Welkom op de officiële website van de Stichting ZeijerWiek en Omgeving

De stichting ZeijerWiek en Omgeving is een organisatie zonder winstoogmerk die staat voor een duurzaam behoud en ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden rond Zeijen, waarbij gestreefd wordt naar een hoge belevingswaarde. De Belastingdienst heeft onlangs de ANBI-status toegekend. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling, wat zoveel betekent dat de stichting wordt aangemerkt als een Goede Doelen organisatie. Meer lezen, klik hier.     

U kunt op deze site informatie vinden over bescherming, beheer en ontwikkeling van de waardevolle landschapselementen en -gebiedjes in de omgeving van Zeijen. Verder alles over onze wandelroute en fietsroute. De diverse activiteiten van het bestuur en van de vrijwilligers van de Werkgroep Zeijerwiek worden toegelicht. Ook is een historisch overzicht vanaf 1981 beschikbaar.

Links in de menubalk vindt u de nodige informatie-onderdelen.

Hieronder vind u onze geactualiseerde voorlichtingsfilm.

 

 

STILLE PRACHT

O, Zeijerwiek, O, Zeijerwiek,
In mien oren klinkt jouw geluud as de mooiste klassieke muziek.
Jouw rust, jouw schoonheid, jouw waoter as helder glas,
Met daorin weerspiegeld prachtige bomen en het gruunste gras!
Haozies, knienties, vogelies, vissen, kortum alles wat de natuur oes gef,
Hef hier zien plekkie vunden en ik hoop dat dat nog hiel lang zo blef!
Stillegies stao ik hier te luustern naor de geluuden van de natuur,
Het is het mooiste wat der bestiet, zo eerlijk en zo puur….
Hiel in de verte heur ik een viool, wat klinkt dat zacht…
Dankbaor bin ik, dat ik hier mag genieten van zoveul Stille Pracht.

                                       Ina Snijder, juli 2017

(site is bijgewerkt januari 2020)


Recente nieuwsartikelen


Vleermuizentellingen Drenthe 2020

7-01-2021

Ieder jaar in januari/februari worden de overwinterende vleermuizen in Drenthe op diverse locaties geteld. Afgelopen jaar telde de vleermuizenwerkgroep Drenthe in de vleermuizenbunker in Zeijen 6 gewone grootoorvleermuizen. Dat was voor onze bunker het hoogste aantal ooit geteld.

In heel Drenthe werden in 2020 aanzienlijk meer vleermuizen geteld dan in de voorgaande jaren, maar dit kwam vooral door een forse toename van het aantal overwinterende vleermuizen in het zuidelijk deel van Drenthe. In Noord- en Midden-Drenthe telde de vleermuizenwerkgroep juist wat minder overwinterende vleermuizen. Dit kwam met name door een aanzienlijke afname van het aantal baardvleermuizen, een soort die niet overwintert in de bunker van Zeijen.

Voor een totaaloverzicht van de vleermuizentellingen in Drenthe in 2020 klik hier.

Om zowel de tellers als de vleermuizen te beschermen tegen het corona virus worden de vleermuizen dit jaar helaas niet geteld.

'De Zeijerwiek' trots op 25 jaar Omgevingsplannen Zeijen

12-12-2020

Het is precies 25 jaar geleden dat het Omgevingsplan Zeijen werd gelanceerd. Geïnitieerd en uitgevoerd door de vrijwilligers van werkgroep Zeijerwiek met zijn roerganger At de Groot. Inmiddels zijn we vijf omgevingsplannen verder die samen met de gemeenschap zijn uitgedacht en uitgevoerd. Het betekende in 1995 de start van het behouden en ontwikkelen van onze waardevolle landschapselementen zoals de zeldzame veentjes oftewel pingoruïnes, de Zeijerwiek en diverse water- en landschapselementen. In die periode werd de informatieve Veentjesroute Zeijen bedacht en in brochurevorm uitgebracht. Om de wandelaars in de zomer van 1996 te kunnen ontvangen werd door de vrijwilligers keihard gewerkt om de route begaanbaar te maken en werd gestart met diverse meerjarige projecten. Zo werd de zwaaikom op het Zeijerveld verbonden met de Zeijerwiek richting Zeijen en werd er ook gestart met het Bollenveen. De werkgroep had het geluk dat er sprake was van een strenge winter, een Elfstedenwinter, zodat vanaf de dikke ijsvloer kon worden gewerkt. De foto's en het filmpje uit die tijd spreken voor zich.

Meer informatie en foto's op: https://historisch.zeijen.nu/zeijerwiek/overzichten-zeijerwiek/overzicht-1995-1996

Stichting ZeijerWiek en Omgeving

INCASSO - SEPA Pre notificatie STICHTING ZEIJERWIEK

26-10-2020

Conform de SEPA vereisten, worden alle donateurs, die een incassomachtiging aan de stichting Zeijerwiek hebben gegeven, vooraf geïnformeerd als er bedragen van hun rekening worden geïncasseerd.

Uw jaarlijkse donateurbijdrage wordt in de maand november 2020 geïncasseerd. Hierbij wordt de naam van de incassant “Stichting Zeijerwiek” en uw machtigingskenmerk vermeld. Uw machtigingskenmerk is uw persoonlijk donateurnummer.

De donateurs, die ons niet gemachtigd hebben, ontvangen een schriftelijk verzoek om de donatie over te maken.

Als u vragen hebt, kunt u contact met mij opnemen per e-mail. Erik Heling/Stichting Zeijerwiek, donateuradministratie E-mail: stichting@zeijerwiek.nl

Zeldzame veenmossen voelen zich goed in Veldakkersveen

19-10-2020

Nu de waterhuishouding rond het Veldakkersveen in het Landschap de Zeijerwiek nagenoeg op orde is, komen steeds meer zeldzame planten- en diersoorten terug. Het meest bijzondere om te zien zijn de oprukkende veenmossen die zich goed thuis voelen. De veenmossen zijn permanente CO2 vastleggers en dragen bij aan de hernieuwde veenvorming. De Werkgroep ZeijerWiek, die werkt volgens het vernieuwde COVID-19 protocol, spotte ook nog de zeldzame zonnedauw en de wateraardbei. Inmiddels vordert het beheerwerk rond het veen en langs de bovenloop van de Broekenloop. Fijn om ter plekke te horen dat de vele wandelaars zichtbaar genieten van ons vrijwilligerswerk voor natuur en landschap.

Stichting ZeijerWiek en Omgeving

Wiekappeltaart

17-09-2020

Een historisch moment! Of, op z'n minst, een aangename gebeurtenis.

Afgelopen zaterdag konden de leden van de werkgroep ZeijerWiek, in een prettig warm ochtendzonnetje bij het Meestersveen, genieten van een heerlijk stuk appeltaart!
Ik hoor u denken: "leuk hoor (ze zullen niet zo vaak taart eten), maar moet dáár nou een stukje over geschreven worden?" Welzeker.

De appels, da's het bijzondere, gebruikt voor dit lekkernij kwamen namelijk van de dorpsboomgaard. Toen in 2014 samen met de schooljeugd de jonge boompjes geplaatst werden, konden we nog niet weten dat het tot vorige week zou duren voor er een beetje fatsoenlijke oogst af zou komen die genoeg zou zijn om er, bijvoorbeeld, een taart van te bakken. 

Als je dat kan. En wij hebben Erna; die kan dat.

Daarom: Erna, de taart was heerlijk! Dank je wel!!!!

Als u nu straks een wandelingetje langs de Wiek maakt, 'pik' dan gerust ook eens een stukje fruit uit de dorpsboomgaard. Dat is lekker voor onderweg. En voor de taart ....misschien als u Erna hééééél lief aankijkt...


Terug