Omgevingsplan 1

  • Aanleg vul- en spoelplaats voor de landbouw (was reeds uitgevoerd in kader van subsidieregeling voor 'landbouw en milieu'.
  • Oplossen knelpunten Veldakkersveentje.
  • Oplossen knelpunten Meestersveentje.
  • Wandelverbinding Oosterweg en rondwandeling om het zandgat. (Niet uitgevoerd, geen medewerking van de eigenaar.
  • Landschapsonderhoud en ontsluiting Haverkampsveen.
  • Landschapsonderhoud en ontsluiting Bollenveen.
  • Herstel zwaaikom minister CremerstraatHerstel wiek minister Cremerstraat en in verbinding brengen met Zeijerwiek.
  • Eenmalig achterstallig onderhoud verspreid bosbezit.
  • Oplossen knelpunten bewoning en ijsbaan.
  • Veentjesroute uitbrengen ten behoeve van de wandelaars.


Terug