Welkom op de website van de Stichting Zeijerwiek e.o.


Nationale Natuurwerkdag in 'Landschap Zeijerwiek', 3 november 2018


De Nationale Natuurwerkdag doet dit jaar Zeijen aan, mede ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van de 'Werkgroep Zeijerwiek'. Op zaterdag 3 november kan worden gewerkt in het 'Landschap Zeijerwiek' in en rond het Veldakkersveen.

Opgeven !  Klik op https://www.natuurwerkdag.nl/locatie/Veldakkersveen

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Dit is de officiële site van de Stichting Zeijerwiek e.o.  

U kunt informatie vinden over het beheer en ontwikkeling van de bijzondere landschapselementen in de omgeving van Zeijen, de wandelroute en fietsroute. De diverse activiteiten van de vrijwilligers van de werkgroep Zeijerwiek worden toegelicht. Daarnaast worden enkele gebiedsprojecten in beeld gebracht. 

Links in de menubalk vindt u de nodige informatie.

'De Zeijerwiek' kent een rijke historie en die kunt u vinden in de linker menubalk onder het kopje 'geschiedenis werkgroep'.

 

 

 

STILLE PRACHT

O, Zeijerwiek, O, Zeijerwiek,
In mien oren klinkt jouw geluud as de mooiste klassieke muziek.
Jouw rust, jouw schoonheid, jouw waoter as helder glas,
Met daorin weerspiegeld prachtige bomen en het gruunste gras!
Haozies, knienties, vogelies, vissen, kortum alles wat de natuur oes gef,
Hef hier zien plekkie vunden en ik hoop dat dat nog hiel lang zo blef!
Stillegies stao ik hier te luustern naor de geluuden van de natuur,
Het is het mooiste wat der bestiet, zo eerlijk en zo puur….
Hiel in de verte heur ik een viool, wat klinkt dat zacht…
Dankbaor bin ik, dat ik hier mag genieten van zoveul Stille Pracht.

                                       Ina Snijder, juli 2017

(site is bijgewerkt augustus 2018)


Recente nieuwsartikelen


Nesten Huiszwaluw in Zeijen

13-10-2018

Ze zijn ondertussen weer vertrokken, de zwaluwen. Op 18 september zag ik de laatste groep van 23 Huiszwaluwen boven ons huis foerageren. De laatste groep van zo’n 175 Boerenzwaluwen zwierf op 27 september ten noorden van Zeijen rond. Zo rond de Herfstvakantie zullen de meeste zwaluwen in de warme gebieden van Afrika zijn aangekomen, een reis van zo’n 8500 kilometer.

Op onze vraag naar nestplekken van de Huiszwaluw in Zeijen en directe omgeving hebben we heel wat reacties gekregen. Erg leuk daarbij was dat naast nestplekken we ook informatie kregen over uilen, spechten en andere bijzonderheden. Dank hiervoor! We hebben alle meldingen verwerkt en er een overzicht van gemaakt. We weten ook dat het nog niet volledig is.

Schatting van aantal nesten (tussen haakjes aantal bewoonde nesten in 2018): Zeijen 45 (34) Zeijerveld 3 (3) Ubbena (westkant) 1 (1)

In een volgend bericht willen we u informeren over de resultaten van ons broedvogelonderzoek in het gebied tussen Zeijen en Zeijerveld (Zeijerwiek, natuurontwikkeling Zeijerwiek, aangrenzende agrarische gebieden). En ook over onze plannen voor volgend jaar om o.a. de bebouwing van Zeijen te onderzoeken. En daar kunnen we uw hulp ook weer goed bij gebruiken.

Meer weten? Er is een speciale webpagina met waarnemingen in ons gebied op het gebied van flora en fauna: https://zeijerwiek.waarneming.nl. Mocht u zelf iets bijzonders zien, dan horen we dat natuurlijk ook graag!

Natuurwerkgroep Zeijerwiek Sjoerd Boonstra sj.boonstra@gmail.com 0592-409185 / 06-13147901

Natuurwerkdag 2018 in Zeijen

11-10-2018

Werkgroep Zeijerwiek organiseert Natuurwerkdag

Op zaterdag 3 november wordt de jaarlijkse Natuurwerkdag georganiseerd op vele locaties in Nederland. Ter gelegenheid van het 35-jarig jubileum neemt de werkgroep Zeijerwiek dit jaar de organisatie van een van de locaties op zich.

U geniet vast en zeker van de mooie omgeving van Zeijen. Om deze omgeving mooi te houden, is onderhoud nodig. Dat onderhoud gebeurt al 35 jaar door de werkgroep Zeijerwiek. Van eind augustus tot begin april is de werkgroep iedere zaterdagochtend actief. Misschien lijkt het u leuk eens mee te helpen, maar vindt u iedere zaterdag wel wat veel. Op zaterdag 3 november is het weer de jaarlijkse Natuurwerkdag. Dit jaar is één van de locaties het Veldakkersveen, het veentje naast de Zeijerwiek. De organisatie van deze locatie ligt in handen van de werkgroep Zeijerwiek.

Hebt u zin om een keer mee te werken met de werkgroep, meld u zich dan aan via de site van de Natuurwerkdag www.natuurwerkdag.nl/locatie/Veldakkersveen.


Werkgroep Zeijerwiek weer volop aan de bak

30-09-2018


De vrijwilligers van de werkgroep zijn al weer vanaf eind augustus aan het werk. In het Meestersveen is de tjasker hersteld en is de nodige opslag verwijderd. Inmiddels is men in het 'Landschap Zeijerwiek' beland. Op de zaterdagochtenden wordt er gemaaid en afgevoerd.
Omdat de Zeijerwiek dit jaar 35 jaar bestaat werden de vrijwilligers getrakteerd op een heuse slagroomtaart gemaakt door onze echte bakker Fledderus.


Lees meer op Zeijen.nu »

Wieken tjasker geborgd

1-08-2018

Het heel wat voeten in de aarde maar uiteindelijk gelukte het toch om de afgeknapte tjasker bij het Bollenveen te ontleden. Met kunst en vliegwerk wisten de vrijwilligers van de werkgroep Zeijerwiek de zware tjasker op te krikken. De wieken werden vervolgens los gemaakt en veilig naar het ijsclubgebouwtje vervoerd. Met dank aan Bouwbedrijf Geerts voor het beschikbaar stellen van de extra grote kar. De komende weken worden de wieken gerepareerd en opnieuw in de verf gezet.

Nieuw bruggetje

19-07-2018

Misschien hebben jullie het al ontdekt, in de Veentjes-route tussen de Broekenzandweg en het Bolleveen is vorige week door Staatsbosbeheer een bruggetje aangelegd als vervanging van de twee spoorbielzen.

 

Goed voor weer jarenlang wandelplezier!


Terug