Welkom op de officiële website van de Stichting ZeijerWiek en Omgeving

De stichting ZeijerWiek en Omgeving is een organisatie zonder winstoogmerk die staat voor een duurzaam behoud en ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden rond Zeijen, waarbij gestreefd wordt naar een hoge belevingswaarde. De Belastingdienst heeft onlangs de ANBI-status toegekend. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling, wat zoveel betekent dat de stichting wordt aangemerkt als een Goede Doelen organisatie. Meer lezen, klik hier.     

U kunt op deze site informatie vinden over bescherming, beheer en ontwikkeling van de waardevolle landschapselementen en -gebiedjes in de omgeving van Zeijen. Verder alles over onze wandelroute en fietsroute. De diverse activiteiten van het bestuur en van de vrijwilligers van de Werkgroep Zeijerwiek worden toegelicht. Ook is een historisch overzicht vanaf 1981 beschikbaar.

Links in de menubalk vindt u de nodige informatie-onderdelen.

Hieronder vind u onze voorlichtingsfilm.

 

 

STILLE PRACHT

O, Zeijerwiek, O, Zeijerwiek,
In mien oren klinkt jouw geluud as de mooiste klassieke muziek.
Jouw rust, jouw schoonheid, jouw waoter as helder glas,
Met daorin weerspiegeld prachtige bomen en het gruunste gras!
Haozies, knienties, vogelies, vissen, kortum alles wat de natuur oes gef,
Hef hier zien plekkie vunden en ik hoop dat dat nog hiel lang zo blef!
Stillegies stao ik hier te luustern naor de geluuden van de natuur,
Het is het mooiste wat der bestiet, zo eerlijk en zo puur….
Hiel in de verte heur ik een viool, wat klinkt dat zacht…
Dankbaor bin ik, dat ik hier mag genieten van zoveul Stille Pracht.

                                       Ina Snijder, juli 2017

(website @ 2023)


Recente nieuwsartikelen


Excursie ZeijerWiek voor bouwers

22-04-2023

Onlangs organiseerde de Stichting ZeijerWiek e.o op verzoek van Bouwbedrijf G. Geerts een excursie voor het Bouwgarant Fonds. Een aantal collega aannemers van Gerrit Geerts uit hele land treffen elkaar een keer per jaar ergens in het land. Dit jaar werd Zeijen met haar Veentjesroute bezocht. De ongeveer 16 deelnemers werden ingedeeld in twee groepjes en wandelden langs de diverse bijzondere natuurgebiedjes en landschapselementen. De deelnemers waren zeer geïnteresseerd en stelden de nodige vragen. Een zeer geslaagde happening.

Werkgroep Zeijerwiek sluit 40e werkseizoen af

11-04-2023

Op zaterdag 25 maart j.l. sloot de Werkgroep Zeijerwiek haar 40e werkseizoen af. Afgelopen seizoen hebben de 15 vrijwilligers op de zaterdagochtenden in onze natuur- en landschapselementen de nodige beheerwerkzaamheden gedaan.Vooral bedoeld om een positieve bijdrage te leveren aan de biodiversiteit in onze omgeving en aan de beleving daarvan. De verschillende landschappen zoals De Zeijerwiek, Het Meestersveen en andere veenties en landschapselementen. Daarnaast wordt de nieuwe Veentjesroute Zeijen actief beheerd en zijn recreatieve voorzieningen hersteld. Zo kunnen de vele wandelaars en fietsers weer volop genieten van onze kleine parels rond Zeijen. Meer informatie over het werk van de vrijwilligers, klik op https://historisch.zeijen.nu/zeijerwiek/overzichten-zeijerwiek
Verder is het goed om te weten dat er ook een Tjaskerwerkgroep is en een Werkgroep Natuurmonitoring. Meer informatie, klik op https://zeijerwiek.zeijen.nu/


Natuuronderzoek Zeijen

25-12-2022

Afgelopen voorjaar hebben we twee gebieden op broedvogels onderzocht: de Zeijerstrubben en het dorp Zeijen.

Zeijerstrubben
Het onderzochte gebied ligt ruwweg tussen de bebouwing van Zeijen, Peesterweg, Westerseveld en Zuiderstraat. Het gebied heeft verschillende soorten biotopen: akkerbouw (Noordes en Zuides), het beekdal van de Broekenloop, twee vennetjes (Bolleveen en Haverkampsveen) en natuurlijk het bos-en struweelgebied van de Zeijerstrubben met uitlopers in het beekdal.
In ons onderzoek hebben we vooral gekeken naar meer bijzondere vogels die hier voorkomen en niet naar algemene soorten als Roodborst, Koolmees, Houtduif enz.

Dorp Zeijen
Dit jaar hebben we voor het eerst ook het dorp Zeijen goed onderzocht. Ondanks dat we gekozen hadden voor alleen de bijzondere soorten te inventariseren nog een hele klus. Maar het heeft wel een heel mooi resultaat opgeleverd met bijzondere en verrassende waarnemingen. Elke loopronde door het dorp deden we aan de hand van een vaste looproute.

Klik hier voor het complete rapport en hier voor het soortkaartje van het dorp en hier voor het soortkaartje van de Zeijer Strubben.

Natuurwerkdag 2022

7-11-2022

De natuurwerkdag van afgelopen zaterdag was een groot succes! Plek voor zestig man, stond er vooraf op de aanmeldsite, en op al deze plekken was ingeschreven. Helemaal vol dus.

De ooit door oud Wiekcoördinator At de Groot gedane profetie; 'er rust een zegen op de zaterdagochtend (=Wiekochtend)' hield ook nu stand: het was prachtig zonnig herfstweer.
De stemming was goed; de sfeer gezellig.

Na een 'welkom allemaal...' door Hetty & Henk ging de groep natuurwerkers vol enthousiasme aan de slag. Maaisel is afgevoerd; takken geknipt; boompjes gezaagd en het insectenhotel geknutseld. Er is veel werk verricht. De omgeving ZeijerWiek (Veldakkersveen), Landgoed Veenbroeken en landgoed de Lossing hebben een beste opknapbeurt gekregen. Super!

De snert na afloop was dan ook dik verdiend.
Met volle buikjes, moeie armen en een tevreden glimlach is iedereen rond half twee weer huiswaarts gegaan. Het was een geslaagde dag.


Bedankt allemaal & tot de volgende keer (want, da's het mooie, het groeit allemaal gewoon weer terug...)

Meer foto's onder de knop 'verder lezen'


Lees meer op Zeijen.nu »

Natuurwerkdag 5 november

29-10-2022

Vanmorgen, toen ik naar mijn werk fietste, werd ik getrakteerd op een prachtige oranjegloed die vanaf de einder tegen de onderkant van strak gelijnde grijze wolken ketste. Het groene land daaronder en de dwarrelende geel/oranje/bruine blad confetti die de weg voor mij versiert, maken het plaatje af. Herfst!
Lekker om deze dagen in de natuur bezig te zijn, vindt u ook niet?
Zaterdag 5 november organiseert de ZeijerWiek weer een NatuurWerkDag.
U kunt nog meedoen…

(maar gewoon een mooie wandeling langs de veentjes kan natuurlijk ook heel prettig zijn)

Een vrolijke Wiekgroet,

Thalling (& de rest van de Wiekers)

Excursie omgeving Zeijen voor nieuwe inwoners

24-09-2022

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Zeijerwiek organiseert op zaterdagmorgen 8 oktober een excursie voor onze nieuwe dorpsgenoten. Tijdens deze excursie maakt u kennis met de natuur en cultuurhistorie in de directe omgeving van Zeijen.

Programma excursie 8 oktober 2022:

9:30 Ontvangst met koffie/thee in het ijsclubgebouw (Ingang aan het zandpad tussen Hoofdstraat 40 en 42)
9:45 Vertoning korte film over de werkgroep Zeijerwiek
10:00 Kort woord vooraf
10:05 Vertrek excursie die voert langs de Zeijerwiek en een aantal veentjes
11:30 Drankje met leden van de werkgroep Zeijerwiek
12:00 Einde

De excursie is bedoeld voor nieuwe inwoners, maar ook inwoners die al langer in Zeijen wonen en graag wat meer over de omgeving willen weten, zijn van harte welkom.

Aanmelden voor deze excursie kan al bij Hetty Regeer E: hetty@hregeer.nl, T: 0592-29 14 78, M: 06-40 59 60 82

Foto: Thalling Blum.

Excursie omgeving Zeijen voor nieuwe inwoners

16-09-2022

Stichting Zeijerwiek organiseert op zaterdagmorgen 8 oktober een excursie voor onze nieuwe dorpsgenoten. Tijdens deze excursie maakt u kennis met de natuur en cultuurhistorie in de directe omgeving van Zeijen. De excursie start om 9:30 uur in het ijsclubgebouw en duurt ca 2,5 uur.

De excursie voert langs het kanaaltje de Zeijerwiek en langs een aantal veentjes. Tijdens de excursie vertellen leden van de werkgroep Zeijerwiek het verhaal van het ontstaan, het verval en het herstel van onze mooie omgeving en de rol van de werkgroep Zeijerwiek in dit herstel.

De excursie is bedoeld voor nieuwe inwoners, maar ook inwoners die al langer in Zeijen wonen en graag wat meer over de omgeving willen weten, zijn van harte welkom.

Het programma van de excursie komt binnenkort op de website te staan.

Aanmelden voor deze excursie kan al bij Hetty Regeer E: hetty@hregeer.nl, T: 0592-29 14 78, M: 06-40 59 60 82

Dorpsboomgaard weer netjes nabij 'de Bijerwiek'

30-07-2022


De werkgroep Zeijerwiek, die volgende maand haar 40e werkseizoen ingaat, maaide de afgelopen week de dorpsboomgaard. De komende maand worden de boomvruchten rijp en kunnen deze door wandelaars worden geplukt. De kade van de 'bijenweide' is eveneens gemaaid. Het bloemrijke deel van de gedempte Zeijerwiek is weer beleefbaar en zoemt volop. Iemand noemde het gebiedje al 'De Bijerwiek'. Komende week worden ook enkele stukjes langs de Veentjesroute in het kader van het zomermaaibeheer aangepakt. Het doel is om uiteindelijk te komen tot hoogwaardige biodiversiteit. Daarna worden de wandelpaden nogmaals kort gehouden zodat er weer volop kan worden genoten tijdens uw wandeling.

Stichting ZeijerWiek e.o.

Veentjesroute Zeijen ligt er weer tiptop bij

26-06-2022

Afgelopen twee zaterdagochtenden hebben vrijwilligers van de Werkgroep ZeijerWiek allerlei werkzaamheden uitgevoerd langs onze Veentjesroute Zeijen. Belangrijke werkzaamheden waren het maaien van wandelpaden en vrij maaien van routepaaltjes en recreatievoorzieningen zoals informatiebordjes, picknick- en zitbankjes. Op twee plaatsen zijn de slagbomen vernieuwd en is een zitbank gerestaureerd. Begin augustus wordt de route op sommige delen nogmaals gemaaid en worden overhangende takken gesnoeid. Veel plezier en geniet van een fijne wandeling.

Nieuws van de Natuurwerkgroep Zeijen

13-04-2022

Afgelopen zaterdag hebben we de aftrap gedaan voor een nieuw telseizoen. Voor het eerst sinds twee jaar konden we dat weer eens met de hele werkgroep doen. Toch anders dan elkaar enkel digitaal te contacten. Dit jaar gaan we voor de tweede keer de Zeijerstrubben onderzoeken op broedvogels. Daarnaast gaan we ook het dorp Zeijen dit jaar systematisch in kaart brengen. 

Vogelonderzoek in Zeijen

De komende maanden kunt u ons in het dorp tegen komen: leden van de werkgroep, lopend door het dorp en speurend naar vogels. Met gespitste oren (om vogelzang op te vangen) en gewapend met een verrekijker (om goed te kijken). Meestal in het weekend en altijd vroeg in de morgen. We lopen een vaste route en blijven daarbij op de openbare wegen en paden. Mogelijk dat we bij uw huis stil blijven staan om naar iets te kijken of te luisteren. Weest u dan gerust: we gluren niet naar u, maar willen dan even goed kijken of luisteren naar vogels in of nabij uw tuin. Ook u kunt ons helpen. Hebt u bijzondere* vogels in uw (achter)tuin? Dan kunt u dat aan ons doorgeven. Stuur een mail naar natuurwerkgroepzeijen@gmail.com of schiet een van ons aan als we bij uw huis staan.
* Het gaat daarbij niet om de meer algemene soorten als Merel, Spreeuw, Houtduif, Koolmees, Pimpelmees, Roodborst, Winterkoning, enz. Maar wel om soorten als Groenling, Gekraagde roodstaart, Witte kwikstaart, Putter, Braamsluiper, Spotvogel, alle uilen, spechten  en zwaluwen, enz. 

Behalve broedvogels in kaart brengen houden we ons ook bezig met allerlei andere soortgroepen. In 2022 willen we extra aandacht geven aan vooral mossen en paddenstoelen. Twee soortgroepen waar we nog te weinig beeld van hebben. mossen, kevers en bijen.

Ondertussen is het jaaroverzicht van 2021 ook klaar. In totaal zijn er het afgelopen jaar 840 verschillende soorten waargenomen. Daarvan waren er 188 waarnemingen van nieuwe soorten. Nachtvlinders en planten scoorden opnieuw weer hoog: beide soortgroepen telden net iets meer dan 40 eerste waarnemingen. Dagvlinders (0) en vissen (1) scoorden het laagst. Onderstaand de samenvatting van alle aantallen per soortgroep. Het volledige overzicht is te vinden in de bijgevoegde bijlage.

Meer weten? Er zijn enkele speciale webpagina’s met meer informatie over de flora en fauna in en rond Zeijen:

zeijerwiek.waarneming.nl: overzicht van waarnemingen

zeijerwiek.zeijen.nu/werkwijze-monitoring: overzicht en informatie van inventarisaties

Wilt u meedoen met inventariseren, neemt u dan contact met ons op. Mocht u iets bijzonders zien, ook dat horen we graag!

Natuurwerkgroep Zeijerwiek
Sjoerd Boonstra 
natuurwerkgroepzeijen@gmail.com 
0592-409185 / 06-13147901

'Wiekers' sluiten 39e werkseizoen af

4-04-2022

Op zaterdag 26 maart j.l. sloot de Werkgroep Zeijerwiek haar 39e werkseizoen af. Afgelopen seizoen hebben de 14 vrijwilligers op de zaterdagochtenden in onze natuur- en landschapselementen de nodige beheerinspanningen gedaan.Vooral bedoeld om een positieve bijdrage te leveren aan de biodiversiteit in onze omgeving en aan de beleving daarvan. Daarnaast is vorige zomer de nieuwe Veentjesroute Zeijen uitgegeven en zijn recreatieve voorzieningen aangepakt. Zo kunnen de vele wandelaars en fietsers weer volop genieten van onze kleine parels rond Zeijen.

In 2023 bestaat 'de zeijerwiek' 40 jaar en dat laten we niet onopgemerkt voorbij gaan. We houden u op de hoogte.

Meer informatie over het werk van de vrijwilligers, klik op https://historisch.zeijen.nu/zeijerwiek/overzichten-zeijerwiek/overzicht-2021-2022

Meer informatie over de stichting Zeijerwiek e.o., klik op https://zeijerwiek.zeijen.nu/

Stichting ZeijerWiek e.o.

Toch nog bewoning in de vleermuizenbunker

27-01-2022

De vleermuizenwerkgroep Drenthe is weer langs geweest om te kijken of onze vleermuizenbunker bewoond wordt. Er bleken 3 grootoorvleermuizen te overwinteren en meer dan 70 salamanders.

Normaal gesproken komt de vleermuizenwerkgroep ieder jaar langs om te tellen, maar in verband met corona hebben ze vorig jaar een jaartje overgeslagen. Dit jaar is er wel weer geteld, maar wel zijn er strenge veiligheidsmaatregelen genomen, zodat de vleermuizen niet besmet raken met het coronavirus. Helaas hebben we eind vorig jaar last gehad van vandalisme. De vandalen hebben geprobeerd de deur van de vleermuizenbunker open te breken. Hierdoor sluit de deur de ruimte niet meer goed af en zal het binnenklimaat veel minder stabiel zijn. We waren dan ook bang dat er helemaal geen vleermuizen meer zouden overwinteren in onze bunker. Maar er waren toch nog 3 grootoorvleermuizen. Daarnaast was er een groot aantal alpenwatersalamanders en een klein aantal kleine watersalamanders die de bunker hebben weten te vinden om daar in winterslaap te gaan tot ook voor hun de lente weer aanbreekt.


Foto 1: Eén alpenwatersalamander
Foto 2: Een groep Alpenwatersalamanders
Foto 3: Twee grootoorvleermuizen
Foto 4: Vandalisme bij de vleermuizenbunker

Klik hier voor het verslag van de Vleermuizentelling 2022 in heel Drenthe.

Halve maan voor biodiversiteit

24-01-2022

Langs de Zeijerwiek is in de holle houtsingel een zogenaamde halve maan gerealiseerd. De houtsingels zijn in de ruilverkaveling Vries rond 1970-1974 aangeplant. Door de inmiddels hoge en dichte bovenbegroeiing komt er weinig zonlicht meer op de bodem en ziet men op sommige plekken een holle en dode doorkijk. Voor de biodiversiteit wordt hier een deel uit de singel gezaagd in de vorm van een halve maan. Een halve maan moet op het zuiden liggen om zodoende voldoende zonlicht te krijgen. Het worden de warmere plekjes waar jonge begroeiing weer snel uitloopt. Goed voor vele insectensoorten maar ook bijvoorbeeld konijnen en vogelsoorten vinden hier hun voedsel en schuilplek.

Stichting ZeijerWiek e.o

Werkgroep ZeijerWiek en het beheren van de houtwallen- en singels

8-12-2021

De laatste veertig jaar hebben de houtsingels zich rond Zeijen vrij eentonig en uniform ontwikkeld. Het beheer door de werkgroep is vanaf 1985 gericht op meer variatie in de houtsingels. Door bepaalde 'vakken' te dunnen, open te maken en door nieuwe aanplant ontstaat een meer gevarieerde begroeiing. Dat is gunstig voor andere flora en fauna. In de wat bredere singels ontstaat een nieuw 'microklimaat'. Diverse vlinder- en vogelsoorten hebben daar baat bij. Ook schuilgelegenheid en voedselvoorraad voor bijvoorbeeld het konijn, de haas en de ree worden hierdoor verbeterd.
In bepaalde delen worden omgewaaide bomen met rust gelaten. Ook daar ontstaan nieuwe levensvormen, want 'dood hout leeft'. De route van de Veentjesroute Zeijen loopt veelal door of langs deze elementen. Op enkele plekken zijn zichtlijnen gemaakt en zijn enkele karakteristieke eeuwenoude eiken vrij gezet. Dode bomen langs de route worden afgezaagd in verband met de veiligheid voor de wandelaar.

Meer informatie: https://zeijerwiek.zeijen.nu/houtwallen-en-singels

Stichting ZeijerWiek e.o.

Het beleven van de veentjes

30-11-2021


De Veentjesroute Zeijen leidt de wandelaar al meer dan 25 jaar langs de nog overgebleven veentjes. De stichting Zeijerwiek doet er vanaf 1987 alles aan om deze restanten uit de laatste ijstijd, de zogenaamde pingo-ruïnes, te behouden en te herstellen. De veentjes zijn niet alleen voor de biodiversiteit belangrijk, of voor het permanent vastleggen van CO2, maar hebben ook een hoge belevingswaarde. Dit is de reden dat de vrijwilligers van de werkgroep op bepaalde plekken langs de route de zichtlijnen open houdt. Afgelopen zaterdag werd het laatste veentje, het Haverkampsveen, met 'den roode zeis' opengemaakt.

Meer informatie over de veentjes, klik op https://zeijerwiek.zeijen.nu/veentjes-of-pingoruïnes

Stichting Zeijerwiek e.o.

INCASSO - SEPA Pre notificatie STICHTING ZEIJERWIEK

20-10-2021

Conform de SEPA vereisten, worden alle donateurs, die een incassomachtiging aan de stichting Zeijerwiek hebben gegeven, vooraf geïnformeerd als er bedragen van hun rekening worden geïncasseerd.
Uw jaarlijkse donateurbijdrage wordt in de maand november 2021 geïncasseerd. Hierbij wordt de naam van de incassant “Stichting Zeijerwiek” en uw machtigingskenmerk vermeld. Uw machtigingskenmerk is uw persoonlijk donateurnummer.
De donateurs, die ons niet gemachtigd hebben, ontvangen een schriftelijk verzoek om de donatie over te maken.
Als u vragen hebt, kunt u contact met mij opnemen per e-mail.

Erik Heling
Stichting Zeijerwiek, donateuradministratie
E-mail: stichting@zeijerwiek.n

Stichting Zeijerwiek

18-09-2021

Meestal is ons werk gericht op het versterken en behouden van de natuurwaarden in ons gebied, maar soms meer op het behoud van cultuurhistorische elementen en de beleving daarvan. Vorig weekend is daarom op sommige stukken van de Zeijerwiek de walkant weer ontdaan van opslag en op andere plekken de walkant weer opgetrokken. Zo blijft het karakter van de oude trekvaart goed zichtbaar. Natuurlijk nooit alles in een keer zodat de IJsvogel ook nog voldoende mooie plekjes heeft.

Tjasker Meestersveen weer als nieuw

17-09-2021

De tjasker aan het Meestersveen is in augustus en september door een paar leden van de Molenstichting Drenthe en door de Werkgroep Zeijerwiek onderhanden genomen. De tjasker is een Rijksmonument. De mensen van de Molenstichting hebben de lagers van de tjasker gesmeerd en een aantal reparaties uitgevoerd, en de werkgroep heeft de tjasker in drie avonden opnieuw in de verf gezet. De tjasker staat weer te glimmen! Bij voldoende wind laten we de tjasker weer eens draaien.

Links: de Molenstichting aan de slag. Rechts: de werkgroep in actie.

Zeijerwiek: Er is altijd wel wat te zien hier

1-08-2021


Inwoners van Zeijen sloegen begin jaren tachtig de handen ineen om Zeijerwiek in ere te herstellen. Het gebied was helemaal dichtgegroeid. Veertig jaar later maakt de voorzitter van de Stichting Zeijerwiek e.o. Henk Boxma er dagelijks een ommetje.

"We wilden het gebied in oude staat herstellen, zoals de oudere inwoners van het dorp zich het herinneren. Zeijerwiek is toch een onderdeel van de geschiedenis van Zeijen", aldus Boxma.

Lees verder en bekijk de video op de website van RTV Drenthe >>

At de Groot pad

27-06-2021

In 1982 werd At de Groot benaderd over de ideeën die bij een groepje Zeijenaren leefden om de Zeijerwiek weer in zijn oude glorie te herstellen. Het is achteraf het begin geweest van een lange en intensieve betrokkenheid van At bij de Zeijerwiek en haar omgeving. Jarenlang, tot kort voor zijn overlijden, nu precies twee jaar geleden, is hij als coördinator en voorzitter actief geweest in de werkgroep en stichting Zeijerwiek. Onder zijn bezielende leiding zijn er enorm veel projecten uitgevoerd in de omgeving van Zeijen. Hij was als geen ander in staat om allerlei subsidie bronnen aan te snijden. Maar nog belangrijker was zijn kracht en betrokkenheid om mensen met elkaar te verbinden. Van een diverse groep aan mensen met geheel verschillende achtergrond wist hij een hechte werkgroep te vormen die op de werkochtenden, maar ook daarbuiten, altijd voor elkaar klaar stonden en nog steeds staan.

Twee jaar geleden alweer is At overleden. Hij wordt uiteraard enorm gemist door zijn familie, maar ook door ons als werkgroep. Zijn gedachtengoed leeft nog steeds door in de werkzaamheden en het DNA van de werkgroep en stichting Zeijerwiek. Daarom hebben we als bestuur van de stichting Zeijerwiek nagedacht over hoe we de herinnering aan At blijvend zouden kunnen verbinden aan zijn Zeijerwiek. Daaruit is de idee ontstaan om een wandelpad naar hem te vernoemen. Staatsbosbeheer wou daar als eigenaar natuurlijk graag aan meewerken. En zo is op 26 juni 2021, op een mooie avond na een fikse regenbui, het pad aan de noordkant van de Zeijerwiek door Nella, Arjan, Thijs en Maaike en in het bijzijn van de werkgroep, het bestuur, Staatsbosbeheer Kop van Drenthe en enkele andere nauw bij de Zeijerwiek betrokken personen, onthuld als het; ‘At de Grootpad’.

Het pad is herkenbaar door twee mooie borden geplaatst aan de twee einden van het pad. Een bord vlak bij het pomphuis en het andere bord bij de zwaaikom, op de plek waar je zo mooi uitkijkt over de Zeijerwiek en het Veldakkersveen. Een boomstam is over de lengte in twee delen gezaagd. Hierin is de naam van het pad gefreesd. Op het bord is ook een QR-code geplaatst die verwijst naar deze pagina op de website van de stichting en in tekst en foto’s het verhaal van At en zijn Zeijerwiek verteld.


Lees meer op Zeijen.nu »


Terug