Welkom op de website van de Stichting Zeijerwiek e.o.

 

Dit is de officiële site van de Stichting Zeijerwiek e.o.  

U kunt informatie vinden over het beheer en ontwikkeling van de bijzondere landschapselementen in de omgeving van Zeijen, de wandelroute en fietsroute. De diverse activiteiten van de vrijwilligers van de werkgroep Zeijerwiek worden toegelicht. Daarnaast worden enkele gebiedsprojecten in beeld gebracht. 

Links in de menubalk vindt u de nodige informatie.

'De Zeijerwiek' kent een rijke historie en die kunt u vinden in de linker menubalk onder het kopje 'geschiedenis werkgroep'.

 

 

 

STILLE PRACHT

O, Zeijerwiek, O, Zeijerwiek,
In mien oren klinkt jouw geluud as de mooiste klassieke muziek.
Jouw rust, jouw schoonheid, jouw waoter as helder glas,
Met daorin weerspiegeld prachtige bomen en het gruunste gras!
Haozies, knienties, vogelies, vissen, kortum alles wat de natuur oes gef,
Hef hier zien plekkie vunden en ik hoop dat dat nog hiel lang zo blef!
Stillegies stao ik hier te luustern naor de geluuden van de natuur,
Het is het mooiste wat der bestiet, zo eerlijk en zo puur….
Hiel in de verte heur ik een viool, wat klinkt dat zacht…
Dankbaor bin ik, dat ik hier mag genieten van zoveul Stille Pracht.

                                       Ina Snijder, juli 2017

(site is bijgewerkt augustus 2018)


Recente nieuwsartikelen


Kinderen in het Zeijer landschap

17-12-2018

De natuurwerkdag 2018 werd op vrijdag 2 november jl. gehouden in samenwerking met de basisschool De Zeijer Hoogte. Het evenement was, zoals jullie al hebben kunnen lezen op deze site, een groot succes. Er zijn mooie beelden gemaakt van deze prachtige dag aan de voet van de Zeijerwiek, in het Veldakkersveen. De mooiste shots zijn samengebracht in deze film.

Stichting Zeijerwiek.

INCASSO - SEPA Pre notificatie Zeijerwiek

13-11-2018

De sportvereniging SVZ heeft u al geïnformeerd over de wijziging om incasso’s te verwerken. Dit heet SEPA (Single Europe Payment Area). Ook de stichting Zeijerwiek moet aan deze voorwaarden voldoen en heeft besloten om vanaf november 2013 onze administratie hierop aan te passen. Eén van de verplichtingen vanuit SEPA is, dat wij alle donateurs, die een incassomachtiging aan de stichting Zeijerwiek hebben gegeven, vooraf moeten informeren als er bedragen van hun rekening worden geïncasseerd.

Uw jaarlijkse donateurbijdrage wordt in de maand november 2018 geïncasseerd. Hierbij wordt de naam van de incassant “Stichting Zeijerwiek” en uw machtigingskenmerk vermeld. Uw machtigingskenmerk is uw persoonlijk donateurnummer.

In de toekomst wordt u bij verdere incasseringen via deze methode geïnformeerd over de datum van de afschrijving.

De donateurs, die ons niet gemachtigd hebben, ontvangen in deze periode een acceptgiro thuis.

Als u vragen hebt, kunt u contact met mij opnemen per e-mail.
Erik Heling (Stichting Zeijerwiek, donateuradministratie E-mail: stichting@zeijerwiek.nl)

Zaterdag 3 november Natuurwerkdag in het Veldakkersveen.

4-11-2018

De zon scheen. De catering door Zalencentrum Hingstman met gebak van bakkerij Fledderus was top. De muzikale omlijsting tijdens de lunch door Hendrik Pieters was gezellig. En er is ook nog ontzettend veel werk verzet. Kortom, een topdag.

In totaal 51 mensen hebben zaterdag tijdens de Natuurwerkdag hard gewerkt in het Veldakkersveen. Dat waren er meer dan zich hadden opgegeven, want een aantal kinderen dat vrijdag ook al de handen uit de mouwen had gestoken, kwam zaterdag weer en nam ook nog ouders mee. Geweldig!

Er is heel veel maaisel afgevoerd met de gators van de Zeijerwiek, Staatsbosbeheer en de trekker van Bert Pathuis. Er is flink uitgedund in het bosje achter het veen, waarbij het gereedschap van Landschapsbeheer Drenthe goed van pas kwam. Ook het insectenhotel, waaraan de leerlingen van groep 5 t/m 8 vrijdag al waren begonnen, is afgebouwd. Het wachten is nu op de eerste gasten.

Alle harde werkers: ontzettend bedankt. Volgend jaar weer?!


Lees meer op Zeijen.nu »

Start uitvoering Omgevingsplan 5 Zeijen groot succes!

3-11-2018

De leerlingen van groep 5 tot en met 8 van OBS De Zeijer Hoogte en ook wethouder René Kraaijenbrink konden bijna niet wachten om aan de slag te gaan in het Veldakkersveen in Zeijen.

Er werd geknipt, gezaagd, geharkt en begonnen met de bouw van een insectenhotel. Met elkaar hebben ze een geweldige hoeveelheid werk verzet.

Henk Boxma, voorzitter van de Stichting Zeijerwiek en ook wethouder René Kraaijenbrink hielden hun toespraken kort. Ze noemden het doel van Omgevingsplan 5, het plan dat wordt uitgevoerd door de werkgroep Zeijerwiek en dat mogelijk wordt gemaakt door de subsidie die is toegekend door de gemeente Tynaarlo, de provincie Drenthe en de gemeente Assen.

Natuurlijk werd genoemd dat de werkgroep Zeijerwiek inmiddels 35 jaar bestaat, maar daarna konden de leerlingen en wethouder René Kraaijenbrink los. Iedereen genoot zichtbaar, zozeer zelfs dat verscheidene leerlingen vroegen of ze zaterdag weer mochten komen, als in het kader van de Natuurwerkdag weer wordt gewerkt in het Veldakkersveen. En natuurlijk mochten ze dat!


Lees meer op Zeijen.nu »

Start uitvoering Omgevingsplan 5 Zeijen

28-10-2018

Leerlingen basisschool Zeijen en wethouder Kraaijenbrink geven startsein.

Op vrijdag 2 november start officieel de uitvoering van Omgevingsplan 5 Zeijen. Om deze start een feestelijk tintje te geven, gaan de leerlingen van groep 5 tot en met 8 van OBS De Zeijer Hoogte, samen met wethouder René Kraaijenbrink, aan de slag in het Veldakkersveen. Zij doen dit onder leiding van de werkgroep Zeijerwiek, die hiermee ook haar 35-jarig jubileum viert.

Op 2 oktober besloot het college van de gemeente Tynaarlo positief over de toekenning van subsidie uit de Regeling Dorpsinitiatieven* voor de uitvoering van Omgevingsplan 5 Zeijen. Ook de gemeente Assen draagt financieel bij aan de uitvoering van dit plan. Motto van dit omgevingsplan is ‘Benutten van kansen voor weidevogels, vlinders en insecten’.

Een van de onderdelen van het omgevingsplan is het geleidelijk verhogen van het waterpeil in het Veldakkersveen. Op die manier wordt er gezorgd voor berging van gebiedseigen water en zal de waarde voor de natuur toenemen. Ook het betrekken van kinderen bij het onderhoud van het landschap rondom Zeijen maakt onderdeel uit van dit omgevingsplan.

Bij de officiële start van de uitvoering van Omgevingsplan 5 worden de leerlingen van groep 5 tot met 8 van OBS De Zeijer Hoogte betrokken. Eerst vertelt Henk Denkers, lid van de werkgroep Zeijerwiek en boswachter bij Staatsbosbeheer, op school iets over het werk van een boswachter en over de omgeving van Zeijen. Vervolgens gaan de leerlingen naar het Veldakkersveen en gaan daar samen met wethouder Kraaijenbrink aan de slag. De werkzaamheden bestaan onder meer uit afvoer van gemaaid riet, zagen en knippen van bomen en struiken en de bouw van een insectenhotel. De leerlingen hebben hiermee hun eigen Natuurwerkdag. Een dag later, op zaterdag 3 november, wordt er in het kader van de nationale Natuurwerkdag, ook gewerkt in het Veldakkersveen. Zie hiervoor ook www.natuurwerkdag.nl/locatie/Veldakkersveen.

*Het budget voor de Regeling Dorpsinitiatieven is voor 50% afkomstig van de gemeente Tynaarlo en voor 50% van de provincie Drenthe.


Terug