Welkom op de website van de Stichting Zeijerwiek e.o.


Dit is de officiële site van de Stichting Zeijerwiek e.o.  

U kunt informatie vinden over het beheer en ontwikkeling van de bijzondere landschapselementen in de omgeving van Zeijen, de wandelroute en fietsroute. De diverse activiteiten van de vrijwilligers van de werkgroep Zeijerwiek worden toegelicht. Daarnaast worden enkele gebiedsprojecten in beeld gebracht. 

Links in de menubalk vindt u de nodige informatie.

'De Zeijerwiek' kent een rijke historie en die kunt u vinden in de linker menubalk onder het kopje 'geschiedenis werkgroep'. Snel kijken = Klik op https://historisch.zeijen.nu/zeijerwiek/overzichten-zeijerwiek/overzicht-2016-2017

De digitalisering en de QR's langs de routes zijn mede mogelijk gemaakt door het Jenny Vrieling Fonds.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

STILLE PRACHT

O, Zeyerwiek, O, Zeyerwiek,
In mien oren klinkt jouw geluud as de mooiste klassieke muziek.
Jouw rust, jouw schoonheid, jouw waoter as helder glas,
Met daorin weerspiegeld prachtige bomen en het gruunste gras!
Haozies, knienties, vogelies, vissen, kortum alles wat de natuur oes gef,
Hef hier zien plekkie vunden en ik hoop dat dat nog hiel lang zo blef!
Stillegies stao ik hier te luustern naor de geluuden van de natuur,
Het is het mooiste wat der bestiet, zo eerlijk en zo puur….
Hiel in de verte heur ik een viool, wat klinkt dat zacht…
Dankbaor bin ik, dat ik hier mag genieten van zoveul Stille Pracht.

                                       Ina Snijder, juli 2017

(site is bijgewerkt maart 2018)


Recente nieuwsartikelen


Excursie Werkgroep Florakartering Drenthe in Zeijen

20-03-2018

Op 2 juni organiseert de Werkgroep Florakartering Drenthe (WFD), op uitnodiging van de Stichting Zeijerwiek, een excursie in de omgeving van Zeijen. De excursie richt zich vooral op de omgeving van de Zeijerwiek, de veentjes en houtwallen.

Als je het leuk vindt om meer kennis te krijgen over de flora rondom Zeijen, ga dan mee met deze excursie. Specialistische kennis is niet nodig. De groep aanwezigen wordt verdeeld in groepjes van ca. 5 personen. Bij ieder groepje zit iemand die deze specialistische kennis wel heeft.

Opgave is niet nodig en er zijn geen kosten verbonden aan de excursie. Wel moet je zorgen voor je eigen eten en drinken voor onderweg. Een loepje en flora is ook handig om mee te nemen.

Verzamelen: 10.00 uur Café – Zalencentrum Hingstman

Het duurt tot 15.00 uur

Meer informatie over de WFD en haar doelstellingen is te vinden op hun website www.wfdrenthe.nl.

Harde werkers in het veen

11-03-2018


De afgelopen vorstperiode heeft voor veel ijsplezier gezorgd, maar ook als Werkgroep Zeijerwiek zijn we erg blij met zo’n ijslaag. Door het jaar heen kunnen we altijd veel beheerwerk doen rondom de veentjes, maar  in de veentjes kunnen we moeilijk of helemaal niet komen. Vooral het Veldakkersveen is normaliter erg moeilijk toegankelijk. Door de vorst van vorige week was het veen echter overal goed te belopen. Daar hebben we als werkgroep goed gebruik van gemaakt. Het, vanaf de dijk gezien, achterste deel van het veen bevat veel boomopslag. Wordt daar niets aan gedaan dan verlandt het veen en wordt het uiteindelijk bos. Ook mooi, maar het is niet de doelstelling voor dit gebied. We willen graag de openheid van het veen behouden en daarmee de cultuurhistorische waarde van de vroegere turfwinning zichtbaar maken. Ook onttrekt de boomopslag erg veel water uit het veen. 

Aan de andere kant geeft de opslag ook weer beschutting aan dieren en vogels. Daarom is de opslag gedeeltelijk verwijderd. De oude geulen van de turfwinning zijn daardoor weer goed zichtbaar. Veel werk, maar het resultaat is er ook naar!


Lees meer op Zeijen.nu »

Telling vleermuizenbunker Zeijen

2-02-2018


Zaterdag 28 januari heeft de vleermuizenwerkgroep Groningen-Drenthe de jaarlijkse teling herhaald bij de vleermuizenbunker Zeijen (gelegen aan de Veentjesroute). De bunker is in 2004 gebouwd door de werkgroep Zeijerwiek.

Er werden dit keer 2 groot-oor-vleermuizen gezien in de bunker. De tot nu toe erg zachte winter heeft niet geleid tot een grote toeloop aan overwinterende vleermuizen. Vorig jaar (winter superzacht) zat er zelfs niet één vleermuis in de bunker. Maar er was ook eens een jaar dat er wel 9 vleermuizen in zaten.

Wel zitten er ieder jaar erg veel overwinterende alpenwatersalamanders in de bunker.

De telling werd bijgewoond door een TV-team van TV Drenthe. Op zaterdag 3 februari worden de opnames uitgezonden in het programma Roeg (ongeveer om 17.11 uur).

In memoriam

1-02-2018


Op 27 januari overleed ons erelid Geert Braam. Van 1986 tot en met 2003 was hij lid van de werkgroep Zeijerwiek.

Wij van de werkgroep herinneren ons Geert als een harde werker met zijn bijzondere en droge humor en altijd mooie opmerkingen. Hij was een zeer gewaardeerd lid van de werkgroep.

Wij wensen Gerritje en de (klein)kinderen sterkte toe.

Leden Werkgroep Zeijerwiek.

Kansen voor de bij en de wandelaar

20-01-2018

De vrijwilligers van de werkgroep Zeijerwiek werken enkele zaterdagen bij bosranden, houtsingels- en wallen. Deze zijn van belang voor allerlei soorten vlinders en andere insecten, vooral indien de ligging op het zuiden is. Ook kleine zangvogels, amfibieën en reptielen maken gebruik van bosranden. Het is belangrijk dat er verschillende soorten, bloeiende struiken in de bosrand voorkomen en dat er een geleidelijke overgang is. Indien er, uiteindelijk, voldoende grote open plekken in het bos voorkomen fungeren deze randen als natuurlijke bosranden. Een aantal soorten zijn meer op het naastgelegen open terrein georiënteerd zoals de Zeijerwiek en het Veldakkersveen maar hebben de bosrand nodig voor een deel van hun activiteiten of levenscyclus. Bosranden moeten voor een goede functievervulling een geleidelijke overgang zijn van het opgaande bos naar de open terreinen, variërend in breedte, begroeiing en expositie. Tegenwoordig zijn bosranden vaak harde grenzen. Zo ook langs grote delen van het Landgoed Zeijen. Het beheer voor de komende 5 jaar is gericht op het pleksgewijs creëren van geleidelijke overgangen zoals tegen het Veldakkersveen, langs het weideland en enkele meer ´aangelegde´open ruimten in het nieuwe bos. Hier liggen grote kansen voor ontwikkelen microklimaat in het bos en een hoge ecologische meerwaarde. Daarnaast wordt ook de belevingswaarde voor de wandelaar vergroot want de randen worden mooier, gevarieerder en spannender.
De praktijk leert dat afgezette jonge bomen snel uitlopen met nieuwe scheuten en dat ook andere soorten ter plekke ruimte krijgen, hetgeen de diversiteit versterkt. De opnieuw uitgelopen stobben zijn na 2 a 3 jaar vaak ruim boven de 1,5 meter hoog. De werkgroep Zeijerwiek werkt samen met de beheereenheid van het Staatsbosbeheer en andere deskundigen aan een gezamenlijke aanpak. De eerste werkzaamheden langs het Veldakkersveen en de komende weken worden ook enkele andere interessante plekken gecreëerd zoals langs de Oosterseweg en het Haverkampsveen. Kansen voor de bij en de wandelaar.


Terug