Landschap het Meestersveen

Meestersveen panorama

HET MEESTERSVEEN

Aan de oostzijde van het dorp ligt het Meestersveen (kaart of luchtfoto). Een eeuw geleden maalde een tjaskermolentje het water uit een deel van het veentje ten behoeve van het afgraven van het veen. Op initiatief van een inwoner, Jelke Bennink, was op deze plek een tjasker, gevonden in een schuur in Amen, gerestaureerd en in 1983 als 'rijksmonument' geplaatst. Een tjasker is een klein houten molentje dat onder meer werd gebruikt om een deel van het veentje droog te malen. De bewoners konden daarna veen baggelen uit het drooggemalen gedeelte. In een groot deel van het veen ligt nog een veenpakket van enkele meters dik dat nog in stand wordt gehouden door veenmossen.
Henny Lanting, de vrouw van een lid van de werkgroep, had op dat veentje nog leren schaatsen. In de jaren dertig van de vorige eeuw was dit de ijsbaan van het dorp Zeijen.
Een informatiebordje met QR-code over de tjasker en het Meestersveen zijn geplaatst. Zo wordt voor de wandelaar en de fietser het verhaal levend gehouden.

Ontwikkeling en beheer
Een paar werkgroepleden van de Werkgroep Zeijerwiek zagen rond 1992 het aanpakken en herstellen van dit veentje in eerste instantie niet zitten. Het leek nogal verdroogd en verland en het was omringd door goed ontwaterde landbouwgronden. Het veentje was dichtgegroeid met voornamelijk waterwilg en de mooie oude veenputten lagen uit het zicht, vooral aan de achterzijde van het veentje. Toch werden met man en macht in 1993 vanuit een herstelplan stap voor stap maatregelen uitgevoerd. Dankzij de activiteiten en projecten is nu weer volop water zichtbaar na vele jaren van verdroging en verlanding. Er staat nog veel riet en lisdodde. Dit geeft aan dat door toevoer van voedselrijk water de oorspronkelijke vegetatie is beïnvloed. Maar op het middengedeelte zijn veenpluis en diverse soorten veenmos weer aan het terugkomen. Daarnaast groeit er waterwilg, wateraardbei, waterviolier, distel, waternavel en veenmos.
Na bijna 30 jaar actief beheer zijn mooie resultaten bereikt. Knelpunt voor het volledig herstel van deze nog relatief gave pingoruíne is het omliggende landbouwperceel. Een onderzoek van Landschapsbeheer Drenthe heeft dit aangetoond. Het eindrapport is digitaal beschikbaar, klik op https://zeijerwiek.zeijen.nu/uploads/documenten/Rapportage Meestersveen def 25-03-21.pdf
In 2021 zal voor de lange termijn een visie vanuit het gebied 'Landschap het Meestersveen' worden opgesteld in samenwerking met onder meer enkele particulieren, Landschapsbeheer Drenthe en het Staatsbosbeheer. Een belangrijk aspect hierbij is de relatie met de naastgelegen zandwinplas, het beekdal van de Grote Masloot en de omliggende houtwallen en -singels.

26500003


FILMBEELDEN MEESTERSVEENTerug