Herstel gedempte deel

Gedempte deel Zeijerwiek weer 'in het zicht'

'Een stukje Zeijer geschiedenis beleven'

Luchtfoto van de Zeijerwiek, de loswal in 1935

De wandelaar die langs dit zandpad naar de Zeijerwiek loopt zal na het passeren van de slagboom meestal niet weten dat de Zeijerwiek vroeger doorliep tot bij die slagboom. Daar waar toen de wiek liep stond een jonge houtsingel. En in het aangrenzend agrarisch gebied lag vroeger een zwaaikom/haventje waar de schepen hun goederen losten en nieuwe vracht innamen. Op de oude luchtfoto uit 1935 is dat verhaal goed te zien.

Helaas werd dit deel van de wiek eind jaren zestig gedempt met puin en ander sloopmateriaal. Al vele jaren heeft de Stichting Zeijerwiek als grote wens om de gedempte wiek weer open te krijgen. In het gestorte materiaal is helaas ook asbest aangetroffen wat het op dit moment met teruglopende subsidies te kostbaar maakt om de wiek te saneren en daarom is gekozen voor het opknippen van het project in twee fasen.

Fase I is uitgevoerd in overleg met Staatsbosbeheer, de provincie Drenthe en de gemeente Tynaarlo. Het project paste binnen het Landschapsontwikkelingsplan van de gemeente en de eerste fase kan van start dankzij subsidies van de gemeente Tynaarlo, het Prins Bernhard Cultuurfonds en het RABO Bank Coöperatiefonds. In fase I is het de bedoeling om de voormalige wiek en het haventje weer duidelijk zichtbaar te maken in het landschap. Zodra meer financiële middelen beschikbaar komen kan de dichtgestorte wiek vervolgens worden gesaneerd (fase II) en komt er weer water te staan.
De strakke lijn van de vroegere wiek is weer zichtbaar gemaakt door de in de jaren zeventig aanplant te verwijderen. Aan weerszijde van de vroegere wiek zijn kades aangelegd. De vroegere zandweg aan de westzijde van de wiek (zie luchtfoto) is in ere hersteld.

De wandelaar kan op deze manier 'het verhaal van de Zeijerwiek' beleven en dit deel van de Zeijer historie blijft bewaard voor het nageslacht.

De uitvoering van fase I is in 2012 door de werkgroep Zeijerwiek gebeurd in nauwe samenwerking met Henk Bousema BV.

Voor vragen en nadere informatie kan men mailen naar:


Water in de wiek, foto 1968. Ooit zal daar het water weer schitteren. Genomen richting noordoosten, huis links is thans van de familie A. Noord.Terug