Werkwijze

Werkwijze
De Stichting ZeijerWiek en Omgeving heeft haar activiteiten ondergebracht in een aantal werkgroepen. Alle werkzaamheden van de werkgroepen vallen onder de stichtingsdoelstellingen. De werkgroepen kennen geen eigen middelen en financiële structuur en vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de Stichting ZeijerWiek en Omgeving en haar bestuur.

Werkgroepen:
·         Werkgroep ZeijerWiek – Coördinator Henk Boxma
·         Werkgroep Monitoring – Coördinator Hetty Regeer
·         Werkgroep Bescherming Roofvogels en Uilen – Coördinator Henk Boxma

Type werkzaamheden
De werkzaamheden en activiteiten worden uitgevoerd op basis van een jaarlijks opgesteld werkplan. Dat werkplan komt tot stand in nauw overleg met het Staatsbosbeheer, de gemeenten Tynaarlo en Assen en Landschapsbeheer Drenthe. Het uitgebreide werkplan kunt u links op de menubalk vinden onder 'werkplan'.
Daarnaast worden ook op projectmatige wijze activiteiten in de omgeving van Zeijen ontwikkeld. Deze activiteiten worden benoemd in een omgevingsplan. Ook het meest actuele omgevingsplan is te vinden in de linker menubalk.
​Alle uitvoeringswerkzaamheden worden uitgevoerd door de Werkgroep Zeijerwiek.


De Werkgroep Zeijerwiek (opgericht 1983, klik op https://historisch.zeijen.nu/zeijerwiek/overzichten-zeijerwiek/zeijerwiek-diversen )
De Werkgroep Zeijerwiek bestaat uit 14 vrijwilligers. Zij houdt zich sinds 1983 actief bezig met natuur, cultuurhistorie, recreatie en landschap rondom Zeijen. De werkgroep is actief in de periode van september tot en met maart. In de zomermaanden voert zij ook diverse onderhoudswerkzaamheden uit, onder meer aan de Veentjesroute en aan de Fietsroute Zeijen. Zij bestaat anno 2021 uit de volgende leden: Bert Beute, Thalling Blüm, Douwe Boxma, Henk Boxma, Danny Drenth, Henk Denkers, Erik Heling, Roelof Heling, Hetty Regeer, Wim van der Spoel, Tony van den Berg, Ewout Sala, John Tukker, Henk Veenstra.

Werkgroep Monitoring
De Werkgroep Monitoring richt zich actief op zowel de inventarisatie van flora als van de fauna in Zeijen en haar omgeving. De monitoring wordt planmatig opgepakt. Hierbij wordt
samengewerkt met de Natuurwerkgroep Zeijen. De werkzaamheden van de Natuurwerkgroep Zeijen worden gecoördineerd door Sjoerd Boonstra. Meer specifieke informatie vindt u links onder het kopje 'Monitoring'.

Werkgroep Bescherming Roofvogels en Uilen
Deze werkgroep zet zich specifiek in voor de bescherming van roofvogels en uilen in de omgeving van Zeijen. Dit wordt gedaan door de plaatsing en het onderhouden van nestkasten en het verzorgen van educatie en informatie. De activiteiten worden ondersteund met onderzoek door middel van het ringen van (jonge) roofvogels en uilen. De werkgroep onderhoudt contacten met de Kerkuilenwerkgroep Nederland, de Stichting Steenuilenwerkgroep Drenthe, SOVON en het Vogeltrekstation.
De werkgroep bestaat uit: Henk Boxma (coördinator) en Rikus Scholtens.

 Terug