Donateurs

Omdat u als inwoner van de schoolkring Zeijen nog geen donateur bent, heeft u van ons onlangs een brochure ontvangen.

Met alle vrijwillige bijdragen van onze donateurs is het voor de Werkgroep Zeijerwiek al vele jaren mogelijk de woon- en leefomgeving van Zeijen mooi te houden. Zonder die bijdragen zou de omgeving er heel anders uit zien omdat het natuur- en landschapsbehoud en - onderhoud dan niet meer door kan gaan. Een belangrijk onderdeel is het behoud van de Zeijerwiek waarbij de pomp en electra jaarlijks vaste kosten met zich mee brengen. Daarnaast worden ook de Tjaskers en recreatieve voorzieningen en belevingswaarde voor wandelen en fietsen op kwaliteitsniveau gehouden.

Subsidies van provincie, gemeente of bepaalde fondsen – die gelukkig zo nu en dan beschikbaar zijn - mogen hier niet voor worden gebruikt, want dat geld moet besteed worden aan eenmalige nieuwe projecten.

De werkgroep Zeijerwiek is dankbaar voor alle al jaren bestaande financiële steun vanuit het dorp en daarbuiten.

Nieuwe inwoners kunnen donateur worden door het onderstaand formulier in te vullen en te mailen. Een nieuwe donateur krijgt GRATIS het boek ´Pioniers van het landschap´ incl. DVD aangeboden, een boek dat is geschreven ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van de Werkgroep Zeijerwiek (zolang de voorraad strekt).

Donateur worden van de Zeijerwiek kan door het invullen van onderstaand formulier.

Ja, ik word donateur van de Stichting Zeijerwiek e.o. en steun hiermee het werk van de landschapsvrijwilligers!
Ik verleen, tot wederopzegging, een machtiging aan de Stichting Zeijerwiek om jaarlijks het volgende bedrag  van mijn bankrekening af te schrijven:

De bijdrage wordt rond 1 november afgeschreven als "Bijdrage behoud Zeijerwiek"Terug