Welkom op de website van de Stichting Zeijerwiek e.o.Dit is de officiële site van de Stichting Zeijerwiek e.o.  

U kunt informatie vinden over het beheer en ontwikkeling van de bijzondere landschapselementen in de omgeving van Zeijen, de wandelroute en fietsroute. De diverse activiteiten van de werkgroep Zeijerwiek worden toegelicht. Daarnaast worden enkele gebiedsprojecten in beeld gebracht. 

Links in de menubalk vind u de nodige informatie.

'De Zeijerwiek' kent een rijke historie en die kunt u vinden in de linker menubalk onder het kopje 'geschiedenis werkgroep'. Snel kijken = Klik op  http://historisch.zeijen.nu/zeijerwiek/overzichten-zeijerwiek/overzicht-2015-2016

 

De digitalisering, deze wegpagina's en de QR's langs de routes zijn mede mogelijk gemaakt door het Jenny Vrieling Fonds.

(site is bijgewerkt augustus 2016)


Recente nieuwsartikelen


Veldakkersveen:

20-10-2016
Afgelopen weekenden is er weer flink 'gewiekt' rond Zeijen.

Bijna 30 jaar geleden is de werkgroep Zeijerwiek begonnen met het ontwikkelplan 'Veldakkersveen'. Er is ,veelal handmatig, hard gewerkt in het gebied tussen de Wiek en landgoed Zeijen. Het waterpeil is er geleidelijk aan circa 50 cm verhoogd en is nu 'op peil'. Met resultaat! (zie ook: http://historisch.zeijen.nu/zeijerwiek/overzichten-zeijerwiek/overzicht-1987-1988 ).

Lees meer op Zeijen.nu »

Werkplan Zeijerwiek

2-10-2016

Ieder jaar wordt er voor de werkzaamheden die we als Werkgroep Zeijerwiek gaan uitvoeren een plan opgesteld. Dit plan wordt besproken met de belanghebbenden (Staatsbosbeheer, Landschapsbeheer Drenthe, Boermarke en de jachtopzichter) en vastgesteld. Ook voor dit werkseizoen is dat weer gebeurd.

In het plan staan een aantal terugkerende werkzaamheden zoals het maaien van de veentjes, maar het geeft ook nieuwe werkzaamheden aan en ook de richting waar we de komende jaren naar toe werken. Zo willen we de komende tijd extra aandacht geven aan het verwijderen van de opslag in met name Veldakkersveen en Bollenveen. Ook willen we op diverse plekken wat meer zichtlijnen aanbrengen zodat vanaf de wandelroute de aanliggende landgoederen, stroomdalen en essen goed te zien zijn. Daarnaast willen we de komende jaren op een aantal plekken wat meer diversiteit en verjonging aanbrengen in een aantal bospercelen om zo de biodiversiteit te vergroten. We hopen zo weer meer ruimte te creëren voor insecten die vervolgens weer vogels en andere dieren aantrekken.

Het werkplan is besproken aan de hand van een presentatie waarin met foto’s een toelichting is gegeven op de werkzaamheden.

Klik hier voor de presentatie en hier om het werkplan te bekijken.

 


Lees meer op Zeijen.nu »

Zand

11-09-2016

Weddenschappen (met aanzienlijke inzet) zijn er afgesloten over de herkomst van het dunne laagje geel zand dat na de laatste waaipartij menig automobiel in schoon Zeijen bezoedelde. 'Sahara' werd er geroepen, 'Kalahari' of 'Gobi'. Er werd zelfs geopperd dat een stevige zeebries het Schoorlse Duin naar hier had geblazen. Niets van dit alles raakt zelfs maar de zoom van de waarheid,,zo blijkt.

De werkgroep Zeijerwiek is afgelopen zaterdag, na een een zomer van lamlendig uitdijen, met gretig genoegen begonnen aan een nieuw werkseizoen.

Dus weest beducht (doch niet bevreesd) als u tijdens uw zaterdagochtend ommetje een groepje ploeterende vrijwilligers tegen het licht geurende lijf loopt: de Wiekers zijn weer los!

Naast het steeds terugkerende snoei/ha(r)k & zaagwerk , is het onderhouden van de wandelpaden ook één van de werkzaamheden. En dat is onlangs gebeurd. Het pad langs de Wiek heeft een fraaie gele zanddeken gekregen. De laag is ondertussen al flink ingeklonken en waait niet meer weg. Loopt prima. Kom maar eens proberen.


Lees meer op Zeijen.nu »

Zomer werkplan Zeijerwiek

16-05-2016

Het zaagseizoen is al even voorbij, maar dat betekent niet dat de Werkgroep Zeijerwiek in reces gaat. Ook in het voorjaar en de zomer wordt er veel gedaan! Dit bestaat deels uit jaarlijks terugkerende werkzaamheden zoals het maaien langs de wandelpaden en het onderhoud aan het ijsbaan-gebouwtje en het materiaal. Maar ook uit een aantal wat grotere projecten. Dit jaar hebben we een flink aantal projecten in de planning staan. Deze staan beschreven in het Omgevingsplan 4 fase II. De grootste projecten worden hieronder toegelicht.

Nadat vorig jaar de brug over de Zeijerwiek is gerestaureerd willen we dit jaar de brug over de Masloot in het Kerkpad restaureren en ook de brug in het nieuwe gedeelte van het Veldakkersveen.

Ook het pomphuisje zal worden gerestaureerd. Dat is een flinke klus. Het pomphuisje moet goed worden geïsoleerd zodat het ook in koude winters niet kan vriezen in het huisje. Aan de andere kant moet er wel ergens een kleine opening blijven voor de salamanders die het huisje graag als overwinterplaats gebruiken.

Hier en daar willen we een aantal houtwallen herstellen opdat ze weer goed passen in het Drentse coulissenlandschap.

Met name langs de Zeijerwiek zijn de paden in de loop der jaren flink uitgesleten en bij langdurig nat weer moeilijk begaanbaar. Verbeteren van deze paden is ook een project. 

Als experiment zijn er op een aantal plekken zichtplekken gecreëerd. De bedoeling is dat deze plekken zo lang mogelijk zonder onderhoud open blijven. De resultaten van dit experiment worden geëvalueerd en zonodig wordt de werkwijze aangepast en verder toegepast voor andere zichtplekken. 

Voor de communicatie over de doelstellingen en resultaten van de Werkgroep Zeijerwiek maken we gebruik van een film. Deze is alweer van enige tijd geleden en zal dit jaar worden geactualiseerd. 

Twee jaar geleden is de dorpsboomgaard aangelegd. Dit jaar willen we de grond van de boomgaard verder verschralen en zo mogelijk omtoveren tot een bloemenweide. 

Tenslotte hebben we ook nog een aantal projecten die samen met de Boermarke worden gerealiseerd. 

Kortom, ook deze zomer vervelen wij ons als werkgroep niet! We hopen met deze projecten de omgeving van Zeijen nog weer een beetje mooier en toegankelijker te maken.


Lees meer op Zeijen.nu »

Schoonebeeker schapen

11-05-2016

Sinds deze week lopen er 4 Schoonerbeeker schapen in het haventje van het Zeijerwiek.

Door de regelgeving voor beheer en beweiding van natuurland van Staatsbosbeheer, treedt er de laatste jaren steeds grotere verschraling op.
Deze verschraling heeft invloed op de conditie van de NoordHollander schapen waar ik tot nu toe mee heb gefokt.

Dit ..en omdat variatie in schapen mij ook uitdaagt wil ik kijken hoe het Schoonerbeeker schaap zich ontwikkelt in ons graas gebied.


Lees meer op Zeijen.nu »


Terug