Meestersveen

Meestersveen panorama

Een eeuw geleden maalde een tjaskermolentje het water uit een deel van het veentje ten behoeve van het afgraven van het veen. Het originele tjaskermolentje is in 1983 weer hersteld en inmiddels in beheer van de Stichting Zeijerwiek en Omgeving. Veel oudere Zeijenaren kennen het Meestersveentje als de plaats waar ze hebben leren schaatsen. Dankzij de activiteit van de werkgroep Zeijerwiek is nu weer volop water zichtbaar na vele jaren van verdroging en verlanding. Er staat nog veel riet en lisdodde. Dit geeft aan dat door toevoer van voedselrijk water de oorspronkelijke vegetatie is beïnvloed. Maar op het middengedeelte zijn wollegras, veenpluis en diverse soorten veenmos weer aan het terugkomen. Daarnaast groeit er waterwilg, wateraardbei, waterviolier, distel, waternavel en veenmos. Watermunt komt hier ook voor en dat is vrij zeldzaam. Gezien de geïsoleerde ligging van het Meestersveen heeft de opheffing daarvan prioriteit. De koppeling aan bijvoorbeeld nieuwe (klimaat)bossen is zeer kansrijk.


FILMBEELDEN MEESTERSVEENTerug