Welkom op de officiële website van de Stichting ZeijerWiek en Omgeving

De stichting ZeijerWiek en Omgeving is een organisatie zonder winstoogmerk die staat voor een duurzaam behoud en ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden rond Zeijen, waarbij gestreefd wordt naar een hoge belevingswaarde. De Belastingdienst heeft onlangs de ANBI-status toegekend. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling, wat zoveel betekent dat de stichting wordt aangemerkt als een Goede Doelen organisatie. Meer lezen, klik hier.     

U kunt op deze site informatie vinden over bescherming, beheer en ontwikkeling van de waardevolle landschapselementen en -gebiedjes in de omgeving van Zeijen. Verder alles over onze wandelroute en fietsroute. De diverse activiteiten van het bestuur en van de vrijwilligers van de Werkgroep Zeijerwiek worden toegelicht. Ook is een historisch overzicht vanaf 1981 beschikbaar.

Links in de menubalk vindt u de nodige informatie-onderdelen.

Hieronder vind u onze voorlichtingsfilm.

 

 

STILLE PRACHT

O, Zeijerwiek, O, Zeijerwiek,
In mien oren klinkt jouw geluud as de mooiste klassieke muziek.
Jouw rust, jouw schoonheid, jouw waoter as helder glas,
Met daorin weerspiegeld prachtige bomen en het gruunste gras!
Haozies, knienties, vogelies, vissen, kortum alles wat de natuur oes gef,
Hef hier zien plekkie vunden en ik hoop dat dat nog hiel lang zo blef!
Stillegies stao ik hier te luustern naor de geluuden van de natuur,
Het is het mooiste wat der bestiet, zo eerlijk en zo puur….
Hiel in de verte heur ik een viool, wat klinkt dat zacht…
Dankbaor bin ik, dat ik hier mag genieten van zoveul Stille Pracht.

                                       Ina Snijder, juli 2017

(website @ 2024)


Recente nieuwsartikelen


Meestersveen volop in ontwikkeling

2-07-2024

In 1993 bij het 10 jarig bestaan van de vrijwilligers van de Werkgroep Zeijerwiek werd door de toenmalige gedeputeerde een oproep gedaan om met een plan te komen. Dat heeft geleid tot het eerste omgevingsplan Zeijen. Hierin werd onder meer opgenomen de geïsoleerd liggende veentjes (pingo ruïnes) rond Zeijen te beschermen en waar mogelijk te herstellen. In het Meestersveen zijn we de afgelopen 30 jaar bezig geweest met onderhoud en beheer van het gebiedje en van de tjasker (rijksmonument). Nu gaan we starten met het herstel. Dat willen we gaan doen door het agrarische perceel tussen het Meestersveen en de voormalige zandwinplas Trip-Popken, voorheen visplas, om te vormen en weer te koppelen aan het Meestersveen. 'Het veentie' was immers oorspronkelijk groter en dat is op luchtfoto's goed te zien.
Bij de gemeente Assen is de procedure voor een Omgevingsvergunning gestart en met de aan- en inliggende grondeigenaren heeft in een positieve sfeer vooroverleg plaats gevonden en zijn afspraken gemaakt. Wij hopen komend najaar met de werkzaamheden te kunnen starten.
Meer informatie op https://zeijerwiek.zeijen.nu/veentjes-of-pingoru%C3%AFnes/het-meestersveen

Projectgroep Meestersveen, Hetty Regeer, email: stichting@zeijerwiek.nl
Stichting ZeijerWiek en Omgeving

Zusjes Bos bieden Zeijerwiek bankje aan

7-06-2024

De zusjes Bos zijn opgegroeid in Zeijen aan de voet van de Zeijerwiek, zijn hier geboren, naar school geweest, hebben geleefd op de boerderij en leren zwemmen in De Zeijerwiek. Regelmatig komen de zusjes terug naar hun geboortestreek en wandelen in het Landschap de Zeijerwiek. Ze vinden het zo mooi geworden dat ze als zusjes de stichting Zeijerwiek en de wandelaar hebben verblijdt met een zitbankje. Het nieuwe bankje werd aangeboden aan de voorzitter Henk Boxma en bevindt zich bij de dorpsboomgaard. De zusjes namen zelf als eerste plaats (zie foto).
Langs de door de werkgroep gemaaide Veentjesroute is het, zeker in deze bloeiende periode, weer volop genieten.

De toespraak van de zusjes Bos is te lezen op: https://historisch.zeijen.nu/zeijerwiek/overzichten-zeijerwiek/overzicht-zeijerwiek-2023-2024

St. Zeijerwiek e.o.

Overzicht waarnemingen flora en fauna 2023

29-05-2024

In 2023 zijn er weer veel waarnemingen gedaan in de directe omgeving van Zeijen. De waarnemingen die zijn ingevoerd in waarneming.nl zijn terug te vinden op zeijerwiek.waarneming.nl. Sjoerd Boonstra, coördinator van de Natuurwerkgroep Zeijen, heeft een overzicht van gemaakt van alle waargenomen soorten. In dit overzicht geeft hij bovendien aan, wanneer de soort voor het eerst is waargenomen in onze omgeving.

Klik hier om het verslag te downloaden.


Vleermuizentelling 2024

17-05-2024

Net als ieder jaar heeft de vleermuizenwerkgroep Drenthe in het laatste weekend van januari de vleermuizenbunker in Zeijen bezocht. En net als vorig jaar telden ze 2 gewone grootoorvleermuizen. De bunker lijkt meer geschikt voor overwinterende salamanders. Zoals ieder jaar waren er weer veel alpenwatersalamanders en kleine watersalamanders. Deze zijn niet geteld, want met veel stapels hout en stenen zijn de wegkruipmogelijkheden te groot. Onder 1 plankje lagen bijvoorbeeld al meer dan 50 alpenwatersalamanders. Ze laten ze liever met rust.

Van alle tellingen in Drenthe is weer een verslag gemaakt. Klik hier om het verslag te downloaden.

Jas aan en gaan!

23-02-2024

Zeijerwiek-kleding Het mocht ook wel een keer!

Afgelopen zaterdag ontvingen de leden van werkgroep Zeijerwiek (en omgeving) de langgehoopte werkjasjes. Wiekwaardige werkjasjes wel te verstaan. Met het fraaie logo voorop en de verklarende tekst ‘Zeijerwiek’ achterop.

“‘Na 40 jaar eindelijk netjes in pak”, verzuchtte een Wieker van het eerste uur. “Zo mooi, dat het pijn doet aan m’n ogen” en hij pinkte een traantje weg.
Voor een werkgroep die gewend was om het zaterdag tenue uit het kledingschap ‘sober tinten’ te trekken, was de nieuwe kleur inderdaad knallend anders.

Kwam ik voorheen met de gator het werkgebied in rijden dan hoorde ik de werkgroepleden eerst voor ik ze zag. Nu is het andersom; al reeds van verre zie je fel oranje flitsen door de bossage schieten, nog voor het geluid van een gillend zaagje je oor bereikt heeft.

Hartstikke mooi natuurlijk, want veel veiliger! Maar toch ook wel even wennen.

Dus: komt u toevallig komende zaterdagochtend langs de Zeijerwiek of één van de veentjes en schittert er iets in uw ooghoek; schrik niet, het is een Zeijerwieker in een nieuw jasje.
Na 40 jaar eindelijk in pak.

Goed Wiekend,
werkgroep Zeijerwiek en omgeving

40 jaar is ‘De Zeijerwiek’ actief in de omgeving en nog volop ideeën.

1-02-2024

In 1983 begonnen een aantal vrijwilligers met plannen voor het herstel van de Zeijerwiek. Deze eerste activiteit leidde tot een werkgroep met vrijwilligers. Inmiddels is het initiatief uitgegroeid tot een volwaardige ‘non-profit’ organisatie verankerd in de omgeving en in een stichting ZeijerWiek en Omgeving. De pingo ruïnes (veentjes), een wandelverbinding genaamd Veentjesroute Zeijen, de Zeijerwiek, de tjaskers en recreatievoorzieningen worden nu beheerd door deze vrijwilligers. Dat vraagt een grote inspanning. Meer weten? Veertig jaar geschiedenis is terug te vinden op de historische pagina van deze geweldige Zeijer website, klik op https://historisch.zeijen.nu/zeijerwiek

Toekomst
Momenteel zijn we nog steeds bezig om onderdelen uit de voorgaande omgevingsplannen voor elkaar te krijgen. Een van de plannen waar de vrijwilligers veel tijd in steken is het herstelplan voor het Meestersveen (foto). Binnenkort meer informatie hierover.   

Stichting ZeijerWiek en Omgeving

NVBU op excursie met en langs de Zeijerwiek 

18-01-2024


Op zaterdag 13 januari hield de Noordelijke Vereniging voor Burgerlijke & Utiliteitsbouw (NVBU) haar Nieuwjaarsbijeenkomst voor haar leden bij Zalencentrum Hingstman in Zeijen. Op verzoek van Petra Geerts, de voorzitter van deze vereniging, vulde de Stichting Zeijerwiek een deel van het programma van deze bijeenkomst.  


Henk Boxma, voorzitter van de stichting Zeijerwiek, vertelde kort wat over de geschiedenis en het werk van de Stichting en de Werkgroep Zeijerwiek en sloot zijn praatje af met de film hierover. Daarna gingen de ruim 40 aanwezige leden van de NVBU op pad voor een wandeling onder leiding van leden van de werkgroep Zeijerwiek. Gelukkig waren er maar liefst 6 Zeijerwiekers aanwezig, zodat de groep gesplitst kon worden in 3 subgroepen. De 3 groepen liepen allemaal een verschillende route van ca 1 ½ uur, maar kwamen wel allemaal langs de Zeijerwiek. Onderweg kregen zij de nodige informatie over de historie van de omgeving en het werk dat is verricht om deze historie weer zichtbaar te maken. De reacties na afloop waren buitengewoon positief. Men uitte zijn bewondering over het feit dat een groep vrijwilligers zoveel moois tot stand heeft weten te brengen en zich na 40 jaar nog steeds met veel enthousiasme inzet voor de natuurlijke omgeving rond het eigen dorp.   


Lees meer op Zeijen.nu »

Zeijerwiek winnaar van de Groene Anjer prijs

6-11-2023

Vrijdag 3 november vond de uitreiking plaats van de Drentse Groene Anjer Prijs 2023 in de dierentuin van Emmen. De Groene Anjer Prijs bestaat sinds 2021, is een onderdeel van het Prins Bernhard Cultuurfonds en wordt jaarlijk gelijk met de Drentse Anjer Prijs voor cultuur uitgereikt. Afgelopen voorjaar zijn we voorgedragen voor de prijs waarna we net voor de zomer we uit de lijst van voordrachten als een van drie genomineerden zijn geselecteerd. De genomineerden zijn alledrie gevraagd om hun ambitie uit te werken in een plan of video. De andere genomineerden (de werkgroep Veentjes uit Taarlo, en werkgroep Landschap en Natuur uit Eelde) zijn ook allebei enthousiaste werkgroepen met leuke plannen en ideeën, dus met een gezonden spanning gingen we afgelopen vrijdag naar Emmen toe.

Na een openingswoord van de Commissaris van de Koning, mevrouw Klijnsma, was het woord aan de jury van de Groene Anjer Prijs. De jury was lovend over alledrie de werkgroepen, maar was bij de werkgroep Zeijerwiek vooral ook erg te spreken over onze lange staat van dienst. Zoals de jury het verwoordde, het is relatief eenvoudig om een mooi initiatief te beginnen, maar het is minder eenvoudig om dit 40 jaar vol te houden. En daarmee werden wij dus de winnaar van de Drentse Groene Anjer Prijs 2023! Een prijs die dus voor iedereen is die in de afgelopen 40 jaar op enigerlei wijze heeft bijgedragen aan wat de Zeijerwiek allemaal heeft gerealiseerd! Een mooie blijk van waardering en een mooi cadeau voor ons 40 jarig bestaan!


Lees meer op Zeijen.nu »

Natuurwerkdag

6-11-2023

Afgelopen zaterdag wandelden, tegen negen uur ’s ochtends, de eerste Natuurwerkers voor een dag het zandpad richting landgoed Veenbroeken over om, samen met de ‘Wiekers’ te beginnen aan de landelijke Natuurwerkdag 2023. Naast de enkeling die per auto was gekomen, parkeerde parkeerwacht Erik deze ochtend ook een voorzichtig zonnetje boven het werkgebied. Alleen de wind wakkerde nog wat. Kortom: een ideaal begin voor een prachtige werkochtend.

Na het ‘hartelijk welkom’ van locatieleider Hetty; de activiteitenuitleg van Wiekleider Henk en wat gebiedsgeschiedenis van landgoedeigenaar Tony, kon het benodigde gereedschap worden gepakt en één van de vier klusleiders worden gevolgd: tijd om de door landschapsbeheer Drenthe verzorgde handschoenen te laten wapperen!

Driftig is er gezaagd, geknipt, geharkt, gevorkt, gerild, geberried, afgevoerd & gestapeld tot de klok ‘koffie’ sloeg.

Koffie met gebak dit keer! De dag daarvoor had de stichting ZeijerWiek e.o. namelijk de groene anjer prijs in ontvangst mogen nemen. Een mooie erkenning voor veertig jaar onderhoud & verbetering van de Wiek en de veentjes rondom Zeijen. Een prijs waar, ook niet onbelangrijk, een aardig geldbedrag aan gekoppeld is.

Nadat het bruine vocht was weggespoeld en de slagroom van de mondhoeken was geveegd, gingen de handschoenen weer aan. En terwijl hard aan de verfraaiing van het gebied werd gewerkt, begon de snert voor de afsluitende lunch al langzaam te pruttelen. 

Er is veel gedaan! De enthousiaste verhalen over de volle soeplepels heen en de super gezellige sfeer, tekenden dit geslaagde evenement.

Alle deelnemers & medewerkers ontzettend bedankt. Het was top!

En voor diegene die er niet bij waren: alles wat nu is weggehaald groeit gewoon weer aan. Dus…tot volgend jaar?


Lees meer op Zeijen.nu »

Het is nog niet te laat!!

1-11-2023

U kunt zich nog opgeven voor de Natuurwerkdag 2023 as. zaterdag 4 november.

De werkgroep Zeijerwiek e.o. nodigt u uit om samen lekker bezig te gaan in de natuur. Kom  kijken naar de prachtige herfstkleuren en geniet van onze mooie omgeving (en natuurlijk van de heerlijke snert na afloop!)

Geef u nu nog op via: https://www.natuurwerkdag.nl/klussen/veldakkersveen-en-landgoed-veenbroeken/#form

(of gebruik de aanmeldknop boven aan de pagina)

Tot dan!

INCASSO - SEPA Pre notificatie STICHTING ZEIJERWIEK

18-10-2023

Conform de SEPA vereisten, worden alle donateurs, die een incassomachtiging aan de stichting Zeijerwiek hebben gegeven, vooraf geïnformeerd als er bedragen van hun rekening worden geïncasseerd.

Uw jaarlijkse donateurbijdrage wordt in de maand november 2023 geïncasseerd. Hierbij wordt de naam van de incassant “Stichting Zeijerwiek” en uw kenmerk vermeld. Dit machtigingskenmerk is uw persoonlijk donateurnummer.

De donateurs, die ons niet gemachtigd hebben, ontvangen een schriftelijk verzoek om de donatie over te maken.

Als u vragen hebt, kunt u via de site contact met mij opnemen.

Erik Heling, Stichting Zeijerwiek, donateuradministratie

Natuurwerkdag 2023: Kom in actie voor natuur en klimaat

14-10-2023

Iedereen in Nederland kan zaterdag 4 november meedoen aan de 23e editie van de Nationale Natuurwerkdag. Dit jaar valt de Natuurwerkdag ook nog in de Nationale Klimaatweek: een mooie kans om samen zorgen over klimaat en natuur om te zetten in natuurklussen die bijdragen aan natuurbehoud- en herstel.

Ook de werkgroep Zeijerwiek e.o. nodigt u weer uit om samen een bijdrage te leveren aan een groene leefomgeving; langs de Zeijerwiek en rondom het Veldakkersveen zijn diverse natuurklussen uitgezet.

LandschappenNL verwacht komende editie circa 15.000 deelnemers die meedoen aan de ruim 500 verschillende natuurklussen. In Zeijen is plek voor zo’n 60 vrijwilligers. Samen gaan we o.a. ongewenste opslag verwijderen en maaisel afvoeren. Natuurlijk sluiten we weer gezellig samen af met de nu al bijna legendarische snert maaltijd.

Doe je mee? Geef je dan snel op via de aanmeldknop of op:
https://www.natuurwerkdag.nl/klussen/veldakkersveen-en-landgoed-veenbroeken/#form

De Natuurwerkdag Zeijen wordt georganiseerd in samenwerking met o.a. Landschapsbeheer Drenthe en ondersteund door o.a. Staatsbosbeheer, de gemeente Tynaarlo, de gemeente Assen en de Nationale Postcodeloterij.

 

Minder mobiel en toch graag eens rond de wiek willen en de veentjes bekijken??

17-06-2023

Dan heeft u nu de mogelijkheid om dit te doen. Lees hieronder hoe.

Met de gele lissen en het 'ontplofte' groen is het nu prachtig langs de Wiek. De droge paden die langs de veentjes leiden; de kikkers die om het hardst lijken te kwaken...prachtig allemaal. Heerlijk om af en toe even je kop leeg te wandelen.
Maar wat nu als dat wandelen niet meer zo makkelijk gaat?

Buurman Dick liep bijna dagelijks zijn rondje langs de Wiek. Sinds een half jaar lukt dat, ondanks hard revalideren, niet meer.
De werkgroep ZeijerWiek bezit een grappig groen maanwagentje. Een zogenaamde 'Gator'. Reuze handig om in het werkseizoen materiaal aan, en maaisel & hout, af te voeren. Aan het eind van de werkperiode boent, meestal Bert, onze dappere zeswieler blinkend op. Klaar voor het volgende seizoen.

Het was warm afgelopen zondag. Heel warm. Dit zorgde aanvankelijk bij mij voor wat bedenkingen, maar met een super schone gator ben ik naar Dick gereden. Hij had er zin in!
Hoedjes op; vocht mee en....gaan. Wat een lol! De stofwolk van het zandpad langs het voetbalveld daalde langzaam neer toen we stilhielden bij het tjasker in het Meestersveen.
Geweldig mooi daar. Maar eigenlijk geldt dat voor de hele route die middag.

Bent u verminderd mobiel en zou u ook zo graag nog eens langs de Wiek willen gaan en de Veentjes willen zien?
Geef dat aan bij één van de Wiekers; dan regelen we een rondrit. Of dat in net zo'n schone gator gaat gebeuren als afgelopen zondag....dat kan ik niet garanderen; wel dat het minstens net zo leuk wordt.

Tot gauw,
Thalling (namens de werkgroep ZeijerWiek)

Een vreemde "eend" in de Zeijerwiek.

9-06-2023

Er zwemt al al meer dan een jaar een schildpad in de Zeijerwiek. Deze is waarschijnlijk door iemand hier "gedumpt". Hij of zij kan het hier blijkbaar goed vinden want ook de winter is deze vreemde gast goed doorgekomen.

Excursie ZeijerWiek voor bouwers

22-04-2023

Onlangs organiseerde de Stichting ZeijerWiek e.o op verzoek van Bouwbedrijf G. Geerts een excursie voor het Bouwgarant Fonds. Een aantal collega aannemers van Gerrit Geerts uit hele land treffen elkaar een keer per jaar ergens in het land. Dit jaar werd Zeijen met haar Veentjesroute bezocht. De ongeveer 16 deelnemers werden ingedeeld in twee groepjes en wandelden langs de diverse bijzondere natuurgebiedjes en landschapselementen. De deelnemers waren zeer geïnteresseerd en stelden de nodige vragen. Een zeer geslaagde happening.

Werkgroep Zeijerwiek sluit 40e werkseizoen af

11-04-2023

Op zaterdag 25 maart j.l. sloot de Werkgroep Zeijerwiek haar 40e werkseizoen af. Afgelopen seizoen hebben de 15 vrijwilligers op de zaterdagochtenden in onze natuur- en landschapselementen de nodige beheerwerkzaamheden gedaan.Vooral bedoeld om een positieve bijdrage te leveren aan de biodiversiteit in onze omgeving en aan de beleving daarvan. De verschillende landschappen zoals De Zeijerwiek, Het Meestersveen en andere veenties en landschapselementen. Daarnaast wordt de nieuwe Veentjesroute Zeijen actief beheerd en zijn recreatieve voorzieningen hersteld. Zo kunnen de vele wandelaars en fietsers weer volop genieten van onze kleine parels rond Zeijen. Meer informatie over het werk van de vrijwilligers, klik op https://historisch.zeijen.nu/zeijerwiek/overzichten-zeijerwiek
Verder is het goed om te weten dat er ook een Tjaskerwerkgroep is en een Werkgroep Natuurmonitoring. Meer informatie, klik op https://zeijerwiek.zeijen.nu/


Natuuronderzoek Zeijen

25-12-2022

Afgelopen voorjaar hebben we twee gebieden op broedvogels onderzocht: de Zeijerstrubben en het dorp Zeijen.

Zeijerstrubben
Het onderzochte gebied ligt ruwweg tussen de bebouwing van Zeijen, Peesterweg, Westerseveld en Zuiderstraat. Het gebied heeft verschillende soorten biotopen: akkerbouw (Noordes en Zuides), het beekdal van de Broekenloop, twee vennetjes (Bolleveen en Haverkampsveen) en natuurlijk het bos-en struweelgebied van de Zeijerstrubben met uitlopers in het beekdal.
In ons onderzoek hebben we vooral gekeken naar meer bijzondere vogels die hier voorkomen en niet naar algemene soorten als Roodborst, Koolmees, Houtduif enz.

Dorp Zeijen
Dit jaar hebben we voor het eerst ook het dorp Zeijen goed onderzocht. Ondanks dat we gekozen hadden voor alleen de bijzondere soorten te inventariseren nog een hele klus. Maar het heeft wel een heel mooi resultaat opgeleverd met bijzondere en verrassende waarnemingen. Elke loopronde door het dorp deden we aan de hand van een vaste looproute.

Klik hier voor het complete rapport en hier voor het soortkaartje van het dorp en hier voor het soortkaartje van de Zeijer Strubben.

Natuurwerkdag 2022

7-11-2022

De natuurwerkdag van afgelopen zaterdag was een groot succes! Plek voor zestig man, stond er vooraf op de aanmeldsite, en op al deze plekken was ingeschreven. Helemaal vol dus.

De ooit door oud Wiekcoördinator At de Groot gedane profetie; 'er rust een zegen op de zaterdagochtend (=Wiekochtend)' hield ook nu stand: het was prachtig zonnig herfstweer.
De stemming was goed; de sfeer gezellig.

Na een 'welkom allemaal...' door Hetty & Henk ging de groep natuurwerkers vol enthousiasme aan de slag. Maaisel is afgevoerd; takken geknipt; boompjes gezaagd en het insectenhotel geknutseld. Er is veel werk verricht. De omgeving ZeijerWiek (Veldakkersveen), Landgoed Veenbroeken en landgoed de Lossing hebben een beste opknapbeurt gekregen. Super!

De snert na afloop was dan ook dik verdiend.
Met volle buikjes, moeie armen en een tevreden glimlach is iedereen rond half twee weer huiswaarts gegaan. Het was een geslaagde dag.


Bedankt allemaal & tot de volgende keer (want, da's het mooie, het groeit allemaal gewoon weer terug...)

Meer foto's onder de knop 'verder lezen'


Lees meer op Zeijen.nu »

Natuurwerkdag 5 november

29-10-2022

Vanmorgen, toen ik naar mijn werk fietste, werd ik getrakteerd op een prachtige oranjegloed die vanaf de einder tegen de onderkant van strak gelijnde grijze wolken ketste. Het groene land daaronder en de dwarrelende geel/oranje/bruine blad confetti die de weg voor mij versiert, maken het plaatje af. Herfst!
Lekker om deze dagen in de natuur bezig te zijn, vindt u ook niet?
Zaterdag 5 november organiseert de ZeijerWiek weer een NatuurWerkDag.
U kunt nog meedoen…

(maar gewoon een mooie wandeling langs de veentjes kan natuurlijk ook heel prettig zijn)

Een vrolijke Wiekgroet,

Thalling (& de rest van de Wiekers)

Excursie omgeving Zeijen voor nieuwe inwoners

24-09-2022

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Zeijerwiek organiseert op zaterdagmorgen 8 oktober een excursie voor onze nieuwe dorpsgenoten. Tijdens deze excursie maakt u kennis met de natuur en cultuurhistorie in de directe omgeving van Zeijen.

Programma excursie 8 oktober 2022:

9:30 Ontvangst met koffie/thee in het ijsclubgebouw (Ingang aan het zandpad tussen Hoofdstraat 40 en 42)
9:45 Vertoning korte film over de werkgroep Zeijerwiek
10:00 Kort woord vooraf
10:05 Vertrek excursie die voert langs de Zeijerwiek en een aantal veentjes
11:30 Drankje met leden van de werkgroep Zeijerwiek
12:00 Einde

De excursie is bedoeld voor nieuwe inwoners, maar ook inwoners die al langer in Zeijen wonen en graag wat meer over de omgeving willen weten, zijn van harte welkom.

Aanmelden voor deze excursie kan al bij Hetty Regeer E: hetty@hregeer.nl, T: 0592-29 14 78, M: 06-40 59 60 82

Foto: Thalling Blum.


Terug