Welkom op de officiële website van de Stichting ZeijerWiek en Omgeving

De stichting ZeijerWiek en Omgeving is een organisatie zonder winstoogmerk die staat voor een duurzaam behoud en ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden rond Zeijen, waarbij gestreefd wordt naar een hoge belevingswaarde. De Belastingdienst heeft onlangs de ANBI-status toegekend. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling, wat zoveel betekent dat de stichting wordt aangemerkt als een Goede Doelen organisatie. Meer lezen, klik hier.     

U kunt op deze site informatie vinden over bescherming, beheer en ontwikkeling van de waardevolle landschapselementen en -gebiedjes in de omgeving van Zeijen. Verder alles over onze wandelroute en fietsroute. De diverse activiteiten van het bestuur en van de vrijwilligers van de Werkgroep Zeijerwiek worden toegelicht. Ook is een historisch overzicht vanaf 1981 beschikbaar.

Links in de menubalk vindt u de nodige informatie-onderdelen.

Hieronder vind u onze geactualiseerde voorlichtingsfilm.

 

 

STILLE PRACHT

O, Zeijerwiek, O, Zeijerwiek,
In mien oren klinkt jouw geluud as de mooiste klassieke muziek.
Jouw rust, jouw schoonheid, jouw waoter as helder glas,
Met daorin weerspiegeld prachtige bomen en het gruunste gras!
Haozies, knienties, vogelies, vissen, kortum alles wat de natuur oes gef,
Hef hier zien plekkie vunden en ik hoop dat dat nog hiel lang zo blef!
Stillegies stao ik hier te luustern naor de geluuden van de natuur,
Het is het mooiste wat der bestiet, zo eerlijk en zo puur….
Hiel in de verte heur ik een viool, wat klinkt dat zacht…
Dankbaor bin ik, dat ik hier mag genieten van zoveul Stille Pracht.

                                       Ina Snijder, juli 2017

(site is bijgewerkt januari 2020)


Recente nieuwsartikelen


Bord voor de kop

16-04-2021

Klinkt negatief. Maar tijdens een wandeling langs het Haverkampsveen had ik dat opeens: een bord voor de kop. En wat voor een bord! Een prachtig nieuw info-bord.

Soortgelijke borden stonden al aan de beide uiteinden van de Zeijerwiek, maar nu hebben het Haverkampsveen; het Bollenveen en het Meestersveen ook zo'n mooi bord. De borden zijn geplaatst door de werkgroep Zeijerwiek en geven informatie over de veentjes. De prachtige plaatjes van Natascha Stenvert tonen wat je er zoal aan natuur tegen kan komen.

Mijn advies: ondanks de hagelbuien; de soms wat modderige paden; de nog gure wind; het voorjaar dat op zich lijkt te laten wachten en de goed bedoelde adviezen om toch lekker warm binnen te blijven: Wees eigenwijs! Ga lekker wandelen en geniet ook van deze mooie borden en het fraaie Zeijense landschap.

Kort gezegd: bord voor je kop en gaan!
Veel plezier.

De werkzaamheden van de Werkgroep Zeijerwiek vloeien voort uit het omgevingsplan 5 en zijn mogelijk door oa. de bijdrages van gemeente Tynaarlo en de provincie Drenthe. Ook de samenwerking met Staatsbosbeheer blijft van onschatbare waarde. Daarom danken wij alle donateurs en partners en hopen dat u allen blijft genieten van de Zeijerwiek en omgeving.

Vroege vogels Natuurwerkgroep Zeijen op pad voor vogel-inventarisatie

13-04-2021

Groenling SB Leden van de Natuurwerkgroep Zeijen zijn ook dit jaar weer vroeg op pad voor de inventarisatie van broedvogels in onze omgeving. Dit jaar wordt voor de tweede keer het gebied rond de Zeijerwiek geïnventariseerd. De inventarisatie is gestart eind maart. Iedere twee weken lopen de leden van de Natuurwerkgroep hun ronde rond zonsopkomst.

In 2018 is de Natuurwerkgroep Zeijen opgericht en sindsdien worden heel veel natuurwaarnemingen in onze omgeving vastgelegd. Voor de vogels gaat het niet om alle vogels, maar om de bijzondere broedvogels. Als u vroeg uit de veren bent en mensen langdurig stil ziet staan, vraagt u zich misschien af wat voor vreemde vogels dat zijn. Het zijn de vogeltellers van de Natuurwerkgroep Zeijen. Ze staan te kijken en ook te luisteren welke vogels ze horen. Omdat vogels vooral rond zonsopkomst zingen, gaan ze heel vroeg op pad. Dit jaar inventariseren ze het gebied ten zuiden en westen van Zeijen. Alle waarnemingen leggen ze vast. Coördinator Sjoerd Boonstra verzamelt alle gegevens en per telronde ontstaat dan een kaartje met alle waarnemingen. De waarnemingen worden bovendien vastgelegd op zeijerwiek.waarneming.nl.

Binnenkort komt er op de pagina’s van de Zeijerwiek onder Monitoring een pagina ‘Overzicht flora en fauna’ met de waarnemingen van eerdere jaren.
Wilt u meer weten over de Natuurwerkgroep Zeijen, kijk dan op zeijerwiek.zeijen.nu onder Monitoring bij werkwijze. Wilt u iets melden? Neem contact op met de coördinator Sjoerd Boonstra of met Hetty Regeer (zeijerwiek.zeijen.nu/contact-monitoring) of stuur dan een e-mail naar natuurwerkgroepzeijen@gmail.com.

Foto Groenling, gemaakt door Sjoerd Boonstra

Illegale vuilstort bij het Haverkampsveen

11-03-2021

Afgelopen maandag of dinsdag heeft er een vuilstort met plaatsgevonden langs de zandweg bij het Haverkampsveen. Een zware auto met kar heeft daar ook nog even vastgezeten, zo blijkt uit de bandensporen.

Zij die iets hebben gezien kunnen informatie doorgeven aan Henk Mulder van Staatbosbeheer.
Email: h.mulder@staatsbosbeheer.nl

 

Veentjesroute Zeijen druk bewandeld

3-02-2021

Het Meestersveen aan de Oosterweg

Het is u waarschijnlijk al opgevallen dat vooral in het weekend er talrijke auto's geparkeerd staan bij café Hingstman. Talrijke wandelaars hebben inmiddels de Veentjesroute Zeijen ontdekt. En afgelopen zondag nodigde het winterweer weer velen uit de omgeving uit. Eens te meer blijkt hoe belangrijk de natuur is voor het welbevinden van de mens, zeker in het coronatijdperk. Inmiddels heeft Hingstman in het weekend bij het startpunt een koffieafhaalpunt voor de dorstige wandelaar.

Stichting ZeijerWiek en Omgeving

Het Veldakkersveen gelegen in het Landschap De Zeijerwiek

Broedvogelonderzoek 2020

1-02-2021

Ondanks de beperkingen hebben we als Natuurwerkgroep Zeijen in 2020 toch ook weer een gebied kunnen inventariseren op broedvogels. Deze keer was dat het gebied aan de oostkant van ons dorp (tussen Zeijen, Rhee en Ubbena). Best een groot gebied (ruim 500 ha.) van akker- en grasland, nogal wat boomgroepen en bossingels en het water- en moerasgebied van Meestersveen en de zandwinningsplassen.

Tot nu toe gingen we jaarlijks samen als groep op pad, dat ging vanwege corona nu niet. Daarom hebben we ervoor gekozen om individueel of hooguit met 2 personen op pad te gaan. De gezelligheid van met elkaar op pad gaan werd gemist, maar wel konden we nu een groter gebied  goed onderzoeken. Hieronder een kort verslag.

Muskuseend Watervogels
Op het Meestersveen en de zandwinningsplassen troffen we heel wat watervogels aan. Naast algemene watervogels als Meerkoet, Waterhoen, Dodaars en Futen konden we ook territoria vaststellen van verschillende eenden- en ganzensoorten: Wilde Eend, Kuifeend, Krakeend, Grauwe Gans, Grote Canadese Gans, Brandgans en Nijlgans. Ook zat er op het Meestersveen een tijdje een Muskuseend, een ontsnapte exoot, oorspronkelijk afkomstig uit Zuid-Amerika.

Klik op 'verder lezen' voor het gehele verslag.

Klik hier voor de bijlage met daarin de territoriumkaarten.


Lees meer op Zeijen.nu »


Terug