Welkom op de website van de Stichting Zeijerwiek e.o.


Dit is de officiële site van de Stichting Zeijerwiek e.o.  

U kunt informatie vinden over het beheer en ontwikkeling van de bijzondere landschapselementen in de omgeving van Zeijen, de wandelroute en fietsroute. De diverse activiteiten van de vrijwilligers van de werkgroep Zeijerwiek worden toegelicht. Daarnaast worden enkele gebiedsprojecten in beeld gebracht. 

Links in de menubalk vindt u de nodige informatie.

'De Zeijerwiek' kent een rijke historie en die kunt u vinden in de linker menubalk onder het kopje 'geschiedenis werkgroep'. Snel kijken = Klik op https://historisch.zeijen.nu/zeijerwiek/overzichten-zeijerwiek/overzicht-2016-2017

De digitalisering en de QR's langs de routes zijn mede mogelijk gemaakt door het Jenny Vrieling Fonds.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

STILLE PRACHT

O, Zeyerwiek, O, Zeyerwiek,
In mien oren klinkt jouw geluud as de mooiste klassieke muziek.
Jouw rust, jouw schoonheid, jouw waoter as helder glas,
Met daorin weerspiegeld prachtige bomen en het gruunste gras!
Haozies, knienties, vogelies, vissen, kortum alles wat de natuur oes gef,
Hef hier zien plekkie vunden en ik hoop dat dat nog hiel lang zo blef!
Stillegies stao ik hier te luustern naor de geluuden van de natuur,
Het is het mooiste wat der bestiet, zo eerlijk en zo puur….
Hiel in de verte heur ik een viool, wat klinkt dat zacht…
Dankbaor bin ik, dat ik hier mag genieten van zoveul Stille Pracht.

                                       Ina Snijder, juli 2017

(site is bijgewerkt juli 2017)


Recente nieuwsartikelen


Telling vleermuizenbunker Zeijen

2-02-2018


Zaterdag 28 januari heeft de vleermuizenwerkgroep Groningen-Drenthe de jaarlijkse teling herhaald bij de vleermuizenbunker Zeijen (gelegen aan de Veentjesroute). De bunker is in 2004 gebouwd door de werkgroep Zeijerwiek.

Er werden dit keer 2 groot-oor-vleermuizen gezien in de bunker. De tot nu toe erg zachte winter heeft niet geleid tot een grote toeloop aan overwinterende vleermuizen. Vorig jaar (winter superzacht) zat er zelfs niet één vleermuis in de bunker. Maar er was ook eens een jaar dat er wel 9 vleermuizen in zaten.

Wel zitten er ieder jaar erg veel overwinterende alpenwatersalamanders in de bunker.

De telling werd bijgewoond door een TV-team van TV Drenthe. Op zaterdag 3 februari worden de opnames uitgezonden in het programma Roeg (ongeveer om 17.11 uur).

In memoriam

1-02-2018


Op 27 januari overleed ons erelid Geert Braam. Van 1986 tot en met 2003 was hij lid van de werkgroep Zeijerwiek.

Wij van de werkgroep herinneren ons Geert als een harde werker met zijn bijzondere en droge humor en altijd mooie opmerkingen. Hij was een zeer gewaardeerd lid van de werkgroep.

Wij wensen Gerritje en de (klein)kinderen sterkte toe.

Leden Werkgroep Zeijerwiek.

Kansen voor de bij en de wandelaar

20-01-2018

De vrijwilligers van de werkgroep Zeijerwiek werken enkele zaterdagen bij bosranden, houtsingels- en wallen. Deze zijn van belang voor allerlei soorten vlinders en andere insecten, vooral indien de ligging op het zuiden is. Ook kleine zangvogels, amfibieën en reptielen maken gebruik van bosranden. Het is belangrijk dat er verschillende soorten, bloeiende struiken in de bosrand voorkomen en dat er een geleidelijke overgang is. Indien er, uiteindelijk, voldoende grote open plekken in het bos voorkomen fungeren deze randen als natuurlijke bosranden. Een aantal soorten zijn meer op het naastgelegen open terrein georiënteerd zoals de Zeijerwiek en het Veldakkersveen maar hebben de bosrand nodig voor een deel van hun activiteiten of levenscyclus. Bosranden moeten voor een goede functievervulling een geleidelijke overgang zijn van het opgaande bos naar de open terreinen, variërend in breedte, begroeiing en expositie. Tegenwoordig zijn bosranden vaak harde grenzen. Zo ook langs grote delen van het Landgoed Zeijen. Het beheer voor de komende 5 jaar is gericht op het pleksgewijs creëren van geleidelijke overgangen zoals tegen het Veldakkersveen, langs het weideland en enkele meer ´aangelegde´open ruimten in het nieuwe bos. Hier liggen grote kansen voor ontwikkelen microklimaat in het bos en een hoge ecologische meerwaarde. Daarnaast wordt ook de belevingswaarde voor de wandelaar vergroot want de randen worden mooier, gevarieerder en spannender.
De praktijk leert dat afgezette jonge bomen snel uitlopen met nieuwe scheuten en dat ook andere soorten ter plekke ruimte krijgen, hetgeen de diversiteit versterkt. De opnieuw uitgelopen stobben zijn na 2 a 3 jaar vaak ruim boven de 1,5 meter hoog. De werkgroep Zeijerwiek werkt samen met de beheereenheid van het Staatsbosbeheer en andere deskundigen aan een gezamenlijke aanpak. De eerste werkzaamheden langs het Veldakkersveen en de komende weken worden ook enkele andere interessante plekken gecreëerd zoals langs de Oosterseweg en het Haverkampsveen. Kansen voor de bij en de wandelaar.

De Werkgroep Zeijerwiek wenst al haar donateurs en alle inwoners van de schoolkring Zeijen fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2018 toe!

23-12-2017

Werkgroep Zeijerwiek volop aan het werk

20-11-2017

De afgelopen weken is er door de vrijwilligers weer hard gewerkt in onze geweldige mooie omgeving. Zo zijn diverse wandelpaden verbeterd en zijn enkele landhekken gerestaureerd of geplaatst. Inmiddels zijn de veentjes en de Zeijerwiek pleksgewijs gemaaid. Op enkele plekken is bospest terug gezet en worden sommige bosranden gevarieerder beheerd ten behoeve van het wild en insectensoorten die het steeds moeilijker hebben. Leuk om ook de ringslang in enkele broeihopen terug te zien maar ook konijnen en bepaalde salamandersoorten zoeken daar daar hun winterbeschutting.  Bij al het werk op verschillende plekken kwam de nieuwe gator heel goed van pas.


Terug