Welkom op de website van de Stichting Zeijerwiek e.o.Dit is de officiële site van de Stichting Zeijerwiek e.o.  

U kunt informatie vinden over het beheer en ontwikkeling van de bijzondere landschapselementen in de omgeving van Zeijen, de wandelroute en fietsroute. De diverse activiteiten van de werkgroep Zeijerwiek worden toegelicht. Daarnaast worden enkele gebiedsprojecten in beeld gebracht. 

Links in de menubalk vind u de nodige informatie.

'De Zeijerwiek' kent een rijke historie en die kunt u vinden in de linker menubalk onder het kopje 'geschiedenis werkgroep'. Snel kijken = Klik op  http://historisch.zeijen.nu/zeijerwiek/overzichten-zeijerwiek/overzicht-2015-2016

 

De digitalisering, deze wegpagina's en de QR's langs de routes zijn mede mogelijk gemaakt door het Jenny Vrieling Fonds.

(site is bijgewerkt augustus 2016)


Recente nieuwsartikelen


Werkzaamheden Zeijerwiek

28-11-2016


De afgelopen weken is er weer veel werk verzet langs de Zeijerwiek en bij het Veldakkersveen. Alweer wat weken geleden zijn in het Veldakkersveen twee van de drie schiereilandjes gemaaid. Op die schiereilandjes groeit riet, en eens in de paar jaar moet dat worden gemaaid. Het riet wordt te oud en na het maaien groeit er in het voorjaar weer nieuw riet aan. Op het derde schiereilandje is het riet nog niet zo oud en daar kunnen volgend jaar de rietzangers nog mooi hun nestjes bouwen.

Op een andere ochtend hebben we het pad op het smalle dijkje (voor de helft) van nieuw zand voorzien. Door de vele voetgangers die het pad bezoeken was het pad uitgesleten en nu ligt het er weer mooi vlak bij. Klaar voor weer een flink aantal jaren wandelplezier!

We onderhouden de Zeijerwiek ten behoeve van recreatie maar vooral ook voor het behoud van de cultuurhistorische waarde. Van oudsher is de Zeijerwiek een trekvaart. De schepen werden door de schippersfamilie of door een paard voortgetrokken door het kanaal. Daarom stonden er direct langs de Zeijerwiek vroeger geen bomen. Inmiddels staan die er wel, en sommige bomen zijn erg mooi en voegen veel toe aan de natuur beleving van het gebied. Er staan ook wat bomen die het minder goed doen en minder toevoegen aan de natuurbeleving en in overleg met Staatsbosbeheer wordt er vaak voor gekozen om deze bomen weg te halen. Daarom zijn er vorige week een aantal Elzen langs de wiek omgezaagd. Als je nu vanaf het Veldakkersveen terugloopt richting Zeijen zie je nog steeds een paar mooie bomen langs de wiek staan maar er zijn ook een paar stukken waar je een goed idee krijgt van de oude trekvaart.

Afgelopen zaterdag hebben we halverwege de smalle dijk een zichtplek gecreëerd op het Landgoed Zeijerveld. Op de dijk stuwt daar een hele imposante eik en die is vrijgesteld. Vanaf de dijk kijk je nu uit over het beekdal van de broekenloop en op het vennetje van het landgoed. Daarmee krijg je tijdens de wandeling een mooi uitzicht op de meerkoeten en dodaarzen die broeden in het vennetje.

Verder zijn er nog wat andere werkzaamheden uitgevoerd. Zo is er op verschillende plekken gemaaid en is ook de toegang tot het vleermuizen hol verbreed. Vanaf volgende week gaan we weer op andere locaties aan het werk. Zo beginnen we eerst bij het Bollenveen. Daar gaan we de opslag op de eilandjes verwijderen en ook zullen we een zichtplek verbreden aan de Broekenzandweg ter hoogte van het smalle pad richting Bollenveen.Bewaren

Lees meer op Zeijen.nu »

Incasso - Sepa pre notificatie Zeijerwiek

22-11-2016
Conform de SEPA vereisten, worden alle donateurs van de stichting Zeijerwiek, die een incassomachtiging aan deze stichting gegeven hebben, bij deze geïnformeerd dat uw jaarlijkse donateursbijdrage in de maand november 2016 wordt geïncasseerd.

Hierbij wordt de naam van de incassant “Stichting Zeijerwiek” en uw machtigings-kenmerk vermeld. Uw machtigingskenmerk is uw persoonlijk donateursnummer.

De donateurs, die ons niet gemachtigd hebben, ontvangen binnenkort een acceptgiro thuis.

Als u vragen hebt, kunt u contact met mij opnemen per e-mail.

Stichting Zeijerwiek,
Erik Heling/donateursadministratie      E-mail: BewarenBewaren

Lees meer op Zeijen.nu »

Veldakkersveen:

20-10-2016
Afgelopen weekenden is er weer flink 'gewiekt' rond Zeijen.

Bijna 30 jaar geleden is de werkgroep Zeijerwiek begonnen met het ontwikkelplan 'Veldakkersveen'. Er is, veelal handmatig, hard gewerkt in het gebied tussen de Wiek en landgoed Zeijen. Het waterpeil is er geleidelijk aan circa 50 cm verhoogd en is nu 'op peil'. Met resultaat! (zie ook: http://historisch.zeijen.nu/zeijerwiek/overzichten-zeijerwiek/overzicht-1987-1988 ).

Lees meer op Zeijen.nu »

Werkplan Zeijerwiek

2-10-2016

Ieder jaar wordt er voor de werkzaamheden die we als Werkgroep Zeijerwiek gaan uitvoeren een plan opgesteld. Dit plan wordt besproken met de belanghebbenden (Staatsbosbeheer, Landschapsbeheer Drenthe, Boermarke en de jachtopzichter) en vastgesteld. Ook voor dit werkseizoen is dat weer gebeurd.

In het plan staan een aantal terugkerende werkzaamheden zoals het maaien van de veentjes, maar het geeft ook nieuwe werkzaamheden aan en ook de richting waar we de komende jaren naar toe werken. Zo willen we de komende tijd extra aandacht geven aan het verwijderen van de opslag in met name Veldakkersveen en Bollenveen. Ook willen we op diverse plekken wat meer zichtlijnen aanbrengen zodat vanaf de wandelroute de aanliggende landgoederen, stroomdalen en essen goed te zien zijn. Daarnaast willen we de komende jaren op een aantal plekken wat meer diversiteit en verjonging aanbrengen in een aantal bospercelen om zo de biodiversiteit te vergroten. We hopen zo weer meer ruimte te creëren voor insecten die vervolgens weer vogels en andere dieren aantrekken.

Het werkplan is besproken aan de hand van een presentatie waarin met foto’s een toelichting is gegeven op de werkzaamheden.

Klik hier voor de presentatie en hier om het werkplan te bekijken.

 


Lees meer op Zeijen.nu »

Zand

11-09-2016

Weddenschappen (met aanzienlijke inzet) zijn er afgesloten over de herkomst van het dunne laagje geel zand dat na de laatste waaipartij menig automobiel in schoon Zeijen bezoedelde. 'Sahara' werd er geroepen, 'Kalahari' of 'Gobi'. Er werd zelfs geopperd dat een stevige zeebries het Schoorlse Duin naar hier had geblazen. Niets van dit alles raakt zelfs maar de zoom van de waarheid,,zo blijkt.

De werkgroep Zeijerwiek is afgelopen zaterdag, na een een zomer van lamlendig uitdijen, met gretig genoegen begonnen aan een nieuw werkseizoen.

Dus weest beducht (doch niet bevreesd) als u tijdens uw zaterdagochtend ommetje een groepje ploeterende vrijwilligers tegen het licht geurende lijf loopt: de Wiekers zijn weer los!

Naast het steeds terugkerende snoei/ha(r)k & zaagwerk , is het onderhouden van de wandelpaden ook één van de werkzaamheden. En dat is onlangs gebeurd. Het pad langs de Wiek heeft een fraaie gele zanddeken gekregen. De laag is ondertussen al flink ingeklonken en waait niet meer weg. Loopt prima. Kom maar eens proberen.


Lees meer op Zeijen.nu »


Terug