Donateur worden

U kunt donateur worden door een overeenkomst te sluiten met de Stichting Zeijerwiek voor een jaarlijkse donatie. Omdat de Stichting Zeijerwiek de ANBI-status heeft, mag u deze donatie aftrekken van uw inkomen bij de Aangifte inkomstenbelasting, ongeacht de hoogte van de donatie. Voorwaarde is wel dat de overeenkomst een looptijd heeft van minimaal 5 jaar.

De overeenkomst vult u in tweevoud in. U laat het veld met het transactienummer leeg. Een exemplaar is voor de Stichting Zeijerwiek. U krijgt voor uw eigen administratie het tweede  exemplaar ondertekend  en met transactienummer retour.

Daarnaast vult u een betalingsvolmacht in. Op het betalingsvolmacht laat u het kenmerk van de machtiging leeg. Dat wordt ingevuld door de Stichting Zeijerwiek en vindt u terug op uw bankafschrift.

Klik hier voor de Overeenkomst. Klik hier voor de Betalingsmachtiging

Stuur de ingevulde en ondertekende overeenkomst en betalingsmachtiging naar:

Stichting Zeijerwiek en Omgeving
t.a.v. E. Heling
Askampstraat 1A
9491 BA  Zeijen

Of scan de ondertekende formulieren in en mail ze naar

U kunt ook donateur worden door het invullen van onderstaand formulier en vervolgens de klikken op 'versturen'. LET OP: als u op deze wijze uw donatie regelt, is deze niet aftrekbaar van de belasting!

Bankrekeningnummer van de stichting: NL38 RABO 0376 0340 33


Donateur worden van de Zeijerwiek kan door het invullen van onderstaand formulier.

Ja, ik word donateur van de Stichting Zeijerwiek e.o. en steun hiermee het werk van de landschapsvrijwilligers!
Ik verleen, tot wederopzegging, een machtiging aan de Stichting Zeijerwiek om jaarlijks het volgende bedrag  van mijn bankrekening af te schrijven:

De bijdrage wordt rond 1 november afgeschreven als "Bijdrage behoud Zeijerwiek"


Terug