Werkwijze

Rond Zeijen worden door vrijwilligers tellingen en inventarisaties gedaan. Deze enthousiaste groep vanuit de Stichting Zeijerwiek bestaat uit Sjoerd Boonstra en Hetty Regeer.

Zij doen actief mee aan vegetatiekarteringen, welke bijzondere planten komen er voor ? Vooral in de huidige natuurgebieden en landschapselementen worden mooie waarnemingen gespot en de informatie verzameld. Daarnaast wordt fauna en dan met name vogels gespot en wordt de informatie in tekst en soms in beeld vastgelegd.

 ijsvogelfotoTerug