Dorpsboomgaard

Dorpsboomgaard Zeijen

De dorpsboomgaard is op de Nationale Boomfeestdag 2014 aangeplant door de schoolkinderen van de basisschool in Zeijen met medewerking van Landschapsbeheer Drenthe en het Staatsbosbeheer.

Beheer
Het beheer van de boomgaard gebeurt door de leden van de werkgroep Zeijerwiek te weten: Henk Denkers, Huberdien Sassen, Henk Boxma en Hetty Regeer.
Eens per jaar worden de diverse fruitbomen gesnoeid. Gemaaid wordt rond de bomen wanneer het fruit rijp is en uit de fruitbomen gaat vallen. Het is eenvoudiger om de oogst te rapen.

 

 

 

 

 Terug