Welkom op de website van de Stichting Zeijerwiek e.o.


Dit is de officiële site van de Stichting Zeijerwiek e.o.  

U kunt informatie vinden over het beheer en ontwikkeling van de bijzondere landschapselementen in de omgeving van Zeijen, de wandelroute en fietsroute. De diverse activiteiten van de vrijwilligers van de werkgroep Zeijerwiek worden toegelicht. Daarnaast worden enkele gebiedsprojecten in beeld gebracht. 

Links in de menubalk vindt u de nodige informatie.

'De Zeijerwiek' kent een rijke historie en die kunt u vinden in de linker menubalk onder het kopje 'geschiedenis werkgroep'. Snel kijken = Klik op https://historisch.zeijen.nu/zeijerwiek/overzichten-zeijerwiek/overzicht-2016-2017

De digitalisering en de QR's langs de routes zijn mede mogelijk gemaakt door het Jenny Vrieling Fonds.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

STILLE PRACHT

O, Zeyerwiek, O, Zeyerwiek,
In mien oren klinkt jouw geluud as de mooiste klassieke muziek.
Jouw rust, jouw schoonheid, jouw waoter as helder glas,
Met daorin weerspiegeld prachtige bomen en het gruunste gras!
Haozies, knienties, vogelies, vissen, kortum alles wat de natuur oes gef,
Hef hier zien plekkie vunden en ik hoop dat dat nog hiel lang zo blef!
Stillegies stao ik hier te luustern naor de geluuden van de natuur,
Het is het mooiste wat der bestiet, zo eerlijk en zo puur….
Hiel in de verte heur ik een viool, wat klinkt dat zacht…
Dankbaor bin ik, dat ik hier mag genieten van zoveul Stille Pracht.

                                       Ina Snijder, juli 2017

(site is bijgewerkt juli 2017)


Recente nieuwsartikelen


Werkgroep Zeijerwiek volop aan het werk

20-11-2017

De afgelopen weken is er door de vrijwilligers weer hard gewerkt in onze geweldige mooie omgeving. Zo zijn diverse wandelpaden verbeterd en zijn enkele landhekken gerestaureerd of geplaatst. Inmiddels zijn de veentjes en de Zeijerwiek pleksgewijs gemaaid. Op enkele plekken is bospest terug gezet en worden sommige bosranden gevarieerder beheerd ten behoeve van het wild en insectensoorten die het steeds moeilijker hebben. Leuk om ook de ringslang in enkele broeihopen terug te zien maar ook konijnen en bepaalde salamandersoorten zoeken daar daar hun winterbeschutting.  Bij al het werk op verschillende plekken kwam de nieuwe gator heel goed van pas.

INCASSO-SEPA Pre-notificatie Zeijerwiek

6-11-2017

logo ZeijerwiekOm de omgeving mooi te houden is blijvend onderhoud noodzakelijk. U als donateur maakt het mogelijk.

Conform de SEPA vereisten, worden alle donateurs van de stichting Zeijerwiek, die een incassomachtiging aan deze stichting gegeven hebben, bij deze geïnformeerd dat uw jaarlijkse donateurbijdrage in de maand november 2017 wordt geïncasseerd. 

Hierbij wordt de naam van de incassant “Stichting Zeijerwiek” en uw machtigings-kenmerk vermeld. Uw machtigingskenmerk is uw persoonlijk donateurnummer. De donateurs, die ons niet gemachtigd hebben, ontvangen binnenkort een acceptgiro thuis. 

Als u vragen hebt, kunt u contact met mij opnemen per e-mail.

Erik Heling

Stichting Zeijerwiek,  donateuradministratie 

E-mail: erikheling@gmail.com

Werkgroep Zeijerwiek presenteert nieuwe gator

5-10-2017

Hij stond al een paar maanden in de schuur, was al te zien op de markt van WijZijnZeijen, maar afgelopen zaterdag 30 september werd de nieuwe gator van de Werkgroep Zeijerwiek officieel gepresenteerd in het bijzijn van de subsidieverstrekkers. De gator of maanwagen is voor de werkgroep een belangrijk stuk gereedschap waarmee materiaal, mensen en gereedschap vervoerd kunnen worden. De vorige gator gaf steeds meer problemen en dus onderhoud en begon daarmee steeds zwaarder op de reguliere begroting te drukken. Door goed onderhandel werk, inruil van de oude gator en een bijdrage van een aantal subsidiegevers werd het uiteindelijk mogelijk om vlak voor de zomer de nieuwe gator aan te schaffen. Als werkgroep zijn we natuurlijk ontzettend blij met deze mooie nieuwe gator die mogelijk werk door bijdragen van het Coöperatiefonds van de RABO Bank Noord Drenthe, de Stichting Emmaplein Foundation uit Haren, het Russell-ter Brugge fonds uit Amsterdam aangevuld met een bijdrage van onze donateurs vanuit de reguliere begroting. Als dank aan de subsidiegevers werd deze afgelopen zaterdag feestelijk gepresenteerd in de praktijk. Bij het Veldakkersveen werd gezamenlijk het maaisel afgevoerd van het maaiwerk dat daar onlangs door Landschapsbeheer Drenthe is gerealiseerd.

In de week voorafgaand aan de presentatie werd er ook op Radio Tynaarlo Lokaal aandacht geschonken aan dit event. Klik op de afbeelding van Tynaarlo Lokaal om de uitzending terug te luisteren.


Lees meer op Zeijen.nu »

Presentatie nieuwe gator werkgroep Zeijerwiek

23-09-2017

Op zaterdag 30 september presenteert de Stichting Zeijerwiek op feestelijke wijze de nieuw aangeschafte gator (zie foto) voor de fondsen die de aanschaf ervan financieel mogelijk maakten. Het programma daarvoor ziet er als volgt uit;

10.00 uur ontvangst in de ijsclubkantine (links van Hoofdstraat 40 te Zeijen de zandweg inlopen tot aan het clubhuis).
10.15 uur: koffie en welkomstwoord door de voorzitter van onze stichting.
10.30 uur: vertoning korte film over het werk van onze stichting door de coördinator van de werkgroep Zeijerwiek.
10.45 uur: vertrek naar ons werkgebied aan de Zeijerwiek, alwaar demonstratie afvoeren maaisel en vervoer met nieuwe gator.
11.20 uur: retour bij ons clubhuis en napraten onder genot van een drankje.
11.50 uur: afsluiting programma.

De Stichting Zeijerwiek heeft als doelstelling: Behoud en verbetering van de woon- en leefomgeving van Zeijen en omgeving. Al 34 jaar werkt de werkgroep Zeijerwiek (onderdeel van de stichting) daarom aan verbetering en behoud van natuur, landschap, cultuurhistorie en recreatiemogelijkheden rondom Zeijen.
Deze werkgroep doet dit door het geregeld maaien van de veentjes en de Zeijerwiek en door de verjonging van meerdere houtwallen. Ook onderhoudt de werkgroep enkele wandel- en fietsroutes. Een belangrijk hulpmiddel hierbij vormt de gator. Met deze gator transporteert de werkgroep werkmateriaal en maaisel, takken en dergelijke.
Om dit te kunnen blijven doen moest de huidige oude gator worden vervangen. Zonder een goede gator zou het resultaat van 34 jaar vrijwillig natuur- en landschapsonderhoud verloren gaan. Alles zou weer dichtgroeien en paden zouden onbegaanbaar worden.
De gator wordt bovendien ook gebruikt voor vervoer van mindervalide deelnemers aan wandelingen of excursies die de stichting op aanvraag organiseert. Minder goed ter been zijnde deelnemers kunnen dank zij gator toch mee om kennis te nemen van de mooie omgeving van Zeijen.
De stichting prijst zich gelukkig dat enkele fondsen bereid waren om een financiële bijdrage voor een nieuwe gator ter beschikking te stellen. Dit zijn het Coöperatiefonds van de RABO Bank Noord Drenthe, de Stichting Emmaplein Foundation uit Haren en het Russell-ter Brugge fonds uit Amsterdam. Samen met de bijdragen van de donateurs van de stichting kon een nieuwe gator worden aangeschaft.

Werkgroep Zeijerwiek representeert de Provincie Drenthe op de Natuurtop 2017

18-09-2017

Een keer in de twee jaar organiseren de gezamenlijke provincies in opdracht van de staatssecretaris van Economische Zaken de zogenaamde Natuurtop. Op dat congres ontmoeten de landelijke bestuurders en medewerkers van maatschappelijke (natuur)organisaties, bedrijfsleven, provincies en andere overheden elkaar. De Natuurtop 2017 vond afgelopen donderdag 14 september plaats in het zeer winderige Schoorl. Thema dit jaar was maatschappelijke betrokkenheid en burgerparticipatie.

Met het thema voor ogen heeft de provincie Drenthe de Werkgroep Zeijerwiek benadert om zich als vertegenwoordiger van de provincie Drenthe te presenteren op het congres. En dus werd op woensdag door een aantal Wiekers de storm getrotseerd en de reis via de afsluitdijk naar Noord-Holland met gevaar voor eigen leven ondernomen… Gelukkig viel dat nogal mee, de windkracht 10 van de ochtend was inmiddels al weer afgezwakt naar een meer normale stormkracht. Doordat deze storm al een paar dagen was voorspeld was de locatie van de Natuurtop gewijzigd. Initieel zou deze plaats vinden in een grote tent midden op het strand van Camperduin in het nieuwe strand en duinengebied dat enkele jaren geleden is aangelegd net voor de Hondsbossche zeewering. Nu was (helaas, maar wel begrijpelijk) uitgeweken naar een MFA/Theater een paar kilometer verderop in Schoorl. 

Door dit ruige en natte weer was de belangstelling voor het congres helaas ook wat minder dan verwacht. Desalniettemin hebben we als werkgroep in onze stand ons werk goed kunnen presenteren aan de bezoekers en hebben we leuke gesprekken kunnen voeren met diverse bestuurders. We hadden ervoor gekozen om ons verhaal op een wat ludieke wijze in de vorm van een klein toneelstukje te presenteren aan het publiek. 

Gedurende het plenaire middagprogramma werden alle provincies (en natuurlijk ook wij als Zeijerwiek) nog een voor een geïnterviewd door Harm Edens en Rolf Winters, maker van de film Down to Earth.

Heel wat anders dan onze reguliere werkochtend, maar wel erg leuk om ook eens mee te maken!

 


Terug