Welkom op de officiële website van de Stichting Zeijerwiek en Omgeving

U kunt informatie vinden over bescherming, beheer en ontwikkeling van de bijzondere archeologische en landschapselementen en gebiedjes in de omgeving van Zeijen. Verder alles over onze wandelroute en fietsroute. De diverse activiteiten van het bestuur en van de werkgroep Zeijerwiek worden toegelicht. De stichting Zeijerwiek en Omgeving is een non-profit organisatie die staat voor een duurzame behoud en ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden rond Zeijen waarbij gestreefd wordt naar een hoge belevingswaarde.

Links in de menubalk vindt u de nodige informatie.

Deze non-profit beweging kent een rijke historie en die kunt u vinden in de linker menubalk onder het kopje 'Historie'.

Hieronder vind u onze voorlichtingsfilm.

 

 

STILLE PRACHT

O, Zeijerwiek, O, Zeijerwiek,
In mien oren klinkt jouw geluud as de mooiste klassieke muziek.
Jouw rust, jouw schoonheid, jouw waoter as helder glas,
Met daorin weerspiegeld prachtige bomen en het gruunste gras!
Haozies, knienties, vogelies, vissen, kortum alles wat de natuur oes gef,
Hef hier zien plekkie vunden en ik hoop dat dat nog hiel lang zo blef!
Stillegies stao ik hier te luustern naor de geluuden van de natuur,
Het is het mooiste wat der bestiet, zo eerlijk en zo puur….
Hiel in de verte heur ik een viool, wat klinkt dat zacht…
Dankbaor bin ik, dat ik hier mag genieten van zoveul Stille Pracht.

                                       Ina Snijder, juli 2017

(site is bijgewerkt augustus 2019)


Recente nieuwsartikelen


Na twee extreem droge zomers; het Veldakkersveen werkt !

28-08-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruim 25 jaar geleden is de Stichting Zeijerwiek begonnen met het langer vasthouden van gebiedseigen water rond de Zeijerwiek en het Veldakkersveen. Nabij het oorsprongsgebied van de Broekenloop is samen met de landgoedeigenaren en het Staatsbosbeheer stapje voor stapje gewerkt aan het tegengaan van verdroging. De resultaten zijn nu al geweldig. Na twee extreem droge zomers is het water is nog duidelijk zichtbaar. Ook goed voor de Zeijerwiek, want door veel 'tegendruk' is er ook daar minder waterverlies. Het inklinken van de laatste veenpakketten rond Zeijen is in het Veldakkersveen tot stilstand gebracht en er kan weer spontaan veenaangroei plaatsvinden. Goed voor het langdurig vastleggen van CO2 en voor de biodiversiteit. Daarnaast kan de wandelaar hier van blijven genieten.

Komende weken worden de laatste werkzaamheden uitgevoerd door de firma Bousema, een stukje van de kade wordt verbeterd, het wandelpad verhoogd en het wandelbruggetje verbreed. 

Komende periode werkzaamheden Stichting Zeijerwiek

18-08-2019

De werkgroep Zeijerwiek was eerder dan gebruikelijk aan de slag. Er moest enig maai-, zaag en montagevoorwerk worden gedaan. De firma Bousema zal de komende periode diverse werkzaamheden uitvoeren. In het Landschap 'De Zeijerwiek' zal het ontijzeringsbassin worden schoon getrokken en er wordt een energiezuinige pomp geplaatst. Daarnaast worden wandelpaden en bruggen verbeterd en wordt in de wiek op enkele plekken meer open water gemaakt.
Ook de tjasker bij het Bollenveen is gerenoveerd en zal door firma Bousema weer worden geplaatst.

Genieten van de Zeijerwiek en nog veel meer...

19-07-2019

De werkgroep Zeijerwiek nodigt iedereen uit om lekker te komen wandelen & genieten bij de Zeijerwiek, de landgoederen en de veentjes rondom Zeijen. Helaas is niet iedereen meer goed in staat om te wandelen. Daarom willen wij dorpsgenoten die minder mobiel zijn maar niet minder nieuwsgierig naar het gebied van de Zeijerwiek, de mogelijkheid bieden om mee te rijden met onze ‘gator’. Werkgroeplid Bert Beute rijdt u graag een keer rond in dit ‘maanwagentje’.

Onlangs had Reinder Paas zich aangemeld en samen werden de gebieden bezocht. Reinder vond het prachtig, zo lang was hij daar niet geweest.

Interesse? Bel Bert voor een afspraak: 06 15 57 62 35

Afscheid At de Groot

5-07-2019

At en zijn Zeijerwiek

Sinds 1983 zat At al bij ‘de wiek’. De eerste twee jaar was het nog een beetje aftasten maar vanaf 1985 werd At de coördinator van de werkgroep. Er was toen nog geen mail of mobiele telefoon dus hij maakte voor de vrijwilligers altijd een werkbriefje. Deze werd steevast door Nella rondgebracht en At zorgde op de werkochtend dan altijd voor de koffie. Volgens mij was in die tijd de hele familie betroken bij de Zeijerwiek.

Bij het 10-jarig bestaan van de werkgroep kwam At met het idee om de veentjes met elkaar te verbinden door een wandelroute. Met zijn bevlogenheid regelde hij subsidie en werd de Veentjesroute Zeijen uitgewerkt. Inmiddels zijn er meer dan 3000 exemplaren van deze wandelroute gedrukt.

De werkgroep is bijna 30 jaar lang door At gecoördineerd. Hij zorgde er altijd voor dat zijn team niets tekortkwam. Als er iemand ziek was, of een tijdje niet was geweest, dan was hij degene die even een bakje koffie ging drinken om te vragen of hij nog iets kon doen. Al die jaren was er regelmatig overleg met Staatsbosbeheer en de boswachter kwam geregeld bij hem op de koffie. Hij kon goed schakelen tussen de verschillende belangen maar was ook iemand van tradities. Het verschuiven van onze jaarlijkse snert maaltijd van de laatste zaterdag in december naar begin februari, zodat onze nieuwe Wiekers er ook bij konden zijn, werd onder licht protest geaccepteerd.

Zijn motto was: 'begin klein en denk groot'. At was gericht op vernieuwing en van nature een kans-denker. In de werkgroep zit de nodige creativiteit dus vaak ontstond er op zaterdag wel een mooi nieuw idee. At ging daar mee aan de slag, bouwde een team om zich heen en deed de subsidie aanvraag uit. En als het ons weer was gelukt om nieuwe subsidie binnen te halen dan keken we elkaar aan en zeiden we: “Dit was echt de laatste keer. Nu stoppen we met nieuwe plannen maken.” Dit hielden we vaak een paar maanden vol en dan borrelde het weer.

Klik op meer om verder te lezen.


Lees meer op Zeijen.nu »

Minder mobiel? Toch naar de Zeijerwiek!!

18-06-2019

Heeft u Ali al ontmoet? Ali is de aalscholver die zijn vaste stek gevonden lijkt te hebben op de binnenbocht wal van de zwaaikom. Daar tussen het prachtige geel van de bloeiende lis poseert hij soms onbeschaamd, gelijk een ‘potloodventer’, met opengeslagen vleugels, zich warmend aan de zon. Brutaal kijkend naar dichtnaderende passanten.

Die snavel oogt gevaarlijk scherp! 

En dat bouwsel aan het begin van de Wiek; woont daar nou iemand?

Langs de Zeijerwiek is, vooral nu de natuur zo stevig groeit & bloeit, veel te zien en te beleven. De Veentjesroute ligt er prachtig bij.

De werkgroep Zeijerwiek nodigt iedereen uit om lekker te komen wandelen & genieten bij het Wiekje en de veentjes rondom Zeijen. Helaas is niet iedereen meer goed in staat om te wandelen. Daarom willen wij dorpsgenoten die minder mobiel zijn maar niet minder nieuwsgierig naar het werkgebied van de Zeijerwiek, de mogelijkheid bieden om mee te rijden met onze ‘gator’. Werkgroeplid Bert Beute rijdt u graag een keer rond in dit ‘maanwagentje’. 

Interesse? 

Bel Bert voor een afspraak: 06 15 57 62 35

Veel plezier!


Terug