Welkom op de website van de Stichting Zeijerwiek e.o.Dit is de officiële site van de Stichting Zeijerwiek e.o.  

U kunt informatie vinden over het beheer en ontwikkeling van de bijzondere landschapselementen in de omgeving van Zeijen, de wandelroute en fietsroute. De diverse activiteiten van de werkgroep Zeijerwiek worden toegelicht. Daarnaast worden enkele gebiedsprojecten in beeld gebracht. 

Links in de menubalk vind u de nodige informatie.

'De Zeijerwiek' kent een rijke historie en die kunt u vinden in de linker menubalk onder het kopje 'geschiedenis werkgroep'. Snel kijken = Klik op  http://historisch.zeijen.nu/zeijerwiek/overzichten-zeijerwiek/overzicht-2015-2016

 

De digitalisering, deze wegpagina's en de QR's langs de routes zijn mede mogelijk gemaakt door het Jenny Vrieling Fonds.

(site is bijgewerkt augustus 2016)


Recente nieuwsartikelen


Zand

11-09-2016

Weddenschappen (met aanzienlijke inzet) zijn er afgesloten over de herkomst van het dunne laagje geel zand dat na de laatste waaipartij menig automobiel in schoon Zeijen bezoedelde. 'Sahara' werd er geroepen, 'Kalahari' of 'Gobi'. Er werd zelfs geopperd dat een stevige zeebries het Schoorlse Duin naar hier had geblazen. Niets van dit alles raakt zelfs maar de zoom van de waarheid,,zo blijkt.

De werkgroep Zeijerwiek is afgelopen zaterdag, na een een zomer van lamlendig uitdijen, met gretig genoegen begonnen aan een nieuw werkseizoen.

Dus weest beducht (doch niet bevreesd) als u tijdens uw zaterdagochtend ommetje een groepje ploeterende vrijwilligers tegen het licht geurende lijf loopt: de Wiekers zijn weer los!

Naast het steeds terugkerende snoei/ha(r)k & zaagwerk , is het onderhouden van de wandelpaden ook één van de werkzaamheden. En dat is onlangs gebeurd. Het pad langs de Wiek heeft een fraaie gele zanddeken gekregen. De laag is ondertussen al flink ingeklonken en waait niet meer weg. Loopt prima. Kom maar eens proberen.


Lees meer op Zeijen.nu »

Zomer werkplan Zeijerwiek

16-05-2016

Het zaagseizoen is al even voorbij, maar dat betekent niet dat de Werkgroep Zeijerwiek in reces gaat. Ook in het voorjaar en de zomer wordt er veel gedaan! Dit bestaat deels uit jaarlijks terugkerende werkzaamheden zoals het maaien langs de wandelpaden en het onderhoud aan het ijsbaan-gebouwtje en het materiaal. Maar ook uit een aantal wat grotere projecten. Dit jaar hebben we een flink aantal projecten in de planning staan. Deze staan beschreven in het Omgevingsplan 4 fase II. De grootste projecten worden hieronder toegelicht.

Nadat vorig jaar de brug over de Zeijerwiek is gerestaureerd willen we dit jaar de brug over de Masloot in het Kerkpad restaureren en ook de brug in het nieuwe gedeelte van het Veldakkersveen.

Ook het pomphuisje zal worden gerestaureerd. Dat is een flinke klus. Het pomphuisje moet goed worden geïsoleerd zodat het ook in koude winters niet kan vriezen in het huisje. Aan de andere kant moet er wel ergens een kleine opening blijven voor de salamanders die het huisje graag als overwinterplaats gebruiken.

Hier en daar willen we een aantal houtwallen herstellen opdat ze weer goed passen in het Drentse coulissenlandschap.

Met name langs de Zeijerwiek zijn de paden in de loop der jaren flink uitgesleten en bij langdurig nat weer moeilijk begaanbaar. Verbeteren van deze paden is ook een project. 

Als experiment zijn er op een aantal plekken zichtplekken gecreëerd. De bedoeling is dat deze plekken zo lang mogelijk zonder onderhoud open blijven. De resultaten van dit experiment worden geëvalueerd en zonodig wordt de werkwijze aangepast en verder toegepast voor andere zichtplekken. 

Voor de communicatie over de doelstellingen en resultaten van de Werkgroep Zeijerwiek maken we gebruik van een film. Deze is alweer van enige tijd geleden en zal dit jaar worden geactualiseerd. 

Twee jaar geleden is de dorpsboomgaard aangelegd. Dit jaar willen we de grond van de boomgaard verder verschralen en zo mogelijk omtoveren tot een bloemenweide. 

Tenslotte hebben we ook nog een aantal projecten die samen met de Boermarke worden gerealiseerd. 

Kortom, ook deze zomer vervelen wij ons als werkgroep niet! We hopen met deze projecten de omgeving van Zeijen nog weer een beetje mooier en toegankelijker te maken.


Lees meer op Zeijen.nu »

Schoonebeeker schapen

11-05-2016

Sinds deze week lopen er 4 Schoonerbeeker schapen in het haventje van het Zeijerwiek.

Door de regelgeving voor beheer en beweiding van natuurland van Staatsbosbeheer, treedt er de laatste jaren steeds grotere verschraling op.
Deze verschraling heeft invloed op de conditie van de NoordHollander schapen waar ik tot nu toe mee heb gefokt.

Dit ..en omdat variatie in schapen mij ook uitdaagt wil ik kijken hoe het Schoonerbeeker schaap zich ontwikkelt in ons graas gebied.


Lees meer op Zeijen.nu »

Afscheid At

24-03-2016
In 1985 werd hij, zoals hij het zelf omschreef, "gebombardeerd tot coördinator van de Zeijerwiek". Nu, ruim 30 jaren later, vind At de Groot het tijd om deze rol " over te dragen aan een jongere generatie binnen de werkgroep".
Voor ons als werkgroep natuurlijk een moment om bij stil te staan. Met veel inzet en bevlogenheid heeft At in die 30 jaren de rol van coördinator uitgevoerd en was daarmee de motor achter het vele werk dat in die jaren door de werkgroep is verzet. Iedere week ontvingen we het werkbericht met daarin het voorstel van de werkverdeling voor de zaterdagmorgen. Daarbij was At steeds alert op de wensen, mogelijkheden en onmogelijkheden van de werkgroepleden zodat iedereen altijd met plezier en voldoening aan het werk kon. Daarnaast had At een belangrijke rol als aanspreekpunt voor alle betrokken partijen en wist hij handig in te springen op mogelijkheden om extra werkzaamheden uit te voeren of uitgevoerd te krijgen.

Net als voor al die voorgaande zaterdagen had At ook voor afgelopen zaterdag weer een werkbericht rondgestuurd, maar... er verscheen niemand op de afgesproken plek. Even begon At te twijfelen, zou het dan op die laatste dag dan nog mis gaan? Uiteindelijk kwamen er toch enkele werkgroepleden aan en die namen At met een smoes mee naarste "het honk". Daar was de rest van de werkgroepleden aanwezig en ook de beschermvrouw van de Zeijerwiek, Margreeth de Boer. Nog even wist At het heft in handen te houden door symbolisch de bezem over te dragen aan de nieuwe coördinator maar, zoals gezegd, als werkgroep konden we dit moment natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan...

Uit handen van Margreeth de Boer ontving At de ultieme onderscheiding, de Gouden Helm! Bij de koffie was er speciaal Zeijerwiek gebak en na afloop van de werkochtend hebben we de ochtend afgesloten met een gedicht, een lied, een heuse toespraak met cadeau's en de uitreiking van de "Gouden Sloothaak" als blijvend herinnering voor in de boekenkast.

Gelukkig blijft At nog betrokken bij de Zeijerwiek. Hij blijft voorlopig nog voorzitter van het bestuur, lid van de werkgroep en hopelijk kan ik als opvolger de komende tijd nog wat instructies en tips ontvangen.

At, ook langs deze weg nogmaals, hartelijke dank voor al je inzet voor de Werkgroep Zeijerwiek. Onder jouw coördinator-schap is er gigantisch veel gerealiseerd en is er een hechte werkgroep ontstaan. En, we hopen dat je nog jaren met veel plezier iedere zaterdagochtend met de Werkgroep rondom Zeijen aan het werk zal gaan!


Lees meer op Zeijen.nu »

Uitvoering werkplan 2015-2016 werkgroep Zeijerwiek (vervolg)

22-02-2016

In het vorige stukje zijn de werkzaamheden bij en rond de verschillende veentjes beschreven. Nadat de werkgroep daar klaar was is gewerkt bij een aantal houtwallen.

Aan de Broekenweg
Vanaf de Zuiderstraat de Broekenweg (zandweg) inlopend ziet de wandelaar van de Veentjesroute aan de linkerhand een oude eiken-wal. Deze wal is in 2004 op verzoek van Staatsbosbeheer voor de eerste keer door de werkgroep Zeijerwiek in het zicht gebracht. Ondertussen was de wal al weer bijna overwoekerd door els en wilg en om die reden vroeg Staatsbosbeheer de werkgroep om de eiken weer helemaal vrij te stellen. Dat is de afgelopen weken gebeurd (zie foto's) en daarmee zijn ook een groot aantal zogenaamde elzenstoelen geknot (ook op foto) wat weer belangrijk is voor de biodiversiteit in dit bosje. De vrijgestelde eiken zijn al behoorlijk oud en op de kaarten van voor 1900 is te zien dat zij vermoedelijk deel uitmaakten van een zogenaamde beekdal-begeleidend hakhoutbos.

Op de plek waar de Veentjesroute van de Broekenweg afbuigt en over een biels de Zeijer strubben inloopt is de ook in 2004 gemaakt zichtplek op de Broekenloop en het beekdal weer open gemaakt (zie foto). De werkgroepleden werden hier haast lyrisch van en beschreven de zichtplek als "een rustieke, landschappelijk en esthetisch verantwoorde zeer fraaie zichtplek". Laten we hopen dat de wandelaar dit ook zo zal ervaren.


Houtsingel aan de Oude Norgerweg

Deze houtwal bestaat uit aangeplante stroken bos en sleedoorn tijdens de ruilverkaveling Vries uit de zeventiger jaren. Hier maakt de werkgroep op verzoek van Staatsbosbeheer (de eigenaar) de wal links van het pad (gekeken vanaf de Oude Norgerweg) vrij van jonge opslag (zie foto's). Het wandelpad wordt hierdoor beter begaanbaar en de bomen komen meer in het licht te staan. Toen dit klaar was heeft Staatsbosbeheer de mooie levensvatbare bomen gemerkt en die zijn blijven staan.; een aantal andere bomen is geveld zodat een laanachtige structuur ontstaat met mooie grotere bomen. Door de mooie bomen vrij te zetten ontstaat een laan-achtige singel. Deze bomen worden nog wel door Staatsbosbeheer "op-gekroont" (onderste zijtakken er af halen).De goed zichtbare 'overstaanders' kunnen zich in het licht verder ontwikkelen. Het gedeelte rechts van het wandelpaadje pakt de werkgroep in een later seizoen aan.


Lees meer op Zeijen.nu »


Terug