Donateurs

Met de vrijwillige bijdragen van onze donateurs is het voor de Werkgroep Zeijerwiek al vele jaren mogelijk de woon- en leefomgeving van Zeijen mooi te houden. Zonder die bijdragen zou de omgeving er heel anders uitzien, omdat aan het natuur- en landschapsbehoud en - onderhoud kosten zijn verbonden. Een belangrijk onderdeel is het behoud van de Zeijerwiek. De pomp die het waterniveau in de Zeijerwiek op peil houdt draait op zonne-energie en is energiezuinig, maar verbruikt wel elektra. Daarnaast worden ook de Tjaskers en recreatieve voorzieningen voor wandelen en fietsen op kwaliteitsniveau gehouden. De kosten die hiervoor worden gemaakt zijn jaarlijks terugkerende vaste kosten. Subsidies van provincie, gemeente of bepaalde fondsen – die gelukkig zo nu en dan beschikbaar zijn - mogen niet gebruikt worden voor de vaste kosten. Dat geld moet besteed worden aan eenmalige nieuwe projecten. De vaste kosten moeten betaald worden uit eigen middelen en dat zijn de inkomsten van onze donateurs. De werkgroep Zeijerwiek is dankbaar voor de al jaren bestaande financiële steun vanuit het dorp en daarbuiten. U kunt donateur worden door het onderstaand formulier in te vullen klik op 'versturen'.

Donateur worden van de Zeijerwiek kan door het invullen van onderstaand formulier.

Ja, ik word donateur van de Stichting Zeijerwiek e.o. en steun hiermee het werk van de landschapsvrijwilligers!
Ik verleen, tot wederopzegging, een machtiging aan de Stichting Zeijerwiek om jaarlijks het volgende bedrag  van mijn bankrekening af te schrijven:

De bijdrage wordt rond 1 november afgeschreven als "Bijdrage behoud Zeijerwiek"Terug