Welkom op de officiële website van de Stichting ZeijerWiek en Omgeving

De stichting ZeijerWiek en Omgeving is een organisatie zonder winstoogmerk die staat voor een duurzaam behoud en ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden rond Zeijen, waarbij gestreefd wordt naar een hoge belevingswaarde. De Belastingdienst heeft onlangs de ANBI-status toegekend. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling, wat zoveel betekent dat de stichting wordt aangemerkt als een Goede Doelen organisatie. Meer lezen, klik hier.     

U kunt op deze site informatie vinden over bescherming, beheer en ontwikkeling van de waardevolle landschapselementen en -gebiedjes in de omgeving van Zeijen. Verder alles over onze wandelroute en fietsroute. De diverse activiteiten van het bestuur en van de vrijwilligers van de Werkgroep Zeijerwiek worden toegelicht. Ook is een historisch overzicht vanaf 1981 beschikbaar.

Links in de menubalk vindt u de nodige informatie-onderdelen.

Hieronder vind u onze geactualiseerde voorlichtingsfilm.

 

 

STILLE PRACHT

O, Zeijerwiek, O, Zeijerwiek,
In mien oren klinkt jouw geluud as de mooiste klassieke muziek.
Jouw rust, jouw schoonheid, jouw waoter as helder glas,
Met daorin weerspiegeld prachtige bomen en het gruunste gras!
Haozies, knienties, vogelies, vissen, kortum alles wat de natuur oes gef,
Hef hier zien plekkie vunden en ik hoop dat dat nog hiel lang zo blef!
Stillegies stao ik hier te luustern naor de geluuden van de natuur,
Het is het mooiste wat der bestiet, zo eerlijk en zo puur….
Hiel in de verte heur ik een viool, wat klinkt dat zacht…
Dankbaor bin ik, dat ik hier mag genieten van zoveul Stille Pracht.

                                       Ina Snijder, juli 2017

(site is bijgewerkt januari 2020)


Recente nieuwsartikelen


INCASSO - SEPA Pre notificatie STICHTING ZEIJERWIEK

26-10-2020

Conform de SEPA vereisten, worden alle donateurs, die een incassomachtiging aan de stichting Zeijerwiek hebben gegeven, vooraf geïnformeerd als er bedragen van hun rekening worden geïncasseerd.

Uw jaarlijkse donateurbijdrage wordt in de maand november 2020 geïncasseerd. Hierbij wordt de naam van de incassant “Stichting Zeijerwiek” en uw machtigingskenmerk vermeld. Uw machtigingskenmerk is uw persoonlijk donateurnummer.

De donateurs, die ons niet gemachtigd hebben, ontvangen een schriftelijk verzoek om de donatie over te maken.

Als u vragen hebt, kunt u contact met mij opnemen per e-mail. Erik Heling/Stichting Zeijerwiek, donateuradministratie E-mail: stichting@zeijerwiek.nl

Zeldzame veenmossen voelen zich goed in Veldakkersveen

19-10-2020

Nu de waterhuishouding rond het Veldakkersveen in het Landschap de Zeijerwiek nagenoeg op orde is, komen steeds meer zeldzame planten- en diersoorten terug. Het meest bijzondere om te zien zijn de oprukkende veenmossen die zich goed thuis voelen. De veenmossen zijn permanente CO2 vastleggers en dragen bij aan de hernieuwde veenvorming. De Werkgroep ZeijerWiek, die werkt volgens het vernieuwde COVID-19 protocol, spotte ook nog de zeldzame zonnedauw en de wateraardbei. Inmiddels vordert het beheerwerk rond het veen en langs de bovenloop van de Broekenloop. Fijn om ter plekke te horen dat de vele wandelaars zichtbaar genieten van ons vrijwilligerswerk voor natuur en landschap.

Stichting ZeijerWiek en Omgeving

Wiekappeltaart

17-09-2020

Een historisch moment! Of, op z'n minst, een aangename gebeurtenis.

Afgelopen zaterdag konden de leden van de werkgroep ZeijerWiek, in een prettig warm ochtendzonnetje bij het Meestersveen, genieten van een heerlijk stuk appeltaart!
Ik hoor u denken: "leuk hoor (ze zullen niet zo vaak taart eten), maar moet dáár nou een stukje over geschreven worden?" Welzeker.

De appels, da's het bijzondere, gebruikt voor dit lekkernij kwamen namelijk van de dorpsboomgaard. Toen in 2014 samen met de schooljeugd de jonge boompjes geplaatst werden, konden we nog niet weten dat het tot vorige week zou duren voor er een beetje fatsoenlijke oogst af zou komen die genoeg zou zijn om er, bijvoorbeeld, een taart van te bakken. 

Als je dat kan. En wij hebben Erna; die kan dat.

Daarom: Erna, de taart was heerlijk! Dank je wel!!!!

Als u nu straks een wandelingetje langs de Wiek maakt, 'pik' dan gerust ook eens een stukje fruit uit de dorpsboomgaard. Dat is lekker voor onderweg. En voor de taart ....misschien als u Erna hééééél lief aankijkt...

Opening werkseizoen Zeijerwiek

6-09-2020

Stichting_Zeijerwiek Het afgelopen voorjaar liep het werkseizoen van de Zeijerwiek door de Corona crisis wat abrupt af. Deze zomer hebben we nauwelijks als werkgroep samen gewerkt; als we al wat deden was dat alleen of in hele kleine groepjes. Inmiddels is de zomervakantie voorbij en staat iedereen weer te popelen om te beginnen. Er is genoeg werk te doen!

Het is nog steeds erg lastig om als groep aan het werk te gaan. Daarom hebben we een speciaal protocol afgesproken. We volgen natuurlijk de richtlijnen van het RIVM; we blijven thuis als we verkouden zijn of ons niet lekker voelen, desinfecteren onze handen regelmatig, geven geen hand enzovoort, maar we hebben ook wat aanvullende regels afgesproken. Zo werken we op afstand van elkaar, gebruiken de hele ochtend hetzelfde gereedschap, zit alleen de bestuurder op de gator en gebruiken we de keet niet. Deze, en nog wat andere, afspraken hebben we gemaakt om toch veilig weer aan het werk te kunnen in en rondom Zeijen.

We zijn het werkseizoen begonnen bij het Bollenveen. Hier hebben we opslag verwijderd en zijn ook enkele veengleuven machinaal uitgebaggerd; alles om verlanding van het veentje tegen te gaan. Overal rond het veentje heb je nu weer zicht op het water.

29-08-2020Hettybosmaaier De komende weken gaan we naar de Zeijerwiek. De oevers krijgen een maaibeurt en zullen worden ontdaan van opslag zodat het aanzicht van de oude trekvaart weer wordt geaccentueerd .Voor het goed begaanbaar houden zal de snoeischaar langs de wandelpaden gaan. De singel ten noorden van de Zeijerwiek gaan we op enkele plaatsen uitdunnen. Op deze manier creëren we licht en variatie in de singel, wat goed is voor de vele vogels en insecten.

Als dit klaar is, verplaatst 'het zaterdagochtend-circus’ zich weer naar een andere plek in ons werkgebied.

Het bestuur van de stichting ZeijerWiek eo heeft besloten dit jaar niet mee te doen met het organiseren van een natuurwerkdag plek.

Dat was geen makkelijke beslissing want, buiten het feit dat het altijd erg gezellig en druk bezocht is, vinden wij de natuurwerkdag een belangrijk moment om contact met het dorp en met name ook met de jeugd van de school te houden. De huidige situatie is echter te onzeker en de risico’s te groot om voldoende veilig een natuurwerkdag te organiseren. Heel erg jammer, maar het is even niet anders.

We gaan ervan uit dat we u volgend jaar weer met veel plezier kunnen uitnodigen voor de de door ons georganiseerde natuurwerkdag 2021.

Tot dan! (en in de tussentijd kunt u natuurlijk af en toe, rustig wandelend, onze werkzaamheden komen bewonderen)

Nachtopname egel en steenmarter in Zeijen

25-06-2020

Prachtige nachtopnamen uit de tuin van Menno van den Ham


Terug