaar hebben de houtsingels zich vrij eentonig en uniform ontwikkeld. Het advies en het beheer is erop gericht om meer variatie in de houtsingels aan te brengen. Door bepaalde 'vakken' te dunnen, meer open te maken en door nieuwe aanplant ontstaat een meer gevarieerde begroeiing. Dat is gunstig voor andere flora en fauna. In de wat bredere singels ontstaat een nieuw 'microklimaat'. Diverse vlinder- en vogelsoorten hebben daar baat bij. Ook schuilgelegenheid en voedsel voor bijvoorbeeld de das en de ree worden hierdoor verbeterd.
Nabij het Meestersveen, de Oosterseweg en in het Landschap de Zeijerwiek werkt de werkgroep momenteel daaraan. Bij de Zeijerwiek wordt komende weken tevens op verzoek van de naastgelegen eigenaar de houtwal langs de sloot gedund en overhangende bomen en ingescheurde takken verwijderd.

Stichting ZeijerWiek en Omgeving


Terug