Werkwijze

Rond Zeijen worden door de vrijwilligers van de Natuurwerkgroep Zeijen tellingen en inventarisaties gedaan. De natuurwaarnemingen worden gecoördineerd door Sjoerd Boonstra. De groep bestaat verder uit Monique Spierings, Ben van Wierst, Ans en Henk Heijman en Hetty Regeer en staat in direct contact met de Stichting Zeijerwiek.

In 2018 is er, in samenwerking met de Werkgroep Florakartering Drenthe een inventarisatie uitgevoerd in drie kilometerhokken waarin o.a. het Landschap de Zeijerwiek, Veldakkersveen, Haverkampsveen en Bollenveen lagen. Van het Meestersveen zijn daarnaast alleen de meer bijzondere soorten genoteerd. Bij deze inventarisaties zijn in de huidige natuurgebieden en landschapselementen een aantal bijzondere soorten waargenomen. Vanuit de Stichting Zeijerwiek is Hetty Regeer de coördinator waar het de inventarisatie van planten betreft. Daarnaast wordt de fauna, en sinds 2018 met name de bijzondere broedvogels, geïnventariseerd.

Alle informatie wordt in tekst en soms in beeld vastgelegd op Zeijerwiek.waarneming.nl.

Neem een kijkje op deze site als u geïnteresseerd bent in de waarnemingen (zie voorbeeldscherm hieronder). Linksboven kunt u bij de Soortgroep kiezen voor bijvoorbeeld Zoogdieren, Vogels, Libellen, Planten enz.

 Monitoring zeijerwiek 1Monitoring zeijerwiek 2

 

 

 

 Terug